SFS 2018:1440 Lag om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:10) om information om energiförbrukning hos elektriska hushållsugnar

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2018:1440) om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:10) om information om energiförbrukning hos elektriska hushållsugnar / SFS 2018:1440 Lag om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:10) om information om energiförbrukning hos elektriska hushållsugnar
SFS2018-1440.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter

(STEMFS 2005:10) om information om

energiförbrukning hos elektriska hushållsugnar

Utfärdad den 28 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att Statens energimyndighets föreskrifter
(STEMFS 2005:10) om information om energiförbrukning hos elektriska
hushållsugnar ska upphöra att gälla vid utgången av juli 2018.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Magnus Moreau
(Miljö- och energidepartementet)

1 Prop. 2017/18:251, bet. 2017/18:NU27, rskr. 2017/18:413.

SFS

2018:1440

Publicerad
den

6 juli 2018

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.