SFS 1983:303

830303.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:XRNNIM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:XRNNIM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:15px;font-family:LUYRXW+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:IVGUVM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:PYSFBZ+Arial;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:21px;font-family:XRNNIM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:823px;height:1262px;"> <img width="823" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:481px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1983:303 </p> <p style="position:absolute;top:481px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft10">Lag </p> <p style="position:absolute;top:504px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft10">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:504px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft10">om �ndriiiiig i Jagen (1966:742) om hoteSl- och </p> <p style="position:absolute;top:529px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft11">den 27 maj 1983 </p> <p style="position:absolute;top:575px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft11">utfardad den 11 maj 1983. </p> <p style="position:absolute;top:620px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att i 5 och 8�� lagen (1966:742) om </p> <p style="position:absolute;top:620px;left:814px;white-space:nowrap" class="ft11">E </p> <p style="position:absolute;top:641px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft11">hotell och pensionatr�relse^ ordet &#34;h�lsov�rdsn�mnden&#34; skall bytas ut </p> <p style="position:absolute;top:663px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft11">mot &#34;milj�- och h�lsoskyddsn�mnden&#34;. </p> <p style="position:absolute;top:663px;left:815px;white-space:nowrap" class="ft11">i: </p> <p style="position:absolute;top:800px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft11">ANNA-GRETA LEIJON </p> <p style="position:absolute;top:845px;left:504px;white-space:nowrap" class="ft16">Johan Munck <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1100px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop. 1982/83: 111, SoU 28. rskr 263. </p> <p style="position:absolute;top:1115px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft11">722 </p> <p style="position:absolute;top:1115px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft11">^ Senaste lydelse av lagens rubrik 1975; 599. </p> <p style="position:absolute;top:691px;left:814px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>in </b></p> <p style="position:absolute;top:713px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1983. </p> <p style="position:absolute;top:713px;left:813px;white-space:nowrap" class="ft11">Q </p> <p style="position:absolute;top:756px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>P� regeringens v�gnar </i></p> <p style="position:absolute;top:756px;left:807px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>\ </i></p> <p style="position:absolute;top:913px;left:812px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Cc </b></p> <p style="position:absolute;top:1004px;left:812px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Cl </b></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft15">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1983:303

Lag

Utkom fr�n trycket

om �ndriiiiig i Jagen (1966:742) om hoteSl- och

den 27 maj 1983

utfardad den 11 maj 1983.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att i 5 och 8�� lagen (1966:742) om

E

hotell och pensionatr�relse^ ordet "h�lsov�rdsn�mnden" skall bytas ut

mot "milj�- och h�lsoskyddsn�mnden".

i:

ANNA-GRETA LEIJON

Johan Munck
(Justitiedepartementet)

' Prop. 1982/83: 111, SoU 28. rskr 263.

722

^ Senaste lydelse av lagens rubrik 1975; 599.

in

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1983.

Q

P� regeringens v�gnar

\

Cc

Cl

;
Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.