SFS 1991:244

910244.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:JHGIVO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:16px;font-family:WKQSRM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:WKQSRM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:21px;font-family:WKQSRM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:817px;height:1262px;"> <img width="817" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:50px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1991:244 </b></p> <p style="position:absolute;top:80px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n try cket </p> <p style="position:absolute;top:99px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft11">den 22 ma j 1991 </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:207px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:73px;left:207px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>om �ndring i la gen (1918; 163) med vissa best�mmelser </b></p> <p style="position:absolute;top:96px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>om sj�fynd; </b></p> <p style="position:absolute;top:144px;left:208px;white-space:nowrap" class="ft12">utfardad den 18 april 1991. </p> <p style="position:absolute;top:187px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 8 � lagen (1918:163) med vissa </p> <p style="position:absolute;top:209px;left:207px;white-space:nowrap" class="ft12">best�mmelserom sj�fynd skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:252px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft12">8 </p> <p style="position:absolute;top:252px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft12">Underl�ter b�rgare att g�ra s�dan anm�lan, som i 1 � s�gs, eller </p> <p style="position:absolute;top:273px;left:208px;white-space:nowrap" class="ft14">underl�ter bef�lhavare eller redare att, p� s�tt i 2 � � r f�reskrivet, till�<br/>k�nnagiva vad b�rgat blivit, eller f�rskingrar eller undand�ljer bef�lhavare </p> <p style="position:absolute;top:316px;left:207px;white-space:nowrap" class="ft12">eller redare n�got av de influtna medlen, straffes efter allm�n lag. </p> <p style="position:absolute;top:337px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft12">L�mnar b�rgare, bef�lhavare eller redare, i svikl ig avsikt, oriktig uppgift </p> <p style="position:absolute;top:359px;left:207px;white-space:nowrap" class="ft14">ang�ende omst�ndigheterna vid b�rgningen, eller vidtar han, i s�dan av�<br/>sikt, s�rskild �tg�rd med det b�rgade godset, eller underl�ter bef�lhavare <br/>eller redare att, i enlighet med vad i 2 � f�reskrivs, avl�mna del b�rgade <br/>eller d�rf�r influtna medel, d�ms till b�ter, om inte g�rningen � r belagd </p> <p style="position:absolute;top:444px;left:208px;white-space:nowrap" class="ft12">med str�ngare straff i brotts balken. </p> <p style="position:absolute;top:466px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft12">I de fall, nu sagda �ro, �ge r�tten f�rklara b�rgarl�n f�rverkad eller </p> <p style="position:absolute;top:487px;left:208px;white-space:nowrap" class="ft12">neds�tta dess belopp unde r vad eljest varit sk�ligt. </p> <p style="position:absolute;top:530px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft12">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1992. </p> <p style="position:absolute;top:573px;left:208px;white-space:nowrap" class="ft12">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:615px;left:208px;white-space:nowrap" class="ft12">LAILA FREI VALDS </p> <p style="position:absolute;top:659px;left:485px;white-space:nowrap" class="ft12">Stefan Str�mberg </p> <p style="position:absolute;top:680px;left:485px;white-space:nowrap" class="ft12">(J ustitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:727px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft11">'Prop. 1990/91:68, Ju U10, rskr. 15 5. </p> <p style="position:absolute;top:742px;left:208px;white-space:nowrap" class="ft11">^ Senaste lydelse 1964:180. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1991:244

Utkom fr�n try cket

den 22 ma j 1991

Lag

om �ndring i la gen (1918; 163) med vissa best�mmelser

om sj�fynd;

utfardad den 18 april 1991.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 8 � lagen (1918:163) med vissa

best�mmelserom sj�fynd skall ha f�ljande lydelse.

8

Underl�ter b�rgare att g�ra s�dan anm�lan, som i 1 � s�gs, eller

underl�ter bef�lhavare eller redare att, p� s�tt i 2 � � r f�reskrivet, till�
k�nnagiva vad b�rgat blivit, eller f�rskingrar eller undand�ljer bef�lhavare

eller redare n�got av de influtna medlen, straffes efter allm�n lag.

L�mnar b�rgare, bef�lhavare eller redare, i svikl ig avsikt, oriktig uppgift

ang�ende omst�ndigheterna vid b�rgningen, eller vidtar han, i s�dan av�
sikt, s�rskild �tg�rd med det b�rgade godset, eller underl�ter bef�lhavare
eller redare att, i enlighet med vad i 2 � f�reskrivs, avl�mna del b�rgade
eller d�rf�r influtna medel, d�ms till b�ter, om inte g�rningen � r belagd

med str�ngare straff i brotts balken.

I de fall, nu sagda �ro, �ge r�tten f�rklara b�rgarl�n f�rverkad eller

neds�tta dess belopp unde r vad eljest varit sk�ligt.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1992.

P� regeringens v�gnar

LAILA FREI VALDS

Stefan Str�mberg

(J ustitiedepartementet)

'Prop. 1990/91:68, Ju U10, rskr. 15 5.

^ Senaste lydelse 1964:180.

;
Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.