SFS 1992:1415

921415.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:IERIOG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:22px;font-family:TOEXMS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:TOEXMS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:21px;font-family:TOEXMS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:TOEXMS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TOEXMS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:21px;font-family:HOCHNH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:6px;font-family:MMFQZO+Arial;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;font-family:BUULMZ+ArialMT;color:#000000;} .ft25{font-size:21px;font-family:RTZVJP+Arial;color:#000000;} .ft26{font-size:16px;font-family:BUULMZ+ArialMT;color:#000000;} .ft27{font-size:13px;font-family:HOCHNH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft28{font-size:18px;font-family:IERIOG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft29{font-size:13px;font-family:IERIOG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft210{font-size:12px;font-family:RTZVJP+Arial;color:#000000;} .ft211{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft212{font-size:18px;line-height:21px;font-family:TOEXMS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft213{font-size:13px;line-height:17px;font-family:HOCHNH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft214{font-size:18px;line-height:26px;font-family:IERIOG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft215{font-size:21px;line-height:25px;font-family:RTZVJP+Arial;color:#000000;} .ft216{font-size:16px;line-height:22px;font-family:BUULMZ+ArialMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:493px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:493px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1992:1415 </b></p> <p style="position:absolute;top:518px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft11">om �ndring i lagen (1957:684) om betalningsv�sendet </p> <p style="position:absolute;top:518px;left:610px;white-space:nowrap" class="ft11">utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:540px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft11">under krigsf�rh�llanden; </p> <p style="position:absolute;top:540px;left:656px;white-space:nowrap" class="ft11">december 1992 </p> <p style="position:absolute;top:590px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 17 december 1992. </p> <p style="position:absolute;top:633px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 1, 2 och 4 �� lagen (1957:684) om </p> <p style="position:absolute;top:655px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">betalningsv�sendet under krigsf�rh�llanden skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:698px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft12">1 � �r Sverige i krig, skall best�m melserna i 2, 4 och 5 �� till�mpas. </p> <p style="position:absolute;top:720px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft12">�r Sverige i krigsfara eller r�der det s�dana utomordentliga f�rh�llanden </p> <p style="position:absolute;top:742px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft14">som �r f�ranledda av att det �r krig u tanf�r Sveriges gr�nser eller av att <br/>Sverige har varit i krig eller krigsfara, f�r regeringen f�reskriva att 2, 4 och </p> <p style="position:absolute;top:785px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft12">5 �� skall till�mpas. </p> <p style="position:absolute;top:807px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft12">F�reskrift enligt andra stycket skall underst�llas riksdagens pr�vning </p> <p style="position:absolute;top:829px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft14">inom en m�nad fr�n det den utf�rdades eller, om riksm�te inte p�g�r, fr�n <br/>b�rjan av n�rmast f�ljande riksm�te. Sker inte underst�llning eller god�<br/>k�nner riksdagen inte f�reskriften inom tv� m�nader fr�n det underst�ll�<br/>ningen skedde, upph�r f�reskriften att g�lla. </p> <p style="position:absolute;top:916px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft12">N�r best�mmelserna i 2, 4 och 5 �� till�mpas, g�ller inte best�mmelser i </p> <p style="position:absolute;top:937px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft14">lag eller annan f�rfattning, om de strider mot dessa best�mmelser eller mot <br/>f�reskrifter som meddelats med st�d av dem. </p> <p style="position:absolute;top:1003px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">2 </p> <p style="position:absolute;top:1003px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft12">�r Sverige i krig, f�r regeringen, efter h�rande d�r s� �r m�jligt av </p> <p style="position:absolute;top:1024px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">fullm�ktige i Riksbanken, meddela f�reskrifter om Riksbankens sedel- och </p> <p style="position:absolute;top:1046px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft14">myntutgivning och bankr�relse samt offentligg�rande av Riksbankens r�<br/>kenskaper att g�lla i st�llet f�r vad som �r f�reskrivet i lagen (1988:1385) </p> <p style="position:absolute;top:1090px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">om Sveriges riksbank och i annan lag. </p> <p style="position:absolute;top:1114px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">' Prop. 1992/93:76, bet. 1992/93:F�U2, rskr. 1992/93:83. </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">^ Senaste lydelse 1989:244. </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:728px;white-space:nowrap" class="ft12">3457 </p> <p style="position:absolute;top:1158px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft12">109-SFS 1992 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:58px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1992:1415 </p> <p style="position:absolute;top:58px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft20">�r Sverige i krigsfara eller r�der det s�dana utomordentliga f�rh�llanden </p> <p style="position:absolute;top:79px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft212">som �r f�ranledda av att det �r krig utanf�r Sveriges gr�nser eller av att <br/>Sverige har varit i krig eller krigsfara, f�r regeringen, efter framst�llning av </p> <p style="position:absolute;top:121px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft20">fullm�ktige i Riksbanken, meddela s�dana f�reskrifter som avses i f�rsta </p> <p style="position:absolute;top:143px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">stycket. </p> <p style="position:absolute;top:186px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">4 </p> <p style="position:absolute;top:186px;left:270px;white-space:nowrap" class="ft20">�r Sverige i krig, f�r regeringen, efter h�rande d�r s� �r m�jligt av </p> <p style="position:absolute;top:207px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft20">fullm�ktige i Riks banken, f�reskriva att Riksbanken skall vara skyldig att </p> <p style="position:absolute;top:228px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft212">inl�sa utbetalningskort avsedda f�r postgiror�relsen och direktutbetal-<br/>ningskort, som utf�rdats av statlig eller kommunal myndighet, allm�n </p> <p style="position:absolute;top:272px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rs�kringskassa eller annan postgirokontoinnehavare, som f�tt medgivan�</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft212">de att g�ra utbetalning med direktutbetalningskort, samt att s�dana kort <br/>skall tas emot som betalning till statlig myndighet. </p> <p style="position:absolute;top:337px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft20">�r Sverige i krigsfara eller r�der det s�dana utomordentliga f�rh�llanden </p> <p style="position:absolute;top:358px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft20">som �r f�ranledda av att det �r krig utanf�r Sveriges gr�nser eller av att </p> <p style="position:absolute;top:380px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft20">Sverige har varit i krig eller krigsfara, f�r regeringen, efter h�rande av </p> <p style="position:absolute;top:401px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft212">fullm�ktige i Riksbanken, meddela s�dana f�reskrifter som avses i f�rsta <br/>stycket. </p> <p style="position:absolute;top:466px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1993. </p> <p style="position:absolute;top:508px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:551px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft20">BO LUNDGREN </p> <p style="position:absolute;top:581px;left:504px;white-space:nowrap" class="ft20">Per Holmstrand </p> <p style="position:absolute;top:602px;left:503px;white-space:nowrap" class="ft20">(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:627px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft21">' Senaste lydelse 1964:17. </p> <p style="position:absolute;top:46px;left:818px;white-space:nowrap" class="ft22"><i><b>\il </b></i></p> <p style="position:absolute;top:67px;left:829px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>f </i></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:819px;white-space:nowrap" class="ft24">d </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:822px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>f� </b></p> <p style="position:absolute;top:266px;left:817px;white-space:nowrap" class="ft20">et </p> <p style="position:absolute;top:290px;left:818px;white-space:nowrap" class="ft24">f� </p> <p style="position:absolute;top:310px;left:818px;white-space:nowrap" class="ft26">d![j </p> <p style="position:absolute;top:357px;left:817px;white-space:nowrap" class="ft214"><i><b>CO <br/></b></i><b>pn <br/>Cl </b></p> <p style="position:absolute;top:482px;left:816px;white-space:nowrap" class="ft215"><b>rf <br/></b>c� </p> <p style="position:absolute;top:550px;left:816px;white-space:nowrap" class="ft216">(fe <br/>cb </p> <p style="position:absolute;top:641px;left:815px;white-space:nowrap" class="ft210"><b>I </b></p> <p style="position:absolute;top:663px;left:816px;white-space:nowrap" class="ft210"><b>Q </b></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft211">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1992:1415

om �ndring i lagen (1957:684) om betalningsv�sendet

utkom fr�n trycket

under krigsf�rh�llanden;

december 1992

utf�rdad den 17 december 1992.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 1, 2 och 4 �� lagen (1957:684) om

betalningsv�sendet under krigsf�rh�llanden skall ha f�ljande lydelse.

1 � �r Sverige i krig, skall best�m melserna i 2, 4 och 5 �� till�mpas.

�r Sverige i krigsfara eller r�der det s�dana utomordentliga f�rh�llanden

som �r f�ranledda av att det �r krig u tanf�r Sveriges gr�nser eller av att
Sverige har varit i krig eller krigsfara, f�r regeringen f�reskriva att 2, 4 och

5 �� skall till�mpas.

F�reskrift enligt andra stycket skall underst�llas riksdagens pr�vning

inom en m�nad fr�n det den utf�rdades eller, om riksm�te inte p�g�r, fr�n
b�rjan av n�rmast f�ljande riksm�te. Sker inte underst�llning eller god�
k�nner riksdagen inte f�reskriften inom tv� m�nader fr�n det underst�ll�
ningen skedde, upph�r f�reskriften att g�lla.

N�r best�mmelserna i 2, 4 och 5 �� till�mpas, g�ller inte best�mmelser i

lag eller annan f�rfattning, om de strider mot dessa best�mmelser eller mot
f�reskrifter som meddelats med st�d av dem.

2

�r Sverige i krig, f�r regeringen, efter h�rande d�r s� �r m�jligt av

fullm�ktige i Riksbanken, meddela f�reskrifter om Riksbankens sedel- och

myntutgivning och bankr�relse samt offentligg�rande av Riksbankens r�
kenskaper att g�lla i st�llet f�r vad som �r f�reskrivet i lagen (1988:1385)

om Sveriges riksbank och i annan lag.

' Prop. 1992/93:76, bet. 1992/93:F�U2, rskr. 1992/93:83.

^ Senaste lydelse 1989:244.

3457

109-SFS 1992

background image

SFS 1992:1415

�r Sverige i krigsfara eller r�der det s�dana utomordentliga f�rh�llanden

som �r f�ranledda av att det �r krig utanf�r Sveriges gr�nser eller av att
Sverige har varit i krig eller krigsfara, f�r regeringen, efter framst�llning av

fullm�ktige i Riksbanken, meddela s�dana f�reskrifter som avses i f�rsta

stycket.

4

�r Sverige i krig, f�r regeringen, efter h�rande d�r s� �r m�jligt av

fullm�ktige i Riks banken, f�reskriva att Riksbanken skall vara skyldig att

inl�sa utbetalningskort avsedda f�r postgiror�relsen och direktutbetal-
ningskort, som utf�rdats av statlig eller kommunal myndighet, allm�n

f�rs�kringskassa eller annan postgirokontoinnehavare, som f�tt medgivan�

de att g�ra utbetalning med direktutbetalningskort, samt att s�dana kort
skall tas emot som betalning till statlig myndighet.

�r Sverige i krigsfara eller r�der det s�dana utomordentliga f�rh�llanden

som �r f�ranledda av att det �r krig utanf�r Sveriges gr�nser eller av att

Sverige har varit i krig eller krigsfara, f�r regeringen, efter h�rande av

fullm�ktige i Riksbanken, meddela s�dana f�reskrifter som avses i f�rsta
stycket.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1993.

P� regeringens v�gnar

BO LUNDGREN

Per Holmstrand

(Finansdepartementet)

' Senaste lydelse 1964:17.

\il

f

d

f�

et

f�

d![j

CO
pn
Cl

rf
c�

(fe
cb

I

Q

;
Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.