SFS 2004:800 Lag om ändring i lagen (1957:684) om betalningsväsendet under krigsförhållanden

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1957:684) om betalningsväsendet under krigsförhållanden / SFS 2004:800 Lag om ändring i lagen (1957:684) om betalningsväsendet under krigsförhållanden
040800.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:FOINMC+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:FOINMD+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:FOINMD+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:FOINMC+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:FOINMD+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:FOINMC+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:FOINMC+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:FOINMD+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:10px;font-family:FOINMC+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:10px;font-family:FOINND+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:FOINMD+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FOINMC+Times;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:16px;font-family:FOINMC+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:FOINMC+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1957:684) om <br/>betalningsv�sendet under krigsf�rh�llanden;</b></p> <p style="position:absolute;top:267px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 28 oktober 2004.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 4 � lagen (1957:684) om betal-</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">ningsv�sendet under krigsf�rh�llanden skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:356px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:354px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:356px;left:122px;white-space:nowrap" class="ft10">�r Sverige i krig, f�r regeringen, efter h�rande d�r s� �r m�jligt av di-</p> <p style="position:absolute;top:373px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111">rektionen i Riksbanken, f�reskriva att Riksbanken skall vara skyldig att in-<br/>l�sa utbetalningskort avsedda f�r postgiror�relsen och direktutbetalnings-<br/>kort, som utf�rdats av statlig eller kommunal myndighet eller annan postgi-<br/>rokontoinnehavare, som f�tt medgivande att g�ra utbetalning med direktut-<br/>betalningskort, samt att s�dana kort skall tas emot som betalning till statlig<br/>myndighet.</p> <p style="position:absolute;top:479px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">�r Sverige i krigsfara eller r�der det s�dana utomordentliga f�rh�llanden</p> <p style="position:absolute;top:497px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111">som �r f�ranledda av att det �r krig utanf�r Sveriges gr�nser eller av att<br/>Sverige har varit i krig eller krigsfara, f�r regeringen, efter h�rande av direk-<br/>tionen i Riksbanken, meddela s�dana f�reskrifter som avses i f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:568px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2005.</p> <p style="position:absolute;top:604px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:639px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">BOSSE RINGHOLM</p> <p style="position:absolute;top:657px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft111">Maria Hallqvist<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:906px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8.</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 1998:1409.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2004:800</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 9 november 2004</p> <p style="position:absolute;top:953px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18">5 <i>SFS 2004:761819</i></p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:942px;left:499px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Gotab, Stockholm 2004</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1957:684) om
betalningsv�sendet under krigsf�rh�llanden;

utf�rdad den 28 oktober 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 4 � lagen (1957:684) om betal-

ningsv�sendet under krigsf�rh�llanden skall ha f�ljande lydelse.

4 �

2

�r Sverige i krig, f�r regeringen, efter h�rande d�r s� �r m�jligt av di-

rektionen i Riksbanken, f�reskriva att Riksbanken skall vara skyldig att in-
l�sa utbetalningskort avsedda f�r postgiror�relsen och direktutbetalnings-
kort, som utf�rdats av statlig eller kommunal myndighet eller annan postgi-
rokontoinnehavare, som f�tt medgivande att g�ra utbetalning med direktut-
betalningskort, samt att s�dana kort skall tas emot som betalning till statlig
myndighet.

�r Sverige i krigsfara eller r�der det s�dana utomordentliga f�rh�llanden

som �r f�ranledda av att det �r krig utanf�r Sveriges gr�nser eller av att
Sverige har varit i krig eller krigsfara, f�r regeringen, efter h�rande av direk-
tionen i Riksbanken, meddela s�dana f�reskrifter som avses i f�rsta stycket.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2005.

P� regeringens v�gnar

BOSSE RINGHOLM

Maria Hallqvist
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8.

2 Senaste lydelse 1998:1409.

SFS 2004:800

Utkom fr�n trycket
den 9 november 2004

5 SFS 2004:761819

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

;
Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.