SFS 2003:713 Lag om ändring i lagen (1995:439) om beskattning, förtullning och folkbokföring under krig eller krigsfara m.m.

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1995:439) om beskattning, förtullning och folkbokföring under krig eller krigsfara m.m. / SFS 2003:713 Lag om ändring i lagen (1995:439) om beskattning, förtullning och folkbokföring under krig eller krigsfara m.m.
030713.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:10px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:10px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1995:439) om beskattning, <br/>f�rtullning och folkbokf�ring under krig eller <br/>krigsfara m.m.;</b></p> <p style="position:absolute;top:283px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 6 november 2003.</p> <p style="position:absolute;top:319px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1995:439) om be-</p> <p style="position:absolute;top:336px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">skattning, f�rtullning och folkbokf�ring under krig eller krigsfara m.m.</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:497px;white-space:nowrap" class="ft13">2 </p> <p style="position:absolute;top:354px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att i 10 � ordet skattef�rvaltningens skall bytas ut mot Skattever-</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">kets,</p> <p style="position:absolute;top:389px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att i 1214 �� ordet Riksskatteverket skall bytas ut mot Skattever-</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">ket.</p> <p style="position:absolute;top:443px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2004.</p> <p style="position:absolute;top:478px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:514px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">BOSSE RINGHOLM</p> <p style="position:absolute;top:531px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft111">Stefan Holgersson<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:855px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17.</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft113">2 Senaste lydelse av<br/>10 � 2001:192<br/>12 � 1999:432<br/>13 � 2001:192<br/>14 � 2001:192.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2003:713</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 18 november 2003</p> <p style="position:absolute;top:953px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18">2* <i>SFS 2003:713757</i></p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:942px;left:499px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Gotab, Stockholm 2003</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1995:439) om beskattning,
f�rtullning och folkbokf�ring under krig eller
krigsfara m.m.;

utf�rdad den 6 november 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1995:439) om be-

skattning, f�rtullning och folkbokf�ring under krig eller krigsfara m.m.

2

dels att i 10 � ordet skattef�rvaltningens skall bytas ut mot Skattever-

kets,

dels att i 1214 �� ordet Riksskatteverket skall bytas ut mot Skattever-

ket.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2004.

P� regeringens v�gnar

BOSSE RINGHOLM

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17.

2 Senaste lydelse av
10 � 2001:192
12 � 1999:432
13 � 2001:192
14 � 2001:192.

SFS 2003:713

Utkom fr�n trycket
den 18 november 2003

2* SFS 2003:713757

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

;
Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.