SFS 1999:381 Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor / SFS 1999:381 Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
990381.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft116{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft117{font-size:12px;line-height:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft118{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft27{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft34{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft35{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft41{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft42{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft43{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft44{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft45{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft46{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft47{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft51{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft52{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft53{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft54{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft55{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft56{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft57{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft61{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft62{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft63{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft64{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft65{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft66{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft67{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:-17px;left:5px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:-12px;left:11px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:194px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>Lag<br/>om �tg�rder f�r att f�rebygga och begr�nsa <br/>f�ljderna av allvarliga kemikalieolyckor;</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:269px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 27 maj 1999.</p> <p style="position:absolute;top:305px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:305px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:304px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:305px;left:309px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:349px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>Syftet med lagen</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:375px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:375px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft11">Syftet med denna lag �r att f�rebygga allvarliga kemikalieolyckor och</p> <p style="position:absolute;top:393px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">att begr�nsa f�ljderna av s�dana olyckor f�r m�nniskors h�lsa och milj�n.</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:438px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>Definitioner</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:463px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:463px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft11">I denna lag anv�nds f�ljande uttryck med nedan angiven betydelse.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft19"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:481px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>Allvarlig kemikalieolycka: </i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:481px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft11">olycka med ett eller flera farliga �mnen inblan-</p> <p style="position:absolute;top:499px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft116">dade, t.ex. utsl�pp, brand eller explosion, som orsakas av ett okontrollerat<br/>h�ndelsef�rlopp i samband med driften av en verksamhet som omfattas av<br/>denna lag, och som medf�r allvarlig, omedelbar eller f�rdr�jd, fara f�r m�n-<br/>niskors h�lsa, inom eller utanf�r verksamheten, eller f�r milj�n.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft19"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:569px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>Farliga �mnen</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:569px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft11">: de �mnen, blandningar och beredningar som regeringen</p> <p style="position:absolute;top:587px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft116">f�reskriver och som f�rekommer som r�vara eller som produkter, biproduk-<br/>ter, restprodukter och mellanprodukter, inbegripet s�dana �mnen som rimli-<br/>gen kan bildas vid en olycka.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft19"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:640px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>Verksamhet:</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:640px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft11"> hela det omr�de som st�r under en verksamhetsut�vares led-</p> <p style="position:absolute;top:658px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft116">ning eller kontroll eller flera verksamhetsut�vares gemensamma ledning el-<br/>ler kontroll och d�r det finns farliga �mnen vid en eller flera anl�ggningar,<br/>inbegripet s�v�l det geografiska omr�det som gemensamma eller d�rtill h�-<br/>rande infrastrukturer eller aktiviteter.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:728px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>Anl�ggning: </i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:728px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft11">en teknisk enhet inom en verksamhet d�r farliga �mnen till-</p> <p style="position:absolute;top:746px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft116">verkas, anv�nds, hanteras eller f�rvaras. Detta inbegriper all utrustning, alla<br/>konstruktioner, ledningar, maskiner, verktyg, s�rskilda industrij�rnv�gssp�r,<br/>lastkajer, bryggor, pirar, magasin eller liknande anordningar, flytande eller<br/>fasta, som �r n�dv�ndiga f�r anl�ggningens drift.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft19"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:817px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>Verksamhetsut�vare: </i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:817px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft11">varje fysisk eller juridisk person som driver eller</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">innehar en verksamhet eller anl�ggning eller som p� annat s�tt har r�tt att</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:92px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:881px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111">1</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:882px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft113">Prop. 1998/99:64, bet. 1998/99:F�U6, rskr. 1998/99:219.