Lag (1992:524) om upphörande av försöken med förkortad grundutbildning av värnpliktiga

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1992:524
Departement: Försvarsdepartementet
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1992:524) om upphörande av försöken med förkortad grundutbildning av värnpliktiga

SFS nr:    

1992:524
Departement/myndighet:    Försvarsdepartementet 
   Utfärdad:    1992-06-04 
   Ändringsregister:    SFSR (Regeringskansliet) 
KällaFulltext (Regeringskansliet) 


Lagen (1989:402) om försök med förkortad grundutbildning av värnpliktiga  skall upphöra att gälla.

1 § En värnpliktig som vid denna lags ikraftträdande omfattas av försöken  med förkortad grundutbildning och som då inte slutligt fullgjort sin  grundutbildning skall tas ut till en utbildningsreserv enligt 4 a §  värnpliktslagen (1941:967).

Om det är av väsentlig betydelse för den värnpliktige att fullgöra  värnpliktsutbildning, kan han dock, med tillämpning av 4 b §  värnpliktslagen, i stället tas ut för utbildning enligt 27 § 1 mom. den  lagen.

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.