Lag (1994:588) om utbildning inom ramen för internationellt militärt samarbete

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1994:588
Departement: Försvarsdepartementet
Ändring införd: t.o.m. SFS 2016:647
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1994:588) om utbildning inom ramen för internationellt militärt samarbete
SFS nr:

1994:588
Departement/myndighet: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 1994-06-02
Ändrad: t.o.m. SFS

2016:647
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   Regeringen får sända en väpnad styrka utomlands för att delta i utbildning inom ramen för internationellt militärt samarbete. Lag (2016:647).

2 §   Den som i Sverige eller utomlands ska delta i utbildning inom ramen för internationellt militärt samarbete och som inte är anställd i Försvarsmakten ska ha samtyckt till att delta i utbildningen.

Samtycke krävs dock inte i fråga om sådan utbildning som
enligt 5 kap.   3 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt 
ingår i grundutbildning eller repetitionsutbildning.
Lag (2016:647).

3 §   En totalförsvarspliktig som under sin grundutbildning enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt deltar i annan utbildning inom ramen för internationellt militärt samarbete än sådan som avses i 5 kap. 3 § nämnda lag ska även då anses fullgöra grundutbildningen.

En totalförsvarspliktig som fullgjort grundutbildningen och som deltar i annan utbildning inom ramen för internationellt militärt samarbete än sådan som avses i 5 kap. 3 § lagen om totalförsvarsplikt ska anses fullgöra repetitionsutbildning.
Lag (2016:647).

4 §   Har upphävts genom lag (2004:1003).


Övergångsbestämmelser

1994:2064

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. Äldre bestämmelser tillämpas beträffande den som före ikraftträdandet antagits till grundutbildning enligt lagen (1980:1021) om militär grundutbildning för kvinnor.

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet