Lag (1952:270) om skyddsympning vid krig eller krigsfara m.m.

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1952:270
Departement: Socialdepartementet
Ändring införd: t.o.m. SFS 1991:271
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1952:270)om skyddsympning vid krig eller krigsfara m.m.
SFS nr:

1952:270
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 1952-05-30
Ändrad: t.o.m. SFS

1991:271
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   Då riket befinner sig i krig eller krigsfara eller eljest utomordentliga förhållanden påkalla det, äger Konungen till förekommande av smittsam sjukdom förordna, att envar, som vistas inom riket eller viss del därav, skall undergå skyddsympning. Förordnande om skyddsympning må ock meddelas för allenast vissa befolkningsgrupper, som äro eller kunna bliva särskilt utsatta för smitta.

Beträffande ympning mot smittkoppsjukdom (skyddskoppympning) samt skyddsympning inom försvarsväsendet gäller vad därom är särskilt stadgat.

2 §   Från ympning skall den undantagas, som vederbörande ympare finner till följd av sjukdom eller sjukdomsanlag eller allmän svaghet kunna komma att erhålla men av ympningen.

3 §   Den som underlåter att fullgöra ympningsplikt, varom förordnande meddelats enligt denna lag, döms till penningböter. Rätten får vid vite förelägga honom att fullgöra sin ympningsplikt. Lag (1991:271).

4 §   Konungen meddelar de närmare föreskrifter, som erfordras för tillämpningen av denna lag.

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.