SFS 2023:501 Lag om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. / SFS 2023:501 Lag om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.
SFS2023-501.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:FAAAAJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:19px;font-family:FAAABE+TimesNewRomanPS;color:#ffffff;-moz-transform: matrix( 0, 1, 1, 0, 0, 0);-webkit-transform: matrix( 0, 1, 1, 0, 0, 0);-o-transform: matrix( 0, 1, 1, 0, 0, 0);-ms-transform: matrix( 0, 1, 1, 0, 0, 0);-moz-transform-origin: left 75%;-webkit-transform-origin: left 75%;-o-transform-origin: left 75%;-ms-transform-origin: left 75%;} .ft12{font-size:15px;font-family:FAAAAJ+TimesNewRomanPSMT;color:#ffffff;-moz-transform: matrix( 0, 1, 1, 0, 0, 0);-webkit-transform: matrix( 0, 1, 1, 0, 0, 0);-o-transform: matrix( 0, 1, 1, 0, 0, 0);-ms-transform: matrix( 0, 1, 1, 0, 0, 0);-moz-transform-origin: left 75%;-webkit-transform-origin: left 75%;-o-transform-origin: left 75%;-ms-transform-origin: left 75%;} .ft13{font-size:28px;font-family:FAAABE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:21px;font-family:FAAABE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:11px;font-family:FAAAAJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:FAAABE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:FAAAAJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:FAAAAJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:FAAABE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:ZEBLHK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:15px;font-family:FAAAAJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:15px;font-family:ZEBLHK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;line-height:20px;font-family:FAAAAJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:15px;line-height:17px;font-family:FAAAAJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:1229px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 </b>1 2 3 4 5 6 7 8 9 0</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>om �ndring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom </b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>totalf�rsvaret, m.m. </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 29 juni 2023 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 9, 33 och 57 �� lagen (1994:1811) <br/>om disciplinansvar inom totalf�rsvaret, m.m. ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>9 �</b> Disciplinp�f�ljd f�r inte �l�ggas n�gon, om han eller hon inte inom tv� <br/>�r efter f�rseelsen har underr�ttats enligt 26 � om vad som anf�rs mot honom <br/>eller henne eller f�tt en anmaning enligt 26 � lagen (2023:499) med <br/>instruktion f�r Riksdagens ombudsm�n (JO) eller motsvarande best�mmelse <br/>i fr�ga om Justitiekanslern. </p> <p style="position:absolute;top:552px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>33 �</b> Best�mmelser om r�tt f�r Riksdagens ombudsm�n och f�r Justitie-<br/>kanslern att g�ra anm�lan i disciplin�renden och om handl�ggning av s�dana <br/>�renden finns i 22 och 24 �� lagen (2023:499) med instruktion f�r Riks-<br/>dagens ombudsm�n (JO) och i 6 � lagen (1975:1339) om justitiekanslerns <br/>tillsyn. </p> <p style="position:absolute;top:675px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>57 �</b> Best�mmelser om r�tt f�r Riksdagens ombudsm�n och f�r Justitie-<br/>kanslern att s�ka �ndring i beslut om disciplinf�rseelse finns i 25 � lagen <br/>(2023:499) med instruktion f�r Riksdagens ombudsm�n (JO) och i 7 � lagen <br/>(1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn. Talan ska v�ckas inom tre veckor <br/>fr�n det att beslutet har meddelats. </p> <p style="position:absolute;top:799px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 september 2023. </p> <p style="position:absolute;top:840px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:880px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">JOHAN FORSSELL </p> <p style="position:absolute;top:901px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft113">Maria Diamant <br/>(F�rsvarsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1141px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Framst. 2022/23:RS2, bet. 2022/23:KU32, rskr. 2022/23:261. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft110"><b> 2023:501</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft114">Publicerad<br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft112"> 4 juli 2023</p> </div> </div>
background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom

totalf�rsvaret, m.m.

Utf�rdad den 29 juni 2023

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 9, 33 och 57 �� lagen (1994:1811)
om disciplinansvar inom totalf�rsvaret, m.m. ska ha f�ljande lydelse.

9 � Disciplinp�f�ljd f�r inte �l�ggas n�gon, om han eller hon inte inom tv�
�r efter f�rseelsen har underr�ttats enligt 26 � om vad som anf�rs mot honom
eller henne eller f�tt en anmaning enligt 26 � lagen (2023:499) med
instruktion f�r Riksdagens ombudsm�n (JO) eller motsvarande best�mmelse
i fr�ga om Justitiekanslern.

33 � Best�mmelser om r�tt f�r Riksdagens ombudsm�n och f�r Justitie-
kanslern att g�ra anm�lan i disciplin�renden och om handl�ggning av s�dana
�renden finns i 22 och 24 �� lagen (2023:499) med instruktion f�r Riks-
dagens ombudsm�n (JO) och i 6 � lagen (1975:1339) om justitiekanslerns
tillsyn.

57 � Best�mmelser om r�tt f�r Riksdagens ombudsm�n och f�r Justitie-
kanslern att s�ka �ndring i beslut om disciplinf�rseelse finns i 25 � lagen
(2023:499) med instruktion f�r Riksdagens ombudsm�n (JO) och i 7 � lagen
(1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn. Talan ska v�ckas inom tre veckor
fr�n det att beslutet har meddelats.

Denna lag tr�der i kraft den 1 september 2023.

P� regeringens v�gnar

JOHAN FORSSELL

Maria Diamant
(F�rsvarsdepartementet)

1 Framst. 2022/23:RS2, bet. 2022/23:KU32, rskr. 2022/23:261.

SFS

2023:501

Publicerad
den

4 juli 2023

;
Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.