SFS 2022:1570 Lag om ändring i lagen (1957:684) om betalningsväsendet under krigsförhållanden

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1957:684) om betalningsväsendet under krigsförhållanden / SFS 2022:1570 Lag om ändring i lagen (1957:684) om betalningsväsendet under krigsförhållanden
SFS2022-1570.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:FAAAAI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:FAAABE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:FAAABE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:FAAAAI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:FAAABE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:FAAAAI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:FAAAAI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:FAAABE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:BVRMYQ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:15px;font-family:FAAAAI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:15px;font-family:WQEIGA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:FAAAAI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:13px;line-height:16px;font-family:FAAAAI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:15px;line-height:17px;font-family:FAAAAI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (1957:684) om betalningsv�sendet </b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>under krigsf�rh�llanden </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 24 november 2022 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 2 � lagen (1957:684) om betalnings-<br/>v�sendet under krigsf�rh�llanden ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>2 �</b>2 �r Sverige i krig, f�r regeringen, efter h�rande d�r s� �r m�jligt av <br/>direktionen i Riksbanken, meddela f�reskrifter om Riksbankens sedel- och <br/>myntutgivning och bankr�relse samt offentligg�rande av Riksbankens <br/>r�kenskaper att g�lla i st�llet f�r vad som �r f�reskrivet i lagen (2022:1568) <br/>om Sveriges riksbank och i annan lag. </p> <p style="position:absolute;top:532px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">�r Sverige i krigsfara eller r�der det s�dana utomordentliga f�rh�llanden </p> <p style="position:absolute;top:552px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">som �r f�ranledda av att det �r krig utanf�r Sveriges gr�nser eller av att <br/>Sverige har varit i krig eller krigsfara, f�r regeringen, efter framst�llning av <br/>direktionen i Riksbanken, meddela s�dana f�reskrifter som avses i f�rsta <br/>stycket. </p> <p style="position:absolute;top:656px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2023. </p> <p style="position:absolute;top:697px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:737px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">NIKLAS WYKMAN </p> <p style="position:absolute;top:758px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft111">Fredrik Opander <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1125px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">1 Prop. 2021/22:41, bet. 2022/23:KU8, rskr. 2022/23:24. <br/>2 Senaste lydelse 1998:1409. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> 2022:1570</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft113">Publicerad<br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft110"> 1 december 2022</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (1957:684) om betalningsv�sendet

under krigsf�rh�llanden

Utf�rdad den 24 november 2022

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 2 � lagen (1957:684) om betalnings-
v�sendet under krigsf�rh�llanden ska ha f�ljande lydelse.

2 �2 �r Sverige i krig, f�r regeringen, efter h�rande d�r s� �r m�jligt av
direktionen i Riksbanken, meddela f�reskrifter om Riksbankens sedel- och
myntutgivning och bankr�relse samt offentligg�rande av Riksbankens
r�kenskaper att g�lla i st�llet f�r vad som �r f�reskrivet i lagen (2022:1568)
om Sveriges riksbank och i annan lag.

�r Sverige i krigsfara eller r�der det s�dana utomordentliga f�rh�llanden

som �r f�ranledda av att det �r krig utanf�r Sveriges gr�nser eller av att
Sverige har varit i krig eller krigsfara, f�r regeringen, efter framst�llning av
direktionen i Riksbanken, meddela s�dana f�reskrifter som avses i f�rsta
stycket.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2023.

P� regeringens v�gnar

NIKLAS WYKMAN

Fredrik Opander
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2021/22:41, bet. 2022/23:KU8, rskr. 2022/23:24.
2 Senaste lydelse 1998:1409.

SFS

2022:1570

Publicerad
den

1 december 2022

;
Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.