SFS 2008:1404 Lag om ändring i lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor / SFS 2008:1404 Lag om ändring i lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
081404.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1999:381) om �tg�rder f�r att <br/>f�rebygga och begr�nsa f�ljderna av allvarliga <br/>kemikalieolyckor;</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:308px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 18 december 2008.</p> <p style="position:absolute;top:343px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:341px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:343px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att 15 och 25 �� lagen (1999:381) om</p> <p style="position:absolute;top:361px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">�tg�rder f�r att f�rebygga och begr�nsa f�ljderna av allvarliga kemikalie-<br/>olyckor ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:414px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>15 � </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:414px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft11">Myndigheten f�r samh�llsskydd och beredskap, l�nsstyrelsen och</p> <p style="position:absolute;top:431px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">kommunerna (tillsynsmyndigheterna) ska, i enlighet med vad regeringen be-<br/>st�mmer, ha tillsyn �ver att denna lag och f�reskrifter som har meddelats<br/>med st�d av lagen f�ljs.</p> <p style="position:absolute;top:484px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">L�nsstyrelsen och kommunerna ska ha tillsyn �ver verksamhet som om-</p> <p style="position:absolute;top:502px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">fattas av tillst�ndsplikt enligt milj�balken i enlighet med den ansvarsf�rdel-<br/>ning f�r tillsynen av milj�farlig verksamhet som f�ljer av milj�balken. Till-<br/>synsmyndigheterna ska samordna tillsynen med den tillsyn som sker enligt<br/>milj�balken.</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">F�r verksamhet som inte omfattas av andra stycket ska l�nsstyrelsen vara</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">tillsynsmyndighet. L�nsstyrelsen f�r �verl�ta �t en kommun att ha tillsynen<br/>om kommunen gjort framst�llning om det.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:643px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>25 � </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:643px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft11">En kommuns beslut enligt denna lag eller enligt f�reskrifter som har</p> <p style="position:absolute;top:661px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">meddelats med st�d av lagen f�r �verklagas hos l�nsstyrelsen. Beslut som<br/>fattats av l�nsstyrelsen eller Myndigheten f�r samh�llsskydd och beredskap<br/>f�r �verklagas hos milj�domstol enligt 20 kap. 2 � andra stycket milj�bal-<br/>ken.</p> <p style="position:absolute;top:732px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Beslut om tillsynsprogram f�r inte �verklagas.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:768px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2009.</p> <p style="position:absolute;top:803px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:838px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">STEN TOLGFORS</p> <p style="position:absolute;top:856px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft113">Maria Hedeg�rd<br/>(F�rsvarsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:16px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">1</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft110">Prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:F�U1, rskr. 2008/09:119.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 2008:1404</b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 30 december 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:963px;left:512px;white-space:nowrap" class="ft21">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:973px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders, V�llingby 2008</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1999:381) om �tg�rder f�r att
f�rebygga och begr�nsa f�ljderna av allvarliga
kemikalieolyckor;

utf�rdad den 18 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att 15 och 25 �� lagen (1999:381) om

�tg�rder f�r att f�rebygga och begr�nsa f�ljderna av allvarliga kemikalie-
olyckor ska ha f�ljande lydelse.

15 �

Myndigheten f�r samh�llsskydd och beredskap, l�nsstyrelsen och

kommunerna (tillsynsmyndigheterna) ska, i enlighet med vad regeringen be-
st�mmer, ha tillsyn �ver att denna lag och f�reskrifter som har meddelats
med st�d av lagen f�ljs.

L�nsstyrelsen och kommunerna ska ha tillsyn �ver verksamhet som om-

fattas av tillst�ndsplikt enligt milj�balken i enlighet med den ansvarsf�rdel-
ning f�r tillsynen av milj�farlig verksamhet som f�ljer av milj�balken. Till-
synsmyndigheterna ska samordna tillsynen med den tillsyn som sker enligt
milj�balken.

F�r verksamhet som inte omfattas av andra stycket ska l�nsstyrelsen vara

tillsynsmyndighet. L�nsstyrelsen f�r �verl�ta �t en kommun att ha tillsynen
om kommunen gjort framst�llning om det.

25 �

En kommuns beslut enligt denna lag eller enligt f�reskrifter som har

meddelats med st�d av lagen f�r �verklagas hos l�nsstyrelsen. Beslut som
fattats av l�nsstyrelsen eller Myndigheten f�r samh�llsskydd och beredskap
f�r �verklagas hos milj�domstol enligt 20 kap. 2 � andra stycket milj�bal-
ken.

Beslut om tillsynsprogram f�r inte �verklagas.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2009.

P� regeringens v�gnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedeg�rd
(F�rsvarsdepartementet)

1

Prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:F�U1, rskr. 2008/09:119.

SFS 2008:1404

Utkom fr�n trycket
den 30 december 2008

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

;
Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.