SFS 1992:1418

921418.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:KNCJWB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:16px;font-family:FSQATH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:FSQATH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:15px;font-family:HCYLSE+Arial;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:MQDJZO+ArialMT;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:MQDJZO+ArialMT;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;font-family:FJWNXT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft18{font-size:16px;line-height:19px;font-family:FSQATH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:18px;line-height:21px;font-family:FSQATH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:18px;line-height:20px;font-family:FSQATH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:48px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1992:1418 Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:79px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft18">Utkom fr�n trycket <br/>den 29 december 1992 </p> <p style="position:absolute;top:73px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>om �ndring i lagen (1940:176) med vissa best�mmelser </b></p> <p style="position:absolute;top:96px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>om fraktfart med svenska fartyg; </b></p> <p style="position:absolute;top:143px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 17 december 1992. </p> <p style="position:absolute;top:187px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens b eslut' f�reskrivs att 1 � lagen (1940; 176) med vissa </p> <p style="position:absolute;top:208px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft12">best�mmelser om fraktfart med svenska fartyg skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:251px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft12">1 </p> <p style="position:absolute;top:251px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft12">�r Sverige i krig, skall best�mmelserna i 2 och 3 �� till�mpas. </p> <p style="position:absolute;top:273px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft12">�r Sverige i krigsfara eller r�der det s�dana utomordentliga f�rh�llanden </p> <p style="position:absolute;top:294px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft110">som �r f�ranledda av att det �r krig utanf�r Sveriges gr�nser eller av att <br/>Sverige har varit i krig eller krigsfara, f�r regeringen f�reskriva att 2 och <br/>3 �� skall till�mpas. </p> <p style="position:absolute;top:358px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft12">F�reskrift enligt andra stycket skall underst�llas riksdagens pr�vning </p> <p style="position:absolute;top:380px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft12">inom en m�nad fr�n det den utf�rdades eller, om riksm�te inte p�g�r, fr�n </p> <p style="position:absolute;top:401px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft19">b�ljan av n�rmast f�ljande riksm�te. Sker inte underst�llning eller god�<br/>k�nner riksdagen inte foreskriften inom tv� m�nader fr�n det underst�ll�<br/>ningen skedde, upph�r foreskriften att g�lla. </p> <p style="position:absolute;top:487px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft12">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1993. </p> <p style="position:absolute;top:529px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft12">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:573px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft12">MATS ODELL </p> <p style="position:absolute;top:616px;left:499px;white-space:nowrap" class="ft19">Anders lacobaeus <br/>(Kommunikationsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:666px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop. 1992/93:76, bet. 1992/93:F�U2, rskr. 1992/93:83. </p> <p style="position:absolute;top:682px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft11">' Senaste lydelse 1982:261. </p> <p style="position:absolute;top:68px;left:818px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>;c.-3 </b></p> <p style="position:absolute;top:484px;left:818px;white-space:nowrap" class="ft14">f�! </p> <p style="position:absolute;top:620px;left:816px;white-space:nowrap" class="ft15">Efii </p> <p style="position:absolute;top:703px;left:818px;white-space:nowrap" class="ft16"><i>h </i></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft17">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1992:1418 Lag

Utkom fr�n trycket
den 29 december 1992

om �ndring i lagen (1940:176) med vissa best�mmelser

om fraktfart med svenska fartyg;

utf�rdad den 17 december 1992.

Enligt riksdagens b eslut' f�reskrivs att 1 � lagen (1940; 176) med vissa

best�mmelser om fraktfart med svenska fartyg skall ha f�ljande lydelse.

1

�r Sverige i krig, skall best�mmelserna i 2 och 3 �� till�mpas.

�r Sverige i krigsfara eller r�der det s�dana utomordentliga f�rh�llanden

som �r f�ranledda av att det �r krig utanf�r Sveriges gr�nser eller av att
Sverige har varit i krig eller krigsfara, f�r regeringen f�reskriva att 2 och
3 �� skall till�mpas.

F�reskrift enligt andra stycket skall underst�llas riksdagens pr�vning

inom en m�nad fr�n det den utf�rdades eller, om riksm�te inte p�g�r, fr�n

b�ljan av n�rmast f�ljande riksm�te. Sker inte underst�llning eller god�
k�nner riksdagen inte foreskriften inom tv� m�nader fr�n det underst�ll�
ningen skedde, upph�r foreskriften att g�lla.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1993.

P� regeringens v�gnar

MATS ODELL

Anders lacobaeus
(Kommunikationsdepartementet)

' Prop. 1992/93:76, bet. 1992/93:F�U2, rskr. 1992/93:83.

' Senaste lydelse 1982:261.

;c.-3

f�!

Efii

h

;
Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.