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:894px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111">2</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:99px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:895px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft113">Jfr r�dets direktiv 96/82/EG av den 9 december 1996 om �tg�rder f�r att f�rebygga</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft117">och begr�nsa f�ljderna av allvarliga olycksh�ndelser d�r farliga �mnen ing�r (EGT L<br/>010, 14.1.1997, s. 13, Celex 396L0082).</p> <p style="position:absolute;top:176px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>SFS 1999:381</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft118">Utkom fr�n trycket<br/>den 14 juni 1999</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:110px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 1999:381</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft27">fatta avg�rande ekonomiska beslut om verksamhetens eller anl�ggningens<br/>tekniska drift. Om flera verksamheter med en gemensam �gare �r samlokali-<br/>serade, skall dessa anses som en enda verksamhet och den gemensamma<br/>�garen som verksamhetsut�vare.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:122px;white-space:nowrap" class="ft23"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:121px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft24"><i>Lager: </i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:121px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft21">f�rekomst av en viss m�ngd farliga �mnen f�r lagring, f�rvaring</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">eller magasinering.</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:184px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Lagens till�mpningsomr�de</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:134px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:210px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:137px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:210px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag till�mpas p� verksamheter d�r farliga �mnen f�rekommer i</p> <p style="position:absolute;top:227px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft27">m�ngder som motsvarar eller �verstiger de m�ngder som regeringen f�re-<br/>skriver.</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Med f�rekomst av farliga �mnen avses den faktiska eller m�jliga f�re-</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft27">komsten av s�dana �mnen i en verksamhet eller den f�rekomst av s�dana<br/>�mnen som skulle kunna uppst� vid en okontrollerad industriell kemisk pro-<br/>cess.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:351px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:144px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:351px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft21">Lagen till�mpas inte p�</p> <p style="position:absolute;top:369px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft27">1. faror som har samband med joniserande str�lning,<br/>2. s�dan hantering av farliga �mnen som omfattas av lagen (1982:821) om</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">transport av farligt gods,</p> <p style="position:absolute;top:422px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">3. transport av farliga �mnen i r�rledningar utanf�r de verksamheter som</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">omfattas av denna lag, eller</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">4. milit�r verksamhet.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:149px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:492px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:152px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:492px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft21">I fr�ga om verksamhet som kan ge upphov till allvarliga kemikalie-</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">olyckor till�mpas ut�ver denna lag �ven best�mmelser i annan lag.</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">N�r det g�ller skydd mot oh�lsa och olycksfall i arbete samt i s�dana h�n-</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft27">seenden i �vrigt som huvudsakligen avser arbetsmilj�n till�mpas best�m-<br/>melserna i arbetsmilj�lagen (1977:1160).</p> <p style="position:absolute;top:580px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Verksamhetsut�varnas skyldigheter </p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:616px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:616px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft21">En verksamhetsut�vare skall f�rebygga riskerna f�r allvarliga kemika-</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft27">lieolyckor. I de fall en allvarlig kemikalieolycka har intr�ffat �r en verksam-<br/>hetsut�vare skyldig att begr�nsa f�ljderna f�r m�nniskors h�lsa och milj�n.</p> <p style="position:absolute;top:669px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Allm�nna h�nsynsregler, som g�ller f�r verksamhetsut�varen, finns i</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">2 kap. milj�balken.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:722px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:722px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft21">Verksamhetsut�varen skall f�r s�dan verksamhet som omfattas av</p> <p style="position:absolute;top:739px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft27">denna lag g�ra en skriftlig anm�lan till tillsynsmyndigheten innan byggnads-<br/>arbetena p�b�rjas eller verksamheten tas i drift.</p> <p style="position:absolute;top:775px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft27">En anm�lan skall inneh�lla<br/>1. uppgifter om de farliga �mnen som f�rekommer eller kan f�rekomma</p> <p style="position:absolute;top:810px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">inom en anl�ggning eller ett lager,</p> <p style="position:absolute;top:828px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft27">2. en redog�relse f�r driften vid anl�ggningen eller lagret, samt<br/>3. en beskrivning av verksamhetens omgivning.<br/>Om verksamheten omfattas av tillst�ndsplikt enligt milj�balken f�r rege-</p> <p style="position:absolute;top:881px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft27">ringen f�reskriva begr�nsningar av anm�lningsskyldigheten. �ven i �vrigt<br/>f�r regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer meddela n�r-<br/>mare f�reskrifter om vad anm�lan skall inneh�lla.