SFS 1953:51

530051.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:16px;font-family:FDCKTM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:36px;font-family:GGSXXV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:AEZWEK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:GGSXXV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:27px;font-family:GGSXXV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:22px;font-family:GGSXXV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;font-family:FDCKTM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:GGSXXV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:AEZWEK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:16px;font-family:GGSXXV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:19px;font-family:GGSXXV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:34px;font-family:GGSXXV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:GGSXXV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:36px;font-family:GGSXXV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:21px;font-family:GGSXXV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft32{font-size:18px;font-family:GGSXXV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft33{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1203px;"> <img width="892" height="1203" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:2px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft10"><i>r-c </i></p> <p style="position:absolute;top:45px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft11">SYEHSK FORF�TTNINdSS�MLING. </p> <p style="position:absolute;top:114px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>1953 </b></p> <p style="position:absolute;top:127px;left:572px;white-space:nowrap" class="ft13">Utkom fr �n trycket </p> <p style="position:absolute;top:144px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft14">Kr 51. </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:580px;white-space:nowrap" class="ft13">don 11 mnrs 195 3. </p> <p style="position:absolute;top:220px;left:1px;white-space:nowrap" class="ft15">ti, </p> <p style="position:absolute;top:238px;left:-1px;white-space:nowrap" class="ft15">.r|./V </p> <p style="position:absolute;top:238px;left:347px;white-space:nowrap" class="ft15">Nr 51. </p> <p style="position:absolute;top:268px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft15">' </p> <p style="position:absolute;top:268px;left:356px;white-space:nowrap" class="ft15">Lag </p> <p style="position:absolute;top:300px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft15">om �ndri ng i lagen den 13 mars 1913 (nr 87) med s�rskilda best�mmelser </p> <p style="position:absolute;top:323px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft15">ang�ende stats- och kommunalmyndigheterna och deras </p> <p style="position:absolute;top:347px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft15">5liri5 </p> <p style="position:absolute;top:347px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft15">verksamhet vid krig eller krigsfara m. m.; </p> <p style="position:absolute;top:380px;left:195px;white-space:nowrap" class="ft16"><i>given Sloclcholms slott den 27 februari 1953. </i></p> <p style="position:absolute;top:392px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft13">a </p> <p style="position:absolute;top:413px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft13">�jit </p> <p style="position:absolute;top:413px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft13">Vi GUSTAF ADOLF, med Guds n�de, Sveriges, G�tes och </p> <p style="position:absolute;top:432px;left:4px;white-space:nowrap" class="ft13">Al Vandes Konung, g�ra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit </p> <p style="position:absolute;top:452px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft13">gott f�rordna, att 1, 2, 3, 11 och 12 �� lagen den 13 mars 1942 med s�r-</p> <p style="position:absolute;top:472px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft13">slulda best�mmelser ang�ende stats- och kommunalmyndigheterna och de-</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft13">ras verksamhet vid krig eller krigsfara m. m. skola erli�lla �ndrad lydelse </p> <p style="position:absolute;top:510px;left:14px;white-space:nowrap" class="ft13">' p� s�tt nedan angives. </p> <p style="position:absolute;top:534px;left:357px;white-space:nowrap" class="ft13">1 �" </p> <p style="position:absolute;top:557px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft13">, 'Befinner sig riket i krig, skola best�mmelserna i 213 �� �ga till�mp-</p> <p style="position:absolute;top:577px;left:28px;white-space:nowrap" class="ft13">vhittg. Vid krigsfara, vari riket befinner sig, eller eljest under utomordent-</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft13">!. liga, av krig f�ranledda f�rh�llanden �ger Konungen f�rordna, att n�mnda </p> <p style="position:absolute;top:615px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft13">.! h�st�mmelser skola till�mpas. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft13">F�rordnande, som i f�rsta stycket s�gs, skall, vid �ventyr att det eljest </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft13">;;lptfaller, inom en m�nad underst�llas riksdagen f�r dess pr�vning av fr�gan </p> <p style="position:absolute;top:674px;left:28px;white-space:nowrap" class="ft13">whuruvida f�rordnandet skall best�. Varder f�rordnandet icke inom tv� m�-</p> <p style="position:absolute;top:693px;left:28px;white-space:nowrap" class="ft13">; ���er fr�n det underst�llningen skett av riksdagen gillat, skall detsamma </p> <p style="position:absolute;top:712px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft13">vara f�rfallet. </p> <p style="position:absolute;top:732px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft13">,;Under tid, d� best�mmelserna i 213 �� �ga till�mpning, g�lla icke i lag </p> <p style="position:absolute;top:751px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft13">' eller f�rfattning meddelade stadganden i den m�n de strida mot samma be�</p> <p style="position:absolute;top:771px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft13">st�mmelser eller vad med st�d av dem blivit f�reskrivet, </p> <p style="position:absolute;top:790px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft13">i iDenna lag �ger ej till�mpning betr�ffande riksdagen eller allm�nna kyrko�</p> <p style="position:absolute;top:810px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft13">m�tet, deras avdelningar, utskott, n�mnder, deputerade, remsorer, ombuds�</p> <p style="position:absolute;top:829px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft13">m�n och verk eller i fr�ga om krigsr�tter eller myndigbeter, som avses i la-</p> <p style="position:absolute;top:848px;left:28px;white-space:nowrap" class="ft13">: geii med s�rskilda best�mmelser ang�ende domstolarna och r�tteg�ngen vid </p> <p style="position:absolute;top:868px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft13">Ibrg eller krigsfara m. m., eller betr�ffande m�l eller �rende, varom stadgats </p> <p style="position:absolute;top:887px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft13">' n�mnda lag. </p> <p style="position:absolute;top:906px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft13">Med den </p> <p style="position:absolute;top:906px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft13">och inr�ttningar. </p> <p style="position:absolute;top:924px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft17">'i </p> <p style="position:absolute;top:924px;left:332px;white-space:nowrap" class="ft17">O </p> <p style="position:absolute;top:930px;left:359px;white-space:nowrap" class="ft13">2 �. </p> <p style="position:absolute;top:953px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft13">' � det </p> <p style="position:absolute;top:953px;left:198px;white-space:nowrap" class="ft13">�r stadgat. </p> <p style="position:absolute;top:973px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft13">den m�n det finnes p�kallat p� grund av f�rh�llanden, som avses i 1 � </p> <p