SFS 1991:283

910283.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:YDLKZQ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:22px;font-family:QFBCRR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:QFBCRR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:16px;font-family:QFBCRR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:21px;font-family:QFBCRR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:817px;height:1262px;"> <img width="817" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:55px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:55px;left:605px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1991:283 </b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft11">om �ndring i lagen (1961:655) om undanf�rsel och </p> <p style="position:absolute;top:77px;left:608px;white-space:nowrap" class="ft11">utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:99px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft11">f�rst�ring; </p> <p style="position:absolute;top:99px;left:606px;white-space:nowrap" class="ft11">den 22 maj 1991 </p> <p style="position:absolute;top:146px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 25 april 1991. </p> <p style="position:absolute;top:190px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 8 � lagen (1961:655) om undan�</p> <p style="position:absolute;top:211px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft12">f�rsel och f�rst�ring skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:255px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft12">8 �- Till b�ter eller f�ngelse i h�gst ett �r eller, om brottet �r grovt, till </p> <p style="position:absolute;top:275px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft12">f�ngelse i h� gst tv� �r d�ms </p> <p style="position:absolute;top:298px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft12">1. den som med vetskap om att beslut om undanf�rsel meddelats under�</p> <p style="position:absolute;top:319px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft12">l�ter att verkst�lla undanf�rsel eller verkst�ller undanf�rsel i strid mot </p> <p style="position:absolute;top:341px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft15">d�rom givna best�mmelser eller bryter mot 1 � tredje stycket eller underl�<br/>ter att iakttaga i 3 � f�reskriven anm�lningsskyldighet; samt </p> <p style="position:absolute;top:384px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft12">2. den som med vetskap om att f�reskrift meddelats j�mlikt 2 � bryter </p> <p style="position:absolute;top:405px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft12">mot f�rbud, som genom f�reskriften meddelats eller underl�ter att iaktta�</p> <p style="position:absolute;top:426px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft12">ga villk or, som j�mlikt n�mnda lagrum uppst�lls. </p> <p style="position:absolute;top:448px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft12">Har n�gon gjort sig skyldig till brott, som avses i f�rsta stycket, f�r </p> <p style="position:absolute;top:470px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft12">r�tten, i den m�n det finnes sk�ligt, f�rklara egendom, som undanh�llits </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft12">genom g�rningen, f�rverkad eller, om egendomen inte kan skaffas till </p> <p style="position:absolute;top:512px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft12">r�tta, �l�gga honom att til! staten utge ers�ttning f�r egendomens v�rde. </p> <p style="position:absolute;top:555px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft12">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1992. </p> <p style="position:absolute;top:598px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft12">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:632px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft12">ROINE CARLSSON </p> <p style="position:absolute;top:661px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft12">Rolf Holmquist </p> <p style="position:absolute;top:683px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft12">(F�rsvarsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:717px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft13">' Prop. 1990/91; 68, JuUlO, rskr. 155 . </p> <p style="position:absolute;top:732px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft13">' Senaste lydelse 1964; 217. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft14">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1991:283

om �ndring i lagen (1961:655) om undanf�rsel och

utkom fr�n trycket

f�rst�ring;

den 22 maj 1991

utf�rdad den 25 april 1991.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 8 � lagen (1961:655) om undan�

f�rsel och f�rst�ring skall ha f�ljande lydelse.

8 �- Till b�ter eller f�ngelse i h�gst ett �r eller, om brottet �r grovt, till

f�ngelse i h� gst tv� �r d�ms

1. den som med vetskap om att beslut om undanf�rsel meddelats under�

l�ter att verkst�lla undanf�rsel eller verkst�ller undanf�rsel i strid mot

d�rom givna best�mmelser eller bryter mot 1 � tredje stycket eller underl�
ter att iakttaga i 3 � f�reskriven anm�lningsskyldighet; samt

2. den som med vetskap om att f�reskrift meddelats j�mlikt 2 � bryter

mot f�rbud, som genom f�reskriften meddelats eller underl�ter att iaktta�

ga villk or, som j�mlikt n�mnda lagrum uppst�lls.

Har n�gon gjort sig skyldig till brott, som avses i f�rsta stycket, f�r

r�tten, i den m�n det finnes sk�ligt, f�rklara egendom, som undanh�llits

genom g�rningen, f�rverkad eller, om egendomen inte kan skaffas till

r�tta, �l�gga honom att til! staten utge ers�ttning f�r egendomens v�rde.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1992.

P� regeringens v�gnar

ROINE CARLSSON

Rolf Holmquist

(F�rsvarsdepartementet)

' Prop. 1990/91; 68, JuUlO, rskr. 155 .

' Senaste lydelse 1964; 217.

;
Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.