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:658px;white-space:nowrap" class="ft31">3</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:550px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS 1999:381</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">Om v�sentliga f�r�ndringar sker i verksamheten, skall verksamhetsut�va-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">ren anm�la detta till tillsynsmyndigheten. </p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:183px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:104px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:104px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft31">Verksamhetsut�varen skall utarbeta ett handlingsprogram f�r hur all-</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">varliga kemikalieolyckor skall f�rebyggas.</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela</p> <p style="position:absolute;top:157px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">n�rmare f�reskrifter om vad handlingsprogrammet skall inneh�lla.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:191px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:192px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft31">Regeringen f�r f�reskriva att det skall vara f�rbjudet att utan tillst�nd</p> <p style="position:absolute;top:210px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft35">anl�gga eller �ndra en verksamhet som omfattas av denna lag, �ven om till-<br/>st�nd inte kr�vs enligt milj�balken.</p> <p style="position:absolute;top:245px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">Ans�kan om tillst�nd enligt f�rsta stycket pr�vas av milj�domstol. Ett m�l</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft35">om s�dant tillst�nd �r ans�kningsm�l enligt milj�balken. Regeringen f�r f�-<br/>reskriva att ans�kan om tillst�nd f�r vissa slag av verksamheter skall pr�vas<br/>av l�nsstyrelsen.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:198px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:333px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:201px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:333px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft31">Regeringen f�r meddela f�reskrifter om att f�r vissa verksamheter</p> <p style="position:absolute;top:351px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">skall en s�kerhetsrapport uppr�ttas.</p> <p style="position:absolute;top:369px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft35">En s�kerhetsrapport skall inneh�lla<br/>1. information om hur verksamhetens driftsystem och organisation har ut-</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">formats f�r att f�rebygga allvarliga kemikalieolyckor,</p> <p style="position:absolute;top:422px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft35">2. en beskrivning av verksamhetens omgivning,<br/>3. en beskrivning av anl�ggningen och de farliga �mnen som f�rekommer</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">eller kan f�rekomma d�r,</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft35">4. en identifiering och analys av olycksrisker, samt<br/>5. uppgifter om f�rebyggande �tg�rder f�r att f�rhindra och �tg�rder f�r</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">att begr�nsa f�ljderna av en allvarlig kemikalieolycka.</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft35">n�rmare f�reskrifter om vad s�kerhetsrapporten skall inneh�lla samt f�re-<br/>skrifter om undantag fr�n best�mmelserna i andra stycket.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:598px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:598px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft31">S�kerhetsrapporten skall f�rnyas vart femte �r eller tidigare, om det</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft35">finns s�rskilda sk�l. S�kerhetsrapporten skall l�mnas till tillsynsmyndighe-<br/>ten.</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:678px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>Planer f�r interna r�ddningsinsatser</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:704px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:704px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft31">Verksamhetsut�vare vars verksamhet omfattas av kravet p� s�kerhets-</p> <p style="position:absolute;top:722px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft35">rapport skall i samr�d med kommunen och de anst�llda uppr�tta en intern<br/>plan f�r r�ddningsinsatser. Denna plan skall fogas till s�kerhetsrapporten.</p> <p style="position:absolute;top:757px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">Den interna planen skall f�rnyas vart tredje �r eller n�r det annars finns</p> <p style="position:absolute;top:775px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft35">anledning till det. Planen skall l�mnas till tillsynsmyndigheten som skall<br/>granska den.</p> <p style="position:absolute;top:810px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela</p> <p style="position:absolute;top:828px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">n�rmare f�reskrifter om planens inneh�ll.</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:872px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>P�verkan p� omgivningen</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:898px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:898px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft31">I s�kerhetsarbetet skall verksamhetsut�varna, ut�ver f�rh�llandena</p> <p style="position:absolute;top:916px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">vid den egna verksamheten, �ven ta h�nsyn till andra faktorer i omgivningen</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft41">4</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft42"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>SFS 1999:381</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft47">som kan p�verka s�kerheten. N�rheten till annan verksamhet som omfattas<br/>av lagen skall s�rskilt beaktas.</p> <p style="position:absolute;top:86px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft41">Vid utredningen av om det finns s�dana faktorer som s�gs i f�rsta stycket</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft47">skall verksamhetsut�varen samr�da med statliga och kommunala myndighe-<br/>ter, organisationer och enskilda som kan ha intresse i saken. Om det beh�vs<br/>f�r utredningen, f�r verksamhetsut�varen beg�ra hj�lp fr�n tillsynsmyndig-<br/>heten enligt 21 �.</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft41">F�rekomsten av n�mnda faktorer samt �tg�rder som av den anledningen</p> <p style="position:absolute;top:192px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft47">vidtagits eller planerats skall redovisas i anm�lan enligt 7 � och i s�ker-<br/>hetsrapporten.