SFS 1987:153

870153.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:IEVZQW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:IEVZQW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:15px;font-family:PQPAGJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:PQPAGJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:IEVZQW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:10px;font-family:RTQFYT+Arial;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;line-height:21px;font-family:IEVZQW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:817px;height:1262px;"> <img width="817" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:843px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft10">Lag </p> <p style="position:absolute;top:843px;left:599px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1987:153 </p> <p style="position:absolute;top:864px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft10">om �ndring i lagen (1966:742) om hoteil-</p> <p style="position:absolute;top:889px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft10">och pensionatr�relse; </p> <p style="position:absolute;top:889px;left:599px;white-space:nowrap" class="ft10">den 6 maj i987 </p> <p style="position:absolute;top:937px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 2 aprii 1987 . </p> <p style="position:absolute;top:982px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 5 � lagen (1966:742) om hoteli-</p> <p style="position:absolute;top:1004px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft11">och pensionatr�relse skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:1048px;left:23px;white-space:nowrap" class="ft11">5 </p> <p style="position:absolute;top:1048px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft11">Ans�kan om tillst�nd att driva hotell- eller pensionatr�relse skall </p> <p style="position:absolute;top:1070px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft11">vara skriftlig och �tf�ljas av </p> <p style="position:absolute;top:1116px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft11">'Prop. 1985/86:90, BoU 1986/87:4, rskr. 126. </p> <p style="position:absolute;top:1133px;left:25px;white-space:nowrap" class="ft11">^ Senaste lydelse 1983: 303. </p> <p style="position:absolute;top:1133px;left:708px;white-space:nowrap" class="ft11">379 </p> <p style="position:absolute;top:1239px;left:356px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>\ </b></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:817px;height:1262px;"> <img width="817" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:65px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1987:153 </b></p> <p style="position:absolute;top:64px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft21">a) uppgift om s�kandens fullst�ndiga namn, firma och postadress samt, </p> <p style="position:absolute;top:87px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft21">om s�kanden tidigare haft annat sl�ktnamn, detta; </p> <p style="position:absolute;top:107px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft21">b) f�r s�kande, som �r enskild person, uppgift om f�delsetid och yrke </p> <p style="position:absolute;top:129px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft21">eller titel samt bevis att han ej �r omyndig eller i konkurstills t�nd; </p> <p style="position:absolute;top:150px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft21">c) uppgift om fullst�ndigt namn, f�delsetid och yrke eller titel f�r den </p> <p style="position:absolute;top:172px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft21">som utsetts till f�rest�ndare eller ers�ttare samt bevis att han ej �r omyn�</p> <p style="position:absolute;top:195px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft21">dig; </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft21">d) uppgift om bel�genheten av den byggnad eller l�genhet d�r r�relsen </p> <p style="position:absolute;top:237px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft24">avses skola drivas, det st�rsta antal g�ster som skall kunna mottagas <br/>samtidigt och det st�rsta antal g�strum som r�relsen skall omfatta; </p> <p style="position:absolute;top:280px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft21">e) om bygglov med delats f�r hotellet eller pensionatet, handlingar som </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft21">visar att s� har skett. </p> <p style="position:absolute;top:324px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft21">Beviljas tillst�nd skall skriftligt bevis utf�rdas. Har bygglov ej meddelats </p> <p style="position:absolute;top:345px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft21">och �r det inte uppenbart att lov inte beh�vs skall beviset inneh�lla erinran </p> <p style="position:absolute;top:367px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft21">om att bygglov kan fordras. Finns ej godk�nd ers�ttare eller, i fall n�r </p> <p style="position:absolute;top:389px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft24">f�rest�ndare skall finnas enligt 3 �, godk�nd f�rest�ndare, skall i beviset <br/>anges att tillst�ndet icke f�r utnyttjas f�rr�n ers�ttare eller f�rest�ndare </p> <p style="position:absolute;top:432px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft21">utsetts och godk�nts. Avskrift av beviset skall tillst�llas byggnadsn�mn�</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft21">den, brandchefen och milj�- och h�lsoskyddsn�mnden. </p> <p style="position:absolute;top:476px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft21">Om godk�nnande av f�rest�ndare eller ers�ttare skall skriftligt bevis </p> <p style="position:absolute;top:498px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft21">utf�rdas. </p> <p style="position:absolute;top:564px;left:265px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1987. </p> <p style="position:absolute;top:608px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:651px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft21">STEN WICKBOM </p> <p style="position:absolute;top:694px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft21">Dag Victor </p> <p style="position:absolute;top:716px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft21">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:656px;left:811px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>f </b></p> <p style="position:absolute;top:675px;left:811px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>fl </b></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft23">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1987:153

om �ndring i lagen (1966:742) om hoteil-

och pensionatr�relse;

den 6 maj i987

utf�rdad den 2 aprii 1987 .

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 5 � lagen (1966:742) om hoteli-

och pensionatr�relse skall ha f�ljande lydelse.

5

Ans�kan om tillst�nd att driva hotell- eller pensionatr�relse skall

vara skriftlig och �tf�ljas av

'Prop. 1985/86:90, BoU 1986/87:4, rskr. 126.

^ Senaste lydelse 1983: 303.

379

\

background image

SFS 1987:153

a) uppgift om s�kandens fullst�ndiga namn, firma och postadress samt,

om s�kanden tidigare haft annat sl�ktnamn, detta;

b) f�r s�kande, som �r enskild person, uppgift om f�delsetid och yrke

eller titel samt bevis att han ej �r omyndig eller i konkurstills t�nd;

c) uppgift om fullst�ndigt namn, f�delsetid och yrke eller titel f�r den

som utsetts till f�rest�ndare eller ers�ttare samt bevis att han ej �r omyn�

dig;

d) uppgift om bel�genheten av den byggnad eller l�genhet d�r r�relsen

avses skola drivas, det st�rsta antal g�ster som skall kunna mottagas
samtidigt och det st�rsta antal g�strum som r�relsen skall omfatta;

e) om bygglov med delats f�r hotellet eller pensionatet, handlingar som

visar att s� har skett.

Beviljas tillst�nd skall skriftligt bevis utf�rdas. Har bygglov ej meddelats

och �r det inte uppenbart att lov inte beh�vs skall beviset inneh�lla erinran

om att bygglov kan fordras. Finns ej godk�nd ers�ttare eller, i fall n�r

f�rest�ndare skall finnas enligt 3 �, godk�nd f�rest�ndare, skall i beviset
anges att tillst�ndet icke f�r utnyttjas f�rr�n ers�ttare eller f�rest�ndare

utsetts och godk�nts. Avskrift av beviset skall tillst�llas byggnadsn�mn�

den, brandchefen och milj�- och h�lsoskyddsn�mnden.

Om godk�nnande av f�rest�ndare eller ers�ttare skall skriftligt bevis

utf�rdas.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1987.

P� regeringens v�gnar

STEN WICKBOM

Dag Victor

(Justitiedepartementet)

f

fl

;
Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.