SFS 1998:1702 Lag om inspektioner enligt Förenta nationernas fördrag om fullständigt förbud mot kärnsprängningar

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1998:1702) om inspektioner enligt Förenta nationernas fördrag om fullständigt förbud mot kärnsprängningar / SFS 1998:1702 Lag om inspektioner enligt Förenta nationernas fördrag om fullständigt förbud mot kärnsprängningar
981702.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft27{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:8px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:1039px;left:749px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:0px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:197px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:5px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>Lag<br/>om inspektioner enligt F�renta nationernas f�rdrag <br/>om fullst�ndigt f�rbud mot k�rnspr�ngningar;</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:385px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 17 december 1998.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:418px;left:333px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:420px;left:337px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:455px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:455px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag g�ller s�dana inspektioner som avses i F�renta nationernas</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft113">f�rdrag om fullst�ndigt f�rbud mot k�rnspr�ngningar och som f�retas p� en<br/>plats under svensk jurisdiktion.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:526px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:526px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft11">Om en inspektion enligt f�rdraget aktualiseras skall regeringen fatta</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft113">beslut om inspektionens genomf�rande och n�rmare ange vilka �tg�rder som<br/>f�r vidtas enligt 4 �. Regeringen skall utse en myndighet som skall n�rvara<br/>vid inspektionen och bist� en inspektionsgrupp. </p> <p style="position:absolute;top:596px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft11">Om en inspektion kan komma att r�ra en enskilds r�tt skall den enskilde</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft113">ges tillf�lle att yttra sig innan regeringen fattar beslut om inspektionens ge-<br/>nomf�rande. Den enskilde beh�ver dock inte h�ras, om den tid som st�r till<br/>f�rfogande inte medger det eller om ett h�rande allvarligt skulle f�rsv�ra in-<br/>spektionens genomf�rande.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:667px;left:339px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:702px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:702px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft11">Den myndighet som regeringen utsett att n�rvara vid inspektionen f�r</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft113">besluta i fr�gor som avser verkst�llighet av regeringens beslut. Myndigheten<br/>skall h�nskjuta fr�gor av s�rskild vikt till regeringen. En enskild har r�tt att<br/>f� en fr�ga som r�r hans r�tt h�nskjuten till regeringen.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:791px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:791px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft11">En inspektion f�r innefatta</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft11">1. att en internationell inspektionsgrupp och observat�rer tillsammans</p> <p style="position:absolute;top:826px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft113">med representanter f�r en svensk myndighet ges tilltr�de till omr�den, an-<br/>l�ggningar eller byggnader som inte utg�r bostad,</p> <p style="position:absolute;top:861px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft11">2. att inspektionsgruppen till�ts att ta med sig och anv�nda m�tapparatur</p> <p style="position:absolute;top:879px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">och annan teknisk utrustning f�r samla in och registrera uppgifter,</p> <p style="position:absolute;top:897px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft11">3. att m�tningar utf�rs, att prover tas fr�n marken och under marken samt</p> <p style="position:absolute;top:914px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">att borrningar g�rs,</p> <p style="position:absolute;top:932px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft11">4. att �verflygningar g�rs f�r att fotografera eller filma ett avgr�nsat om-</p> <p style="position:absolute;top:950px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">r�de, och</p> <p style="position:absolute;top:967px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft11">5. att prover och uppgifter f�rs ut ur landet av inspektionsgruppen f�r un-</p> <p style="position:absolute;top:985px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">ders�kning och analys.</p> <p style="position:absolute;top:13px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft18">1</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:1038px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">Prop. 1997/98:174, bet. 1998/99:UU4, rskr. 1998/99:25.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:641px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 1998:1702</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:641px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 29 december 1998</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:8px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1039px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:7px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:169px;left:133px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 1998:1702</b></p> <p style="position:absolute;top:12px;left:96px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:587px;white-space:nowrap" class="ft24">Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:600px;white-space:nowrap" class="ft24">Elanders Gotab, Stockholm 1998</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:99px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:168px;left:300px;white-space:nowrap" class="ft21">Polismyndighet skall p� beg�ran av regeringen eller av den myndighet</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft27">som avses i 2 � f�rsta stycket l�mna det bitr�de som kan beh�vas f�r att ett<br/>beslut enligt denna lag skall kunna verkst�llas.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:238px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:110px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:238px;left:300px;white-space:nowrap" class="ft21">Vid till�mpningen av denna lag skall s�rskilt beaktas intresset av att</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft21">skydda uppgifter av betydelse f�r rikets s�kerhet samt f�retagshemligheter.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:292px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�der i kraft den dag regeringen best�mmer.</p> <p style="position:absolute;top:328px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:363px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft21">G�RAN PERSSON</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft27">PIERRE SCHORI<br/>(Utrikesdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om inspektioner enligt F�renta nationernas f�rdrag
om fullst�ndigt f�rbud mot k�rnspr�ngningar;