</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft42"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:255px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>Information</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:280px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:280px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft41">Kommunen skall se till att personer som l�per risk att p�verkas av en</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft47">allvarlig kemikalieolycka vid en verksamhet som omfattas av kravet p� s�-<br/>kerhetsrapport informeras om vilka s�kerhets�tg�rder som skall vidtas och<br/>hur man skall f�rfara vid en olycka. Detta g�ller �ven i f�rh�llande till perso-<br/>ner i en annan kommun eller utomlands.</p> <p style="position:absolute;top:369px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft41">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela</p> <p style="position:absolute;top:386px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft41">f�reskrifter om vad informationen skall inneh�lla.</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft41">Verksamhetsut�varen skall svara f�r kostnaderna f�r den information som</p> <p style="position:absolute;top:422px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft41">skall l�mnas enligt f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft42"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:466px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>Tillsyn</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft45"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:492px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft46"><i>Allm�nt om tillsynen</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:518px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:270px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:518px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft41">Statens r�ddningsverk, l�nsstyrelsen och kommunerna (tillsyns-</p> <p style="position:absolute;top:535px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft47">myndigheterna) skall, i enlighet med vad regeringen best�mmer, ha tillsyn<br/>�ver att denna lag och f�reskrifter som har meddelats med st�d av lagen<br/>f�ljs.</p> <p style="position:absolute;top:588px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft41">L�nsstyrelsen och kommunerna skall ha tillsyn �ver verksamhet som om-</p> <p style="position:absolute;top:606px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft47">fattas av tillst�ndsplikt enligt milj�balken i enlighet med den ansvarsf�rdel-<br/>ning f�r tillsynen av milj�farlig verksamhet som f�ljer av milj�balken. Till-<br/>synsmyndigheterna skall samordna tillsynen med den tillsyn som sker enligt<br/>milj�balken.</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft41">F�r verksamhet som inte omfattas av andra stycket skall l�nsstyrelsen</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft47">vara tillsynsmyndighet. L�nsstyrelsen f�r �verl�ta �t en kommun att ha till-<br/>synen om kommunen gjort framst�llning om det.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:275px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:747px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:278px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:747px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft41">Om en kommun gjort framst�llning om att tillsynen skall �verl�tas</p> <p style="position:absolute;top:765px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft47">enligt 15 � tredje stycket och l�nsstyrelsen finner att tillsynen inte b�r �ver-<br/>l�tas, skall l�nsstyrelsen med eget yttrande �verl�mna �rendet till regeringen<br/>f�r avg�rande, om kommunen beg�r det.</p> <p style="position:absolute;top:818px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft41">L�nsstyrelsen f�r �terkalla �verl�telsen av tillsynen till en kommun. Om</p> <p style="position:absolute;top:836px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft47">regeringen har beslutat om �verl�telse, skall regeringen besluta om �terkal-<br/>lelse.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:889px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:285px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:889px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft41">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-</p> <p style="position:absolute;top:906px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft41">dela f�reskrifter om att tillsynsmyndigheterna skall l�mna s�dana uppgifter</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:290px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:658px;white-space:nowrap" class="ft51">5</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:294px;white-space:nowrap" class="ft52"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:550px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>SFS 1999:381</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:297px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft57">som beh�vs f�r att en central tillsynsmyndighet skall kunna fullg�ra sitt<br/>samordnande, kontrollerande och uppf�ljande ansvar.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:104px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>18 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:305px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:104px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft51">Tillsynsmyndigheterna skall utarbeta ett tillsynsprogram f�r varje</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft57">verksamhet. F�r verksamheter som omfattas av kravet p� s�kerhetsrapport<br/>skall tillsynsprogrammet grunda sig p� en analys och en planm�ssig bed�m-<br/>ning av riskerna f�r allvarliga kemikalieolyckor i samband med verksamhe-<br/>ten.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:309px;white-space:nowrap" class="ft55"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:219px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft56"><i>Tilltr�de f�r tillsyn</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:312px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>19 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:245px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft51">F�r tillsynen har tillsynsmyndigheten r�tt att f� tilltr�de till en verk-</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft57">samhet. Tillsynsmyndigheten har ocks� r�tt att f� de upplysningar och till-<br/>g�ng till de handlingar som beh�vs f�r tillsynen.</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft51">Polismyndigheten skall l�mna den hj�lp som beh�vs f�r att tillsyns-</p> <p style="position:absolute;top:316px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft51">myndigheten skall f� tilltr�de till en verksamhet.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:320px;white-space:nowrap" class="ft55"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:361px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft56"><i>F�rel�ggande och f�rbud</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:324px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:386px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>20 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:327px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:386px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft51">En tillsynsmyndighet f�r meddela de f�rel�gganden och f�rbud som</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft57">beh�vs i ett enskilt fall f�r att s�kerst�lla att denna lag eller f�reskrifter som<br/>har meddelats med st�d av lagen f�ljs. Detsamma g�ller f�r domar och be-<br/>slut enligt milj�balken.