SFS 2018:612 Lag om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. / SFS 2018:612 Lag om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.
SFS2018-612.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:AAMBNX+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:KCKJXD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>totalf�rsvaret, m.m. </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 24 maj 2018 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1 � lagen (1994:1811) om disciplin-<br/>ansvar inom totalf�rsvaret, m.m. ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 �</b>2 Denna lag g�ller f�r </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. totalf�rsvarspliktiga under den tid d� de �r skyldiga att fullg�ra v�rn-</p> <p style="position:absolute;top:470px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">plikt eller civilplikt enligt lagen (1994:1809) om totalf�rsvarsplikt, </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. dem som utan att vara anst�llda genomg�r milit�r utbildning vid F�r-</p> <p style="position:absolute;top:511px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">svarsmakten, </p> <p style="position:absolute;top:532px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111">3. hemv�rnssoldater under den tid d� de �r tj�nstg�ringsskyldiga,<br/>4. dem som genom ett krigsfrivilligavtal eller n�got annat avtal �tagit sig</p> <p style="position:absolute;top:572px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">att tj�nstg�ra frivilligt i befattningar i F�rsvarsmaktens krigsorganisation, <br/>under den tid d� de �r tj�nstg�ringsskyldiga, och </p> <p style="position:absolute;top:613px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">5. dem som �r anst�llda i F�rsvarsmakten och tj�nstg�r utomlands i en</p> <p style="position:absolute;top:634px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">internationell milit�r insats. </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r dem som genomg�r milit�r utbildning vid F�rsvarsmakten som en del </p> <p style="position:absolute;top:674px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">av en h�gskoleutbildning g�ller inte lagens best�mmelser om disciplin-<br/>ansvar f�r f�rseelser mot vilka h�gskolan f�r vidta disciplin�ra �tg�rder. </p> <p style="position:absolute;top:737px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2018. </p> <p style="position:absolute;top:778px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:819px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">PETER HULTQVIST </p> <p style="position:absolute;top:839px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft111">Maria Hedeg�rd <br/>(F�rsvarsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2017/18:102, bet. 2017/18:F�U17, rskr. 2017/18:280. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2015:145. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> 2018:612 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft110"> 1 juni 2018 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom

totalf�rsvaret, m.m.

Utf�rdad den 24 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1 � lagen (1994:1811) om disciplin-
ansvar inom totalf�rsvaret, m.m. ska ha f�ljande lydelse.

1 �2 Denna lag g�ller f�r

1. totalf�rsvarspliktiga under den tid d� de �r skyldiga att fullg�ra v�rn-

plikt eller civilplikt enligt lagen (1994:1809) om totalf�rsvarsplikt,

2. dem som utan att vara anst�llda genomg�r milit�r utbildning vid F�r-

svarsmakten,

3. hemv�rnssoldater under den tid d� de �r tj�nstg�ringsskyldiga,
4. dem som genom ett krigsfrivilligavtal eller n�got annat avtal �tagit sig

att tj�nstg�ra frivilligt i befattningar i F�rsvarsmaktens krigsorganisation,
under den tid d� de �r tj�nstg�ringsskyldiga, och

5. dem som �r anst�llda i F�rsvarsmakten och tj�nstg�r utomlands i en

internationell milit�r insats.

F�r dem som genomg�r milit�r utbildning vid F�rsvarsmakten som en del

av en h�gskoleutbildning g�ller inte lagens best�mmelser om disciplin-
ansvar f�r f�rseelser mot vilka h�gskolan f�r vidta disciplin�ra �tg�rder.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2018.

P� regeringens v�gnar

PETER HULTQVIST

Maria Hedeg�rd
(F�rsvarsdepartementet)

1 Prop. 2017/18:102, bet. 2017/18:F�U17, rskr. 2017/18:280.

2 Senaste lydelse 2015:145.

SFS

2018:612

Publicerad
den

1 juni 2018

;
Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.