SFS 1967:78

670078.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

I

Nr 78

Lag

angående ändring i lagen den 2 april 1918 (nr 163) med

vissa Ijestämmelser om sjöfynd;

gwm Stockholms stolt den 17 mars 1967.

V e II d e s K^o

^ ^ G u d s n å cl c, Sveriges, G ö I c ^

goll förordna ni i i in/r ^

J ^ ^ ^

I: att Vi, med riksdagen',

fynd skall införas pn

april lOig med vissa bestämmelser om sj"

ny paragraf, betecknad 9 §, av nedan angiven

7: 10' T HT T 1 .i.

o c il

' r^rop. 1067:19;

14; Rskr 109.

l o

ocn

¬

background image

1967 . Nr 78 och 79

195

Oin vis.. f.ldro sjöfynd stadgas flfgen dan 12 juni 1942 (nr 350) on,

lornJUiJinL lu

Denna lag träder i kr aft den 1 apnl 1967.

MrsamJigen alt atterrätla. Till yttermera

VISSO

detta med egen hand underskrivit och med Vårt kunsl sigill

iieljrafta J atn.

®

Stockholms slott den 17 mars 1967.

Under Hans Maj:ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro-

BERTIL

{L. S.)

(Justitiedepartementet)

HERMAN KLING

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.