</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft51">F�rel�gganden och f�rbud f�r inte begr�nsa ett beslut eller en dom om till-</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft57">st�nd i ett ans�kningsm�l enligt milj�balken som har r�ttskraft enligt 24 kap.<br/>1 � milj�balken.</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft51">Mer ingripande �tg�rder �n vad som beh�vs i det enskilda fallet f�r inte</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft51">tillgripas.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:332px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:563px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>21 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:335px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:563px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft51">Tillsynsmyndigheten f�r vid s�dan utredning av effekter som s�gs i</p> <p style="position:absolute;top:580px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft57">13 � f�rel�gga en verksamhetsut�vare eller n�gon annan att l�mna de upp-<br/>gifter som beh�vs f�r utredningen.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:339px;white-space:nowrap" class="ft55"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:643px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft56"><i>Vite</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:342px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:669px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>22 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:347px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:669px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft51">Beslut om f�rel�gganden eller f�rbud f�r f�renas med vite. Fr�gor om</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft51">att d�ma ut vite pr�vas av milj�domstol. </p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:350px;white-space:nowrap" class="ft55"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:731px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft56"><i>Verkst�llighet p� den felandes bekostnad</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:354px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:757px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>23 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:357px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:757px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft51">Om en verksamhetsut�vare inte g�r det som han eller hon �r skyldig</p> <p style="position:absolute;top:775px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft57">till enligt tillsynsmyndighetens f�rel�ggande, f�r myndigheten vidta �tg�r-<br/>den p� hans eller hennes bekostnad.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:362px;white-space:nowrap" class="ft55"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:837px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft56"><i>�vriga best�mmelser</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:365px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:863px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>24 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:369px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:863px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft51">Om det finns s�rskilda sk�l, f�r en tillsynsmyndighet best�mma att</p> <p style="position:absolute;top:881px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft51">dess beslut skall g�lla �ven om det �verklagas.</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:372px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft61">6</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:377px;white-space:nowrap" class="ft62"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>SFS 1999:381</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:380px;white-space:nowrap" class="ft63"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:493px;white-space:nowrap" class="ft64">Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:952px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft64">Elanders Gotab, Stockholm 1999</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:383px;white-space:nowrap" class="ft62"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>�verklagande</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:387px;white-space:nowrap" class="ft65"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:76px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft66"><b>25 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:390px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:76px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft61">En kommuns beslut enligt denna lag eller enligt f�reskrifter som har</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft67">meddelats med st�d av lagen f�r �verklagas hos l�nsstyrelsen. L�ns-<br/>styrelsens och Statens r�ddningsverks beslut f�r �verklagas hos milj�-<br/>domstol enligt 20 kap. 2 � andra stycket milj�balken.</p> <p style="position:absolute;top:147px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft61">Beslut om tillsynsprogram f�r inte �verklagas.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:395px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:183px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft67">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1999.<br/>2. F�r befintlig verksamhet som omfattas av lagen skall anm�lan enligt 7 �</p> <p style="position:absolute;top:219px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft67">ges in till tillsynsmyndigheten senast den 1 januari 2000 samt s�kerhetsrap-<br/>porten och den interna planen f�r r�ddningsinsatser senast den 1 januari<br/>2001. F�r befintlig verksamhet som inte omfattades av r�dets direktiv om<br/>risker f�r storolyckor i vissa industriella verksamheter, 82/501/EEG, skall<br/>dock s�kerhetsrapporten och den interna planen f�r r�ddningsinsatser ges in<br/>till tillsynsmyndigheten senast den 1 februari 2002.</p> <p style="position:absolute;top:342px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft61">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:378px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft61">G�RAN PERSSON</p> <p style="position:absolute;top:395px;left:404px;white-space:nowrap" class="ft67">BJ�RN VON SYDOW<br/>(F�rsvarsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �tg�rder f�r att f�rebygga och begr�nsa
f�ljderna av allvarliga kemikalieolyckor;

