SFS 1990:346

900346.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

g

SFS 1990:346

Utkom från t rycket

m ändring i lagen (1957:686) om taxeringsväsendet

'

under krigsförhållanden m. m.;

den ii juni 1990

f utfärdad den 10 maj 1990.

V;';

'

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1957:686) om

taxeringsväsendet under krigsförhållanden m. m.^

1

dels att i 2§ orden "taxeringslagen (1956:623)" skall bytas ut mot

^1'

"taxeringslagen (1990:324)",

•I

dels att i 6 § ordet "länsskattemyndighet" skall bytas ut mot "skattemyn­

dighet".

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

På regeringens vägnar

ERIK ÅSBRINK

Nils Dexe
(Finansdepartementet)

' Prop, 1989/90; 74, SkU32, rskr. 217.

^ Senaste lydelse av

lagens rubrik 1986:1309

2 § 1986:1309

6 § 1986:1309.

¬

;
Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.