SFS 1955:392

550392.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 392

Lag

om ändring i 3 § lagen den 2 april 1918 (nr 163) med vissa

bestämmelser om sjöfynd;

given Stockholms slott den 17 juni 1955.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna, att i 3 § första stycket lagen den 2 april 1918 med vissa be­

stämmelser om sjöfynd ordet »lotsstyrelsen» skall utbytas mot »sjöfarts-

styrelsen5>.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1956.

1 Prop. 1955: 183; L^U 38; Rskr 338.

2 Se naste lydelse av 11 Kap. 49 § se 1920: 459.

V

•'o'

a

¬

background image

. Nr 392 ocli 393

783

et alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

so hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

Icräfta låtit.
Stocliholms slott den 17 juni 1955.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

Justitiedepartementet)

INGVAR LINDELL

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.