SFS 2000:996 Lag om ändring i lagen (1995:439) om beskattning, förtullning och folkbokföring under krig eller krigsfara m.m.

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1995:439) om beskattning, förtullning och folkbokföring under krig eller krigsfara m.m. / SFS 2000:996 Lag om ändring i lagen (1995:439) om beskattning, förtullning och folkbokföring under krig eller krigsfara m.m.
000996.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:IHIOIN+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:IHIOIN+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:IHIOMB+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:IHIOMB+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:IHIOIN+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:IHIOIN+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:IHIOMB+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:IHIOMB+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:7px;font-family:IHIOIN+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:IHIOIN+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;font-family:IHIOIN+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;font-family:IHIOMB+Times;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;line-height:19px;font-family:IHIOMB+Times;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IHIOIN+Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:16px;font-family:IHIOIN+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:IHIOIN+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:IHIOIN+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:-18px;left:5px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:-13px;left:11px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1995:439) om beskattning, <br/>f�rtullning och folkbokf�ring under krig eller <br/>krigsfara m.m.;</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:287px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 23 november 2000.</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:320px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att 2 � lagen (1995:439) om beskatt-</p> <p style="position:absolute;top:340px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft113">ning, f�rtullning och folkbokf�ring under krig eller krigsfara m.m. skall ha<br/>f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:393px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:391px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:393px;left:108px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:393px;left:122px;white-space:nowrap" class="ft11">Vad som f�reskrivs i 68 �� om skatter och tullar g�ller �ven f�r av-</p> <p style="position:absolute;top:410px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">gifter som avses i</p> <p style="position:absolute;top:428px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft113">1. socialavgiftslagen (2000:980),<br/>2. 1 kap. 1 � f�rsta stycket 1 lagen (1984:151) om punktskatter och pris-</p> <p style="position:absolute;top:463px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">regleringsavgifter, </p> <p style="position:absolute;top:481px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft113">3. lagen (1994:1744) om allm�n pensionsavgift och <br/>4. lagen (1994:1920) om allm�n l�neavgift. </p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:535px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2001.</p> <p style="position:absolute;top:570px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:605px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">BOSSE RINGHOLM</p> <p style="position:absolute;top:623px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft113">Anita Sald�n Enerus<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:906px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18">1</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:908px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft110">Prop. 2000/01:8, bet. 2000/01:SfU5, rskr. 2000/01:32.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18">2</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft110">Senaste lydelse 1997:949.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 2000:996</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 5 december 2000</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-5px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:493px;white-space:nowrap" class="ft21">Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders Gotab, Stockholm 2000</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1995:439) om beskattning,
f�rtullning och folkbokf�ring under krig eller
krigsfara m.m.;

utf�rdad den 23 november 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att 2 � lagen (1995:439) om beskatt-

ning, f�rtullning och folkbokf�ring under krig eller krigsfara m.m. skall ha
f�ljande lydelse.

2 �

2

Vad som f�reskrivs i 68 �� om skatter och tullar g�ller �ven f�r av-

gifter som avses i

1. socialavgiftslagen (2000:980),
2. 1 kap. 1 � f�rsta stycket 1 lagen (1984:151) om punktskatter och pris-

regleringsavgifter,

3. lagen (1994:1744) om allm�n pensionsavgift och
4. lagen (1994:1920) om allm�n l�neavgift.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2001.

P� regeringens v�gnar

BOSSE RINGHOLM

Anita Sald�n Enerus
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2000/01:8, bet. 2000/01:SfU5, rskr. 2000/01:32.

2

Senaste lydelse 1997:949.

SFS 2000:996

Utkom fr�n trycket
den 5 december 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

;
Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.