style="position:absolute;top:992px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft13">stycket, m� Konungen ock best�mma, att befattningshavare i statens </p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft13">t skall tj�nstg�ra i annan statlig befattning �n den han innebar eller </p> <p style="position:absolute;top:1031px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft13">mmunal befattning eller att kommunal befattningshavare skall tj�nst-</p> <p style="position:absolute;top:1050px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft13">i statlig befattning eller i annan kommunal befattning �n den han inne-</p> <p style="position:absolute;top:889px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>1 </b></p> <p style="position:absolute;top:1108px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft19">Prop. 1953: 9; L�U 6; Rskr 46. </p> <p style="position:absolute;top:1131px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft10"><i>3153002^f. Svensk �r attnin ssamlin 1953, Nr 61. </i></p> <p style="position:absolute;top:605px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft110">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1203px;"> <img width="892" height="1203" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:39px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft20">110 </p> <p style="position:absolute;top:39px;left:406px;white-space:nowrap" class="ft20"> 1953. Nr </p> <p style="position:absolute;top:39px;left:557px;white-space:nowrap" class="ft20">.  </p> <p style="position:absolute;top:75px;left:486px;white-space:nowrap" class="ft20">3 �. </p> <p style="position:absolute;top:94px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">D� det </p> <p style="position:absolute;top:94px;left:334px;white-space:nowrap" class="ft20">tilltr�da uppdraget. </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">Best�mmelserna i </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:408px;white-space:nowrap" class="ft20"> genom val. </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">Vad i lag eller f�rfattning �r stadgat d�rom, att kvinna eller den, som </p> <p style="position:absolute;top:152px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft20">redan innehaft uppdrag viss tid eller uppn�tt viss �lder, m� avs�ga sig upp�</p> <p style="position:absolute;top:171px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft20">drag, �ge ej till�mpning. </p> <p style="position:absolute;top:190px;left:481px;white-space:nowrap" class="ft20">11 �. </p> <p style="position:absolute;top:209px;left:183px;white-space:nowrap" class="ft20">Befogenhet, som enligt 2 � f�rsta stycket 26 eller andra stycket, 3 '� </p> <p style="position:absolute;top:229px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rsta eller andra stycket, 4 � f�rsta stycket eller 10 � andra stycket till�</p> <p style="position:absolute;top:248px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft20">kommer Konungen, m� p� uppdrag av Konungen ut�vas av underordnad </p> <p style="position:absolute;top:267px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft20">myndighet. Kan under krig f�rbindelsen mellan n�gon del av riket och riks�</p> <p style="position:absolute;top:286px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft20">styrelsen icke eller allenast med avsev�rd sv�righet uppr�tth�llas eller f�re- ' </p> <p style="position:absolute;top:306px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft20">ligger eljest under krig tr�ngande hehov av omedelbara �tg�rder, �ge civil�</p> <p style="position:absolute;top:325px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft20">bef�lhavare inom sitt omr�de eller, om civilhef�lhavare ej finnes eller hans &gt; </p> <p style="position:absolute;top:344px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft20">beslut ej kan avvaktas, l�nsstyrelse i vad ang�r l�net �ven utan s�dant upp- ?, </p> <p style="position:absolute;top:363px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft20">drag ut�va befogenhet, som enligt denna lag tillkommer Konungen. </p> <p style="position:absolute;top:363px;left:851px;white-space:nowrap" class="ft20">V </p> <p style="position:absolute;top:390px;left:482px;white-space:nowrap" class="ft20">12 �. </p> <p style="position:absolute;top:409px;left:184px;white-space:nowrap" class="ft20">Delgivning med den, som fullg�r tj�nstg�ring vid krigsmakten, skall ske </p> <p style="position:absolute;top:428px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft20">genom miht�r myndighets f�rsorg. Intyg av s�dan myndighet g�lle s�so </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft20">fullt bevis, att delgivning blivit s� verkst�lld som intyget inneh�ller. Av </p> <p style="position:absolute;top:466px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft20">delgivning kallelse att infinna sig inf�r myndighet, skall intyget tillika in </p> <p style="position:absolute;top:486px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft20">h�lla uppgift, huruvida den kallade p� grund av sin tj�nstg�ring �r hindr </p> <p style="position:absolute;top:505px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft20">att inst�lla sig. Har delgi^^ling verkst�llts annorledes �n genom milit�r myn. </p> <p style="position:absolute;top:524px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft20">dighet, vare den g�llande; dock m� delgivning ej ske genom handlings inf��</p> <p style="position:absolute;top:543px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft20">rande i allm�nna tidningarna eller dess �verl�mnande till den s�ktes hus </p> <p style="position:absolute;top:563px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft20">folk eller p� annat s�dant s�tt. </p> <p style="position:absolute;top:605px;left:184px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft dagen efter den d� lagen enligt d�r� meddel </p> <p style="position:absolute;top:624px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft20">uppgift utkommit fr�n trycket i Svensk f�rfattningssamling. </p> <p style="position:absolute;top:651px;left:183px;white-space:nowrap" class="ft20">Det alla som vederb�r hava sig h�rsamligen att efterr�tta. Till yttermer </p> <p style="position:absolute;top:670px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft20">visso hava Vi detta med egen hand undersltxivit och med V�rt kungl. </p> <p style="position:absolute;top:689px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft20">bekr�fta l�tit. </p> <p style="position:absolute;top:711px;left:184px;white-space:nowrap" class="ft20">Stockholms slott den 27 februari 1953. </p> <p style="position:absolute;top:737px;left:373px;white-space:nowrap" class="ft21">GUSTAF ADOLF. </p> <p style="position:absolute;top:772px;left:479px;white-space:nowrap" class="ft22">(L. S.) </p> <p style="position:absolute;top:796px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft20">(Justitiedepartementet.) </p> <p style="position:absolute;top:796px;left:631px;white-space:nowrap" class="ft20">HERMAN ZETTERBERG. </p> <p style="position:absolute;top:1110px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft22">Nr 51, V' arli. Stockholm 1953. Kungl. Boktryckeriet, P. A. Norstedt &amp; S�ner. </p> <p style="position:absolute;top:605px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft23">�</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1203px;"> <img width="892" height="1203" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:40px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft30">FORF�TTNINGSSAMLING. </p> <p style="position:absolute;top:124px;left:569px;white-space:nowrap" class="ft31">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:147px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft31">Sr 52. </p> <p style="position:absolute;top:147px;left:577px;white-space:nowrap" class="ft31">den 11 mars 1958. </p> <p style="position:absolute;top:203px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft31">�U </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft32">l]cbt' </p> <p style="position:absolute;top:605px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft33">�</p> </div> </div>
background image

