SFS 1964:217

640217.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

ISr 217

Lag

angående ändraA lydelse av 8 § lageu deu 15 decemler 1961 (nr 655)

om undanl�rsel oct lursl�ring;

given Slockholmr^ xlott den 20 mars 1904.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sverig c s, p ^ ^ ®

V c n d e s Konung, göra v e t e r 1 i g F. alt Vi, med riksdagen ,

goU förordna, att 8 § lagen den 15 december 1961 om undanforscj,

storing skall erhfdla andrad lydelse på sätt nedan angives.

ö ^

I*]]

Till dagsböter eller fängelse i högst ett år eller, om brottet är g^o^i'

fängelse i högst två år domes

' Prop. 1S64;10; L'U 3; Rskr 70.

r r.

I

¬

background image

1964 ' NT 217 och 218

497

.

som

� anmälningsskyldighet; samt

9 den som �

lagrum uppställts.

Har någon

� egendomens värde.

penna lag träder i kraft den 1 januari 1965.

Det a lla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

yisso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

helvräfla l åtit.

Stockholms slott den 20 mars 1964.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Handelsdeporlemenlet)

GUNNAR L ANGE

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.