SFS 1989:244

890244.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:BBESDM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:TROAXH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:BBESDM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:12px;font-family:BBESDM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:12px;font-family:YUJQQU+Arial;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:21px;font-family:TROAXH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;line-height:22px;font-family:TROAXH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:18px;line-height:27px;font-family:BBESDM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:16px;font-family:BBESDM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:806px;height:1262px;"> <img width="806" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:53px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1989:244 </b></p> <p style="position:absolute;top:82px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:102px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft11">den 30 maj 1989 </p> <p style="position:absolute;top:54px;left:226px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>om �ndring i lagen (1957:684) om betalningsv�sendet </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>under krigsfbrh�llanden; </b></p> <p style="position:absolute;top:149px;left:226px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 18 maj 1989. </p> <p style="position:absolute;top:191px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs i fr�ga om lagen (1957:684) om </p> <p style="position:absolute;top:213px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft11">betalningsv�sendet under krigsf�rh�llanden </p> <p style="position:absolute;top:236px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft16">dels att 3 och 3 a �� skall upph�ra att g�lla, <br/>dels att 2 � skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:299px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft16">2 � Befinner sig riket i krig, �ger regeringen, efter h�rande d�r s� �r <br/>m�jligt av fullm�ktige i riksbanken, i fr�ga om riksbankens sedel- och <br/>myntutgivning och bankr�relse samt offentligg�rande av riksbankens r�<br/>kenskaper meddela av f�rh�llandena p�kallade best�mmelser att g�lla i </p> <p style="position:absolute;top:385px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft17">st�llet f�r vad i lagen (1988:138 5) om Sveriges riksbank samt i annan lag <br/>d�rutinnan finnes stadgat. </p> <p style="position:absolute;top:428px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft11">Vid krigsfara, vari riket befinner sig, s� ock eljest under utomordentliga </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft17">f�rh�llanden, f�ranledda av krig eller krigsfara, vari riket befunnit sig, �ger <br/>regeringen p� fr amst�llning av fullm�ktige i riksbanken, meddela best�m�<br/>melser som i f�rsta stycket avses. </p> <p style="position:absolute;top:537px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1989. </p> <p style="position:absolute;top:580px;left:226px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:624px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft11">KJELL-OLOF FELDT </p> <p style="position:absolute;top:665px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft11">Hans Jacobson </p> <p style="position:absolute;top:687px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft11">(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:727px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop. 1988/89:97, FiU25, rskr. 191. </p> <p style="position:absolute;top:336px;left:798px;white-space:nowrap" class="ft11">:is </p> <p style="position:absolute;top:512px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>-re <br/>Ii; <br/></b>rs </p> <p style="position:absolute;top:689px;left:792px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>rj!: </b></p> <p style="position:absolute;top:713px;left:792px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>-2 i </b></p> <p style="position:absolute;top:777px;left:789px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>i-a </b></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft15">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1989:244

Utkom fr�n trycket

den 30 maj 1989

Lag

om �ndring i lagen (1957:684) om betalningsv�sendet

under krigsfbrh�llanden;

utf�rdad den 18 maj 1989.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs i fr�ga om lagen (1957:684) om

betalningsv�sendet under krigsf�rh�llanden

dels att 3 och 3 a �� skall upph�ra att g�lla,
dels att 2 � skall ha f�ljande lydelse.

2 � Befinner sig riket i krig, �ger regeringen, efter h�rande d�r s� �r
m�jligt av fullm�ktige i riksbanken, i fr�ga om riksbankens sedel- och
myntutgivning och bankr�relse samt offentligg�rande av riksbankens r�
kenskaper meddela av f�rh�llandena p�kallade best�mmelser att g�lla i

st�llet f�r vad i lagen (1988:138 5) om Sveriges riksbank samt i annan lag
d�rutinnan finnes stadgat.

Vid krigsfara, vari riket befinner sig, s� ock eljest under utomordentliga

f�rh�llanden, f�ranledda av krig eller krigsfara, vari riket befunnit sig, �ger
regeringen p� fr amst�llning av fullm�ktige i riksbanken, meddela best�m�
melser som i f�rsta stycket avses.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1989.

P� regeringens v�gnar

KJELL-OLOF FELDT

Hans Jacobson

(Finansdepartementet)

' Prop. 1988/89:97, FiU25, rskr. 191.

:is

-re
Ii;
rs

rj!:

-2 i

i-a

;
Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.