r-c

SYEHSK FORF�TTNINdSS�MLING.

1953

Utkom fr �n trycket

Kr 51.

don 11 mnrs 195 3.

ti,

.r|./V

Nr 51.

'

Lag

om �ndri ng i lagen den 13 mars 1913 (nr 87) med s�rskilda best�mmelser

ang�ende stats- och kommunalmyndigheterna och deras

5liri5

verksamhet vid krig eller krigsfara m. m.;

given Sloclcholms slott den 27 februari 1953.

a

�jit

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds n�de, Sveriges, G�tes och

Al Vandes Konung, g�ra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott f�rordna, att 1, 2, 3, 11 och 12 �� lagen den 13 mars 1942 med s�r-

slulda best�mmelser ang�ende stats- och kommunalmyndigheterna och de-

ras verksamhet vid krig eller krigsfara m. m. skola erli�lla �ndrad lydelse

' p� s�tt nedan angives.

1 �"

, 'Befinner sig riket i krig, skola best�mmelserna i 213 �� �ga till�mp-

vhittg. Vid krigsfara, vari riket befinner sig, eller eljest under utomordent-

!. liga, av krig f�ranledda f�rh�llanden �ger Konungen f�rordna, att n�mnda

.! h�st�mmelser skola till�mpas.

