SFS 1986:1161

861161.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:NRUYEQ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:22px;font-family:YCFYBJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:YCFYBJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:22px;font-family:YCFYBJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:829px;height:1262px;"> <img width="829" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:51px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:45px;left:638px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1986:1161 </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft11">om �ndring i lagen (1971:1078) �m </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:687px;white-space:nowrap" class="ft11">fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:97px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>f�rsvarsuppfinningar; </b></p> <p style="position:absolute;top:144px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den II december 1986. </p> <p style="position:absolute;top:186px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 3 � lagen (1971:1078) om f�r�</p> <p style="position:absolute;top:208px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft12">svarsuppfinningar^ skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:251px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft12">3 � Granskningsn�mnden best�r av ordf�rande och sex andra ledam�ter. </p> <p style="position:absolute;top:273px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft14">F�r ledam�terna finns ers�ttare till det antal regeringen best�mmer. Leda�<br/>m�ter och ers�ttare f�rordnas av regeringen. </p> <p style="position:absolute;top:316px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft12">N�mnden �r beslutf�r, n�r ordf�randen och tre andra ledam�ter �r </p> <p style="position:absolute;top:339px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft12">n�rvarande. </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:638px;white-space:nowrap" class="ft12">den 19 december 1986 </p> <p style="position:absolute;top:382px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft12">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1987. </p> <p style="position:absolute;top:425px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft12">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:469px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft12">STEN WICKBOM </p> <p style="position:absolute;top:511px;left:351px;white-space:nowrap" class="ft12">G�ran Regner </p> <p style="position:absolute;top:533px;left:351px;white-space:nowrap" class="ft12">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:554px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft12">' Prop. 1986/87:39, KU 11, rskr. 59. </p> <p style="position:absolute;top:570px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft12">^ Lagen omtryckt 1978:157. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1986:1161

om �ndring i lagen (1971:1078) �m

fr�n trycket

f�rsvarsuppfinningar;

utf�rdad den II december 1986.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 3 � lagen (1971:1078) om f�r�

svarsuppfinningar^ skall ha f�ljande lydelse.

3 � Granskningsn�mnden best�r av ordf�rande och sex andra ledam�ter.

F�r ledam�terna finns ers�ttare till det antal regeringen best�mmer. Leda�
m�ter och ers�ttare f�rordnas av regeringen.

N�mnden �r beslutf�r, n�r ordf�randen och tre andra ledam�ter �r

n�rvarande.

den 19 december 1986

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1987.

P� regeringens v�gnar

STEN WICKBOM

G�ran Regner

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1986/87:39, KU 11, rskr. 59.

^ Lagen omtryckt 1978:157.

;
Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.