SFS 2017:445 Lag om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. / SFS 2017:445 Lag om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.
170445.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:DNKFFK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:DNKFGL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:DNKFGL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:DNKFFK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:DNKFGL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:DNKFFK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:DNKFFK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:DNKFGL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DNKFFK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:DNKFFK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:DNKFFK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar <br/>inom totalf�rsvaret, m.m.;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 24 maj 2017.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 17 � lagen (1994:1811) om disci-</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">plinansvar inom totalf�rsvaret, m.m. ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:355px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft10">�talsanm�lan beh�ver inte g�ras i fr�ga om</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">1. brott f�r vilka sv�rare straff �n b�ter inte f�reskrivs,<br/>2. f�ljande brott i brottsbalken, n�mligen ofredande (4 kap. 7 �), ringa st�ld</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">(8 kap. 2 �), tillgrepp av fortskaffningsmedel som �r ringa (8 kap. 7 �), egen-<br/>m�ktigt f�rfarande (8 kap. 8 �), ringa bedr�geri (9 kap. 2 �), ringa utpressning<br/>(9 kap. 4 �), ringa f�rskingring (10 kap. 2 �), olovligt f�rfogande (10 kap.<br/>4 �), olovligt brukande (10 kap. 7 �), ringa skadeg�relse (12 kap. 2 �),<br/>tagande av olovlig v�g (12 kap. 4 �), svikande av f�rsvarsplikt (18 kap. 6 �),<br/>lydnadsbrott (21 kap. 5 �) och rymning (21 kap. 7 �).</p> <p style="position:absolute;top:511px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">�talsanm�lan ska dock alltid g�ras, om<br/>1. brottet riktar sig mot n�gon utanf�r den organisation d�r den misst�nkte</p> <p style="position:absolute;top:546px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">tj�nstg�r,</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. m�ls�ganden har f�rklarat att han eller hon avser att f�ra talan om enskilt</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">anspr�k, eller</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. det finns sk�l att anta att p�f�ljden inte kommer att stanna vid b�ter.</p> <p style="position:absolute;top:634px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2017.</p> <p style="position:absolute;top:669px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:704px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">PETER HULTQVIST</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft18">Maria Hedeg�rd<br/>(F�rsvarsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2016/17:131, bet. 2016/17:JuU13, rskr. 2016/17:272.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:445</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 7 juni 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2017</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar
inom totalf�rsvaret, m.m.;

utf�rdad den 24 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 17 � lagen (1994:1811) om disci-

plinansvar inom totalf�rsvaret, m.m. ska ha f�ljande lydelse.

17 �

�talsanm�lan beh�ver inte g�ras i fr�ga om

1. brott f�r vilka sv�rare straff �n b�ter inte f�reskrivs,
2. f�ljande brott i brottsbalken, n�mligen ofredande (4 kap. 7 �), ringa st�ld

(8 kap. 2 �), tillgrepp av fortskaffningsmedel som �r ringa (8 kap. 7 �), egen-
m�ktigt f�rfarande (8 kap. 8 �), ringa bedr�geri (9 kap. 2 �), ringa utpressning
(9 kap. 4 �), ringa f�rskingring (10 kap. 2 �), olovligt f�rfogande (10 kap.
4 �), olovligt brukande (10 kap. 7 �), ringa skadeg�relse (12 kap. 2 �),
tagande av olovlig v�g (12 kap. 4 �), svikande av f�rsvarsplikt (18 kap. 6 �),
lydnadsbrott (21 kap. 5 �) och rymning (21 kap. 7 �).

�talsanm�lan ska dock alltid g�ras, om
1. brottet riktar sig mot n�gon utanf�r den organisation d�r den misst�nkte

tj�nstg�r,

2. m�ls�ganden har f�rklarat att han eller hon avser att f�ra talan om enskilt

anspr�k, eller

3. det finns sk�l att anta att p�f�ljden inte kommer att stanna vid b�ter.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2017.

P� regeringens v�gnar

PETER HULTQVIST

Maria Hedeg�rd
(F�rsvarsdepartementet)

1 Prop. 2016/17:131, bet. 2016/17:JuU13, rskr. 2016/17:272.

SFS 2017:445

Utkom fr�n trycket
den 7 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;
Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.