SFS 1967:78

670078.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:27px;font-family:TMTZTD+Arial;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:BFAVXP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:NSQSNS+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:APXZOO+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:VTRMRX+Arial;color:#000000;} .ft15{font-size:15px;font-family:APXZOO+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:APXZOO+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TMTZTD+Arial;color:#000000;} .ft18{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:19px;font-family:BFAVXP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:19px;font-family:APXZOO+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:34px;font-family:APXZOO+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:869px;height:1262px;"> <img width="869" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:35px;left:1px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>I </b></p> <p style="position:absolute;top:840px;left:470px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Nr 78 </b></p> <p style="position:absolute;top:870px;left:469px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:898px;left:259px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>ang�ende �ndring i lagen den 2 april 1918 (nr 163) med </b></p> <p style="position:absolute;top:925px;left:359px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>vissa Ijest�mmelser om sj�fynd; </b></p> <p style="position:absolute;top:953px;left:335px;white-space:nowrap" class="ft12"><i>gwm Stockholms stolt den 17 mars 1967. </i></p> <p style="position:absolute;top:984px;left:184px;white-space:nowrap" class="ft13">V e II d e s K^o </p> <p style="position:absolute;top:984px;left:409px;white-space:nowrap" class="ft13">^ ^ G u d s n � cl c, Sveriges, G � I c ^ </p> <p style="position:absolute;top:1005px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft13">goll f�rordna ni i i in/r ^ </p> <p style="position:absolute;top:1005px;left:424px;white-space:nowrap" class="ft13">J ^ ^ ^ </p> <p style="position:absolute;top:1005px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft13">I: att Vi, med riksdagen', </p> <p style="position:absolute;top:1022px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft13">fynd skall inf�ras pn </p> <p style="position:absolute;top:1022px;left:440px;white-space:nowrap" class="ft13">april lOig med vissa best�mmelser om sj&#34; </p> <p style="position:absolute;top:1037px;left:355px;white-space:nowrap" class="ft13">ny paragraf, betecknad 9 �, av nedan angiven </p> <p style="position:absolute;top:1061px;left:270px;white-space:nowrap" class="ft14"><i><b>7: 10' T HT T 1 .i. </b></i></p> <p style="position:absolute;top:979px;left:758px;white-space:nowrap" class="ft15">o c il </p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft15">' r^rop. 1067:19; </p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:337px;white-space:nowrap" class="ft15">14; Rskr 109. </p> <p style="position:absolute;top:1053px;left:837px;white-space:nowrap" class="ft16">l o </p> <p style="position:absolute;top:1057px;left:842px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>ocn </b></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft18">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:840px;height:1262px;"> <img width="840" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:65px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>1967 . Nr 78 och 79 </b></p> <p style="position:absolute;top:65px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>195 </b></p> <p style="position:absolute;top:117px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>Oin vis.. f.ldro sj�fynd stadgas flfgen dan 12 juni 1942 (nr 350) on, </b></p> <p style="position:absolute;top:133px;left:25px;white-space:nowrap" class="ft21">lornJUiJinL lu </p> <p style="position:absolute;top:176px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>Denna lag tr�der i kr aft den 1 apnl 1967. </b></p> <p style="position:absolute;top:210px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>" </b></p> <p style="position:absolute;top:210px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>MrsamJigen alt atterr�tla. Till yttermera </b></p> <p style="position:absolute;top:227px;left:22px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>VISSO </b></p> <p style="position:absolute;top:227px;left:137px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>detta med egen hand underskrivit och med V�rt kunsl sigill </b></p> <p style="position:absolute;top:243px;left:22px;white-space:nowrap" class="ft21">iieljrafta J atn. </p> <p style="position:absolute;top:243px;left:647px;white-space:nowrap" class="ft21">� </p> <p style="position:absolute;top:266px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>Stockholms slott den 17 mars 1967. </b></p> <p style="position:absolute;top:304px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>Under Hans Maj:ts </b></p> <p style="position:absolute;top:328px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>Min allern�digste Konungs och Herres fr�nvaro-</b></p> <p style="position:absolute;top:350px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22">BERTIL </p> <p style="position:absolute;top:380px;left:319px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>{L. S.) </b></p> <p style="position:absolute;top:407px;left:19px;white-space:nowrap" class="ft21">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:407px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft21">HERMAN KLING </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft23">�</p> </div> </div>
background image

I

Nr 78

Lag

ang�ende �ndring i lagen den 2 april 1918 (nr 163) med

vissa Ijest�mmelser om sj�fynd;

gwm Stockholms stolt den 17 mars 1967.

V e II d e s K^o

^ ^ G u d s n � cl c, Sveriges, G � I c ^

goll f�rordna ni i i in/r ^

J ^ ^ ^

I: att Vi, med riksdagen',

fynd skall inf�ras pn

april lOig med vissa best�mmelser om sj"

ny paragraf, betecknad 9 �, av nedan angiven

7: 10' T HT T 1 .i.

o c il

' r^rop. 1067:19;

14; Rskr 109.

l o

ocn

background image

1967 . Nr 78 och 79

195

Oin vis.. f.ldro sj�fynd stadgas flfgen dan 12 juni 1942 (nr 350) on,

lornJUiJinL lu

Denna lag tr�der i kr aft den 1 apnl 1967.

"

MrsamJigen alt atterr�tla. Till yttermera

VISSO

detta med egen hand underskrivit och med V�rt kunsl sigill

iieljrafta J atn.

Stockholms slott den 17 mars 1967.

Under Hans Maj:ts

Min allern�digste Konungs och Herres fr�nvaro-

BERTIL

{L. S.)

(Justitiedepartementet)

HERMAN KLING

;
Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.