SFS 1980:581

800581.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1980:581

Lag

Utkom från trycket

ändring i lagen (1976:511) om omhändertagande av

den 8 juli 1980

berusade personer m. m.;

utfärdad den 12 juni 1980.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 10 § lagen (1976: 511) om omhän­

dertagande av berusade personer m. m. skall ha nedan angivna lydelse.

192

i Prop. 1979/80; 122, JuU 44, rslcr 391.

¬

background image

10 § Vad som sägs i denna lag om polisman gäller även ordningsvakt och

SFS 1980:581

den som utan att vara polisman förordnats att fullgöra polisverksamhet,
om ej annat framgår av förordnandet.

Denna lag träder i kraft d en 1 januari 1981.

På regeringens vägnar

H�&KAN WINBERG

Johan Munck
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.