SFS 1994:1628 Lag om ändring i lagen (1957:684) om betalningsväsendet under krigsförhållanden

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1957:684) om betalningsväsendet under krigsförhållanden / SFS 1994:1628 Lag om ändring i lagen (1957:684) om betalningsväsendet under krigsförhållanden
SFS 1994_1628 Lag om ändring i lagen (1957_684) om betalningsväsendet under krigsförhållanden

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;line-height:21px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:18px;line-height:20px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:639px;height:900px;"> <img width="639" height="900" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:41px;left:500px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 1994:1628 <br/></b>Utkom fr�n trycket <br/>den 28 december 1994 </p> <p style="position:absolute;top:43px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:63px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>om �ndring i lagen (1957:684) om <br/>betalningsv�sendet under krigsf�rh�llanden; </b></p> <p style="position:absolute;top:121px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 15 december 1994. </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1 � lagen (1957:684) om </p> <p style="position:absolute;top:171px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft11">betalningsv�sendet under krigsf�rh�llanden skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:223px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>1 �2</b> �r Sverige i krig, skall best�mmelserna i 2, 4 och 5 �� till�mpas. </p> <p style="position:absolute;top:239px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft11">�r Sverige i krigsfara eller r�der det s�dana utomordentliga f�rh�llan-</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft110">den som �r f�ranledda av att det �r krig utanf�r Sveriges gr�nser eller <br/>av att Sverige har varit i krig eller krigsfara, f�r regeringen f�reskriva att <br/>2, 4 och 5 �� skall till�mpas. </p> <p style="position:absolute;top:306px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft11">F�reskrift enligt andra stycket skall underst�llas riksdagens pr�vning </p> <p style="position:absolute;top:323px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft110">inom en m�nad fr�n det den utf�rdades. Sker inte underst�llning eller <br/>godk�nner riksdagen inte f�reskriften inom tv� m�nader fr�n det <br/>underst�llningen skedde, upph�r f�reskriften att g�lla. </p> <p style="position:absolute;top:373px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft11">N�r best�mmelserna i 2, 4 och 5 �� till�mpas, g�ller inte best�mmel-</p> <p style="position:absolute;top:389px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft11">ser i lag eller annan f�rfattning, om de strider mot dessa best�mmelser </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft11">eller mot f�reskrifter som meddelats med st�d av dem. </p> <p style="position:absolute;top:458px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1995. </p> <p style="position:absolute;top:492px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:525px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft11">JAN NYGREN </p> <p style="position:absolute;top:558px;left:286px;white-space:nowrap" class="ft11">Per H�kansson </p> <p style="position:absolute;top:575px;left:287px;white-space:nowrap" class="ft11">(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:601px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft16">Prop. 1994/95:87, bet. 1994/95:KU21, rskr. 1994/95:69. </p> <p style="position:absolute;top:617px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft16">Senaste lydelse 1992:1415. </p> <p style="position:absolute;top:842px;left:582px;white-space:nowrap" class="ft11">6139 </p> </div> </div>
background image

SFS 1994:1628
Utkom fr�n trycket
den 28 december 1994

Lag

om �ndring i lagen (1957:684) om
betalningsv�sendet under krigsf�rh�llanden;

utf�rdad den 15 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1 � lagen (1957:684) om

betalningsv�sendet under krigsf�rh�llanden skall ha f�ljande lydelse.

1 �2 �r Sverige i krig, skall best�mmelserna i 2, 4 och 5 �� till�mpas.

�r Sverige i krigsfara eller r�der det s�dana utomordentliga f�rh�llan-

den som �r f�ranledda av att det �r krig utanf�r Sveriges gr�nser eller
av att Sverige har varit i krig eller krigsfara, f�r regeringen f�reskriva att
2, 4 och 5 �� skall till�mpas.

F�reskrift enligt andra stycket skall underst�llas riksdagens pr�vning

inom en m�nad fr�n det den utf�rdades. Sker inte underst�llning eller
godk�nner riksdagen inte f�reskriften inom tv� m�nader fr�n det
underst�llningen skedde, upph�r f�reskriften att g�lla.

N�r best�mmelserna i 2, 4 och 5 �� till�mpas, g�ller inte best�mmel-

ser i lag eller annan f�rfattning, om de strider mot dessa best�mmelser

eller mot f�reskrifter som meddelats med st�d av dem.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1995.

P� regeringens v�gnar

JAN NYGREN

Per H�kansson

(Finansdepartementet)

1

Prop. 1994/95:87, bet. 1994/95:KU21, rskr. 1994/95:69.

2

Senaste lydelse 1992:1415.

6139

;
Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.