utf�rdad den 17 december 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs f�ljande.

1 �

Denna lag g�ller s�dana inspektioner som avses i F�renta nationernas

f�rdrag om fullst�ndigt f�rbud mot k�rnspr�ngningar och som f�retas p� en
plats under svensk jurisdiktion.

2 �

Om en inspektion enligt f�rdraget aktualiseras skall regeringen fatta

beslut om inspektionens genomf�rande och n�rmare ange vilka �tg�rder som
f�r vidtas enligt 4 �. Regeringen skall utse en myndighet som skall n�rvara
vid inspektionen och bist� en inspektionsgrupp.

Om en inspektion kan komma att r�ra en enskilds r�tt skall den enskilde

ges tillf�lle att yttra sig innan regeringen fattar beslut om inspektionens ge-
nomf�rande. Den enskilde beh�ver dock inte h�ras, om den tid som st�r till
f�rfogande inte medger det eller om ett h�rande allvarligt skulle f�rsv�ra in-
spektionens genomf�rande.

3 �

Den myndighet som regeringen utsett att n�rvara vid inspektionen f�r

besluta i fr�gor som avser verkst�llighet av regeringens beslut. Myndigheten
skall h�nskjuta fr�gor av s�rskild vikt till regeringen. En enskild har r�tt att
f� en fr�ga som r�r hans r�tt h�nskjuten till regeringen.

4 �

En inspektion f�r innefatta

1. att en internationell inspektionsgrupp och observat�rer tillsammans

med representanter f�r en svensk myndighet ges tilltr�de till omr�den, an-
l�ggningar eller byggnader som inte utg�r bostad,

2. att inspektionsgruppen till�ts att ta med sig och anv�nda m�tapparatur

och annan teknisk utrustning f�r samla in och registrera uppgifter,

3. att m�tningar utf�rs, att prover tas fr�n marken och under marken samt

att borrningar g�rs,

4. att �verflygningar g�rs f�r att fotografera eller filma ett avgr�nsat om-

r�de, och

5. att prover och uppgifter f�rs ut ur landet av inspektionsgruppen f�r un-

ders�kning och analys.

1

Prop. 1997/98:174, bet. 1998/99:UU4, rskr. 1998/99:25.

SFS 1998:1702

Utkom fr�n trycket
den 29 december 1998

background image

2

SFS 1998:1702

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

5 �

Polismyndighet skall p� beg�ran av regeringen eller av den myndighet

som avses i 2 � f�rsta stycket l�mna det bitr�de som kan beh�vas f�r att ett
beslut enligt denna lag skall kunna verkst�llas.

6 �

Vid till�mpningen av denna lag skall s�rskilt beaktas intresset av att

skydda uppgifter av betydelse f�r rikets s�kerhet samt f�retagshemligheter.

Denna lag tr�der i kraft den dag regeringen best�mmer.

P� regeringens v�gnar

G�RAN PERSSON

PIERRE SCHORI
(Utrikesdepartementet)

;
Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.