SFS 2010:925 Lag om ändring i lagen (1962:627) om vissa åtgärder för utnyttjande av vattenkraft vid krig m.m.

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1962:627) om utnyttjande av vattenkraft vid krig / SFS 2010:925 Lag om ändring i lagen (1962:627) om vissa åtgärder för utnyttjande av vattenkraft vid krig m.m.
100925.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1962:627) om vissa åtgärder för
utnyttjande av vattenkraft vid krig m.m.;

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 2, 4, 9�12 och 16�19 §§ lagen

(1962:627) om vissa åtgärder för utnyttjande av vattenkraft vid krig m.m.

2

ordet ⬝miljödomstol⬝ i olika böjningsformer ska bytas ut mot ⬝mark- och
miljödomstol⬝ i motsvarande form.

Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Magnus Blücher
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364.

2 Senaste lydelse av
2 § 1998:864

12 § 1998:864

4 § 1998:864

16 § 1998:864

9 § 1998:864

17 § 1998:864

10 § 1998:864

18 § 1998:864

11 § 1998:864

19 § 1998:864.

SFS 2010:925

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.