F�rordnande, som i f�rsta stycket s�gs, skall, vid �ventyr att det eljest

;;lptfaller, inom en m�nad underst�llas riksdagen f�r dess pr�vning av fr�gan

whuruvida f�rordnandet skall best�. Varder f�rordnandet icke inom tv� m�-

; ���er fr�n det underst�llningen skett av riksdagen gillat, skall detsamma

vara f�rfallet.

,;Under tid, d� best�mmelserna i 213 �� �ga till�mpning, g�lla icke i lag

' eller f�rfattning meddelade stadganden i den m�n de strida mot samma be�

st�mmelser eller vad med st�d av dem blivit f�reskrivet,

i iDenna lag �ger ej till�mpning betr�ffande riksdagen eller allm�nna kyrko�

m�tet, deras avdelningar, utskott, n�mnder, deputerade, remsorer, ombuds�

m�n och verk eller i fr�ga om krigsr�tter eller myndigbeter, som avses i la-

: geii med s�rskilda best�mmelser ang�ende domstolarna och r�tteg�ngen vid

Ibrg eller krigsfara m. m., eller betr�ffande m�l eller �rende, varom stadgats

' n�mnda lag.

Med den

och inr�ttningar.

'i

O

2 �.

' � det

�r stadgat.

den m�n det finnes p�kallat p� grund av f�rh�llanden, som avses i 1 �

stycket, m� Konungen ock best�mma, att befattningshavare i statens

t skall tj�nstg�ra i annan statlig befattning �n den han innebar eller

mmunal befattning eller att kommunal befattningshavare skall tj�nst-

i statlig befattning eller i annan kommunal befattning �n den han inne-

1

Prop. 1953: 9; L�U 6; Rskr 46.

3153002^f. Svensk �r attnin ssamlin 1953, Nr 61.

background image

110

 1953. Nr

. 

3 �.

D� det

tilltr�da uppdraget.

Best�mmelserna i

 genom val.

Vad i lag eller f�rfattning �r stadgat d�rom, att kvinna eller den, som

redan innehaft uppdrag viss tid eller uppn�tt viss �lder, m� avs�ga sig upp�

drag, �ge ej till�mpning.

11 �.

Befogenhet, som enligt 2 � f�rsta stycket 26 eller andra stycket, 3 '�

f�rsta eller andra stycket, 4 � f�rsta stycket eller 10 � andra stycket till�

kommer Konungen, m� p� uppdrag av Konungen ut�vas av underordnad

myndighet. Kan under krig f�rbindelsen mellan n�gon del av riket och riks�

styrelsen icke eller allenast med avsev�rd sv�righet uppr�tth�llas eller f�re- '

ligger eljest under krig tr�ngande hehov av omedelbara �tg�rder, �ge civil�

bef�lhavare inom sitt omr�de eller, om civilhef�lhavare ej finnes eller hans >

beslut ej kan avvaktas, l�nsstyrelse i vad ang�r l�net �ven utan s�dant upp- ?,

drag ut�va befogenhet, som enligt denna lag tillkommer Konungen.

V

12 �.

Delgivning med den, som fullg�r tj�nstg�ring vid krigsmakten, skall ske

genom miht�r myndighets f�rsorg. Intyg av s�dan myndighet g�lle s�so

fullt bevis, att delgivning blivit s� verkst�lld som intyget inneh�ller. Av

delgivning kallelse att infinna sig inf�r myndighet, skall intyget tillika in

h�lla uppgift, huruvida den kallade p� grund av sin tj�nstg�ring �r hindr

att inst�lla sig. Har delgi^^ling verkst�llts annorledes �n genom milit�r myn.

dighet, vare den g�llande; dock m� delgivning ej ske genom handlings inf��

rande i allm�nna tidningarna eller dess �verl�mnande till den s�ktes hus

folk eller p� annat s�dant s�tt.

Denna lag tr�der i kraft dagen efter den d� lagen enligt d�r� meddel

uppgift utkommit fr�n trycket i Svensk f�rfattningssamling.

Det alla som vederb�r hava sig h�rsamligen att efterr�tta. Till yttermer

visso hava Vi detta med egen hand undersltxivit och med V�rt kungl.

bekr�fta l�tit.

Stockholms slott den 27 februari 1953.

GUSTAF ADOLF.

(L. S.)

(Justitiedepartementet.)

HERMAN ZETTERBERG.

Nr 51, V' arli. Stockholm 1953. Kungl. Boktryckeriet, P. A. Norstedt & S�ner.

background image

FORF�TTNINGSSAMLING.

Utkom fr�n trycket

Sr 52.

den 11 mars 1958.

�U

l]cbt'

;
Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.