utf�rdad den 27 maj 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs

2

f�ljande.

Syftet med lagen

1 �

Syftet med denna lag �r att f�rebygga allvarliga kemikalieolyckor och

att begr�nsa f�ljderna av s�dana olyckor f�r m�nniskors h�lsa och milj�n.

Definitioner

2 �

I denna lag anv�nds f�ljande uttryck med nedan angiven betydelse.

Allvarlig kemikalieolycka:

olycka med ett eller flera farliga �mnen inblan-

dade, t.ex. utsl�pp, brand eller explosion, som orsakas av ett okontrollerat
h�ndelsef�rlopp i samband med driften av en verksamhet som omfattas av
denna lag, och som medf�r allvarlig, omedelbar eller f�rdr�jd, fara f�r m�n-
niskors h�lsa, inom eller utanf�r verksamheten, eller f�r milj�n.

Farliga �mnen

: de �mnen, blandningar och beredningar som regeringen

f�reskriver och som f�rekommer som r�vara eller som produkter, biproduk-
ter, restprodukter och mellanprodukter, inbegripet s�dana �mnen som rimli-
gen kan bildas vid en olycka.

Verksamhet:

hela det omr�de som st�r under en verksamhetsut�vares led-

ning eller kontroll eller flera verksamhetsut�vares gemensamma ledning el-
ler kontroll och d�r det finns farliga �mnen vid en eller flera anl�ggningar,
inbegripet s�v�l det geografiska omr�det som gemensamma eller d�rtill h�-
rande infrastrukturer eller aktiviteter.

Anl�ggning:

en teknisk enhet inom en verksamhet d�r farliga �mnen till-

verkas, anv�nds, hanteras eller f�rvaras. Detta inbegriper all utrustning, alla
konstruktioner, ledningar, maskiner, verktyg, s�rskilda industrij�rnv�gssp�r,
lastkajer, bryggor, pirar, magasin eller liknande anordningar, flytande eller
fasta, som �r n�dv�ndiga f�r anl�ggningens drift.

Verksamhetsut�vare:

varje fysisk eller juridisk person som driver eller

innehar en verksamhet eller anl�ggning eller som p� annat s�tt har r�tt att

1

Prop. 1998/99:64, bet. 1998/99:F�U6, rskr. 1998/99:219.

2

Jfr r�dets direktiv 96/82/EG av den 9 december 1996 om �tg�rder f�r att f�rebygga

och begr�nsa f�ljderna av allvarliga olycksh�ndelser d�r farliga �mnen ing�r (EGT L
010, 14.1.1997, s. 13, Celex 396L0082).

SFS 1999:381

Utkom fr�n trycket
den 14 juni 1999

background image

2

SFS 1999:381

fatta avg�rande ekonomiska beslut om verksamhetens eller anl�ggningens
tekniska drift. Om flera verksamheter med en gemensam �gare �r samlokali-
serade, skall dessa anses som en enda verksamhet och den gemensamma
�garen som verksamhetsut�vare.

Lager:

f�rekomst av en viss m�ngd farliga �mnen f�r lagring, f�rvaring

eller magasinering.

Lagens till�mpningsomr�de

3 �

Denna lag till�mpas p� verksamheter d�r farliga �mnen f�rekommer i

m�ngder som motsvarar eller �verstiger de m�ngder som regeringen f�re-
skriver.

Med f�rekomst av farliga �mnen avses den faktiska eller m�jliga f�re-

komsten av s�dana �mnen i en verksamhet eller den f�rekomst av s�dana
�mnen som skulle kunna uppst� vid en okontrollerad industriell kemisk pro-
cess.

4 �

Lagen till�mpas inte p�

1. faror som har samband med joniserande str�lning,
2. s�dan hantering av farliga �mnen som omfattas av lagen (1982:821) om

transport av farligt gods,

3. transport av farliga �mnen i r�rledningar utanf�r de verksamheter som

omfattas av denna lag, eller

4. milit�r verksamhet.

5 �

I fr�ga om verksamhet som kan ge upphov till allvarliga kemikalie-

olyckor till�mpas ut�ver denna lag �ven best�mmelser i annan lag.

N�r det g�ller skydd mot oh�lsa och olycksfall i arbete samt i s�dana h�n-

seenden i �vrigt som huvudsakligen avser arbetsmilj�n till�mpas best�m-
melserna i arbetsmilj�lagen (1977:1160).

Verksamhetsut�varnas skyldigheter

6 �

En verksamhetsut�vare skall f�rebygga riskerna f�r allvarliga kemika-

lieolyckor. I de fall en allvarlig kemikalieolycka har intr�ffat �r en verksam-
hetsut�vare skyldig att begr�nsa f�ljderna f�r m�nniskors h�lsa och milj�n.

Allm�nna h�nsynsregler, som g�ller f�r verksamhetsut�varen, finns i

2 kap. milj�balken.

7 �

Verksamhetsut�varen skall f�r s�dan verksamhet som omfattas av

denna lag g�ra en skriftlig anm�lan till tillsynsmyndigheten innan byggnads-
arbetena p�b�rjas eller verksamheten tas i drift.

En anm�lan skall inneh�lla
1. uppgifter om de farliga �mnen som f�rekommer eller kan f�rekomma

inom en anl�ggning eller ett lager,

2. en redog�relse f�r driften vid anl�ggningen eller lagret, samt
3. en beskrivning av verksamhetens omgivning.
Om verksamheten omfattas av tillst�ndsplikt enligt milj�balken f�r rege-

ringen f�reskriva begr�nsningar av anm�lningsskyldigheten. �ven i �vrigt
f�r regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer meddela n�r-
mare f�reskrifter om vad anm�lan skall inneh�lla.

background image

3

SFS 1999:381

Om v�sentliga f�r�ndringar sker i verksamheten, skall verksamhetsut�va-

ren anm�la detta till tillsynsmyndigheten.

8 �

Verksamhetsut�varen skall utarbeta ett handlingsprogram f�r hur all-

varliga kemikalieolyckor skall f�rebyggas.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

n�rmare f�reskrifter om vad handlingsprogrammet skall inneh�lla.

9 �

Regeringen f�r f�reskriva att det skall vara f�rbjudet att utan tillst�nd

anl�gga eller �ndra en verksamhet som omfattas av denna lag, �ven om till-
st�nd inte kr�vs enligt milj�balken.

Ans�kan om tillst�nd enligt f�rsta stycket pr�vas av milj�domstol. Ett m�l

om s�dant tillst�nd �r ans�kningsm�l enligt milj�balken. Regeringen f�r f�-
reskriva att ans�kan om tillst�nd f�r vissa slag av verksamheter skall pr�vas
av l�nsstyrelsen.

10 �

Regeringen f�r meddela f�reskrifter om att f�r vissa verksamheter

skall en s�kerhetsrapport uppr�ttas.

En s�kerhetsrapport skall inneh�lla
1. information om hur verksamhetens driftsystem och organisation har ut-

formats f�r att f�rebygga allvarliga kemikalieolyckor,

2. en beskrivning av verksamhetens omgivning,
3. en beskrivning av anl�ggningen och de farliga �mnen som f�rekommer

eller kan f�rekomma d�r,

4. en identifiering och analys av olycksrisker, samt
5. uppgifter om f�rebyggande �tg�rder f�r att f�rhindra och �tg�rder f�r

att begr�nsa f�ljderna av en allvarlig kemikalieolycka.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

n�rmare f�reskrifter om vad s�kerhetsrapporten skall inneh�lla samt f�re-
skrifter om undantag fr�n best�mmelserna i andra stycket.

11 �

S�kerhetsrapporten skall f�rnyas vart femte �r eller tidigare, om det

finns s�rskilda sk�l. S�kerhetsrapporten skall l�mnas till tillsynsmyndighe-
ten.

Planer f�r interna r�ddningsinsatser

12 �

Verksamhetsut�vare vars verksamhet omfattas av kravet p� s�kerhets-

rapport skall i samr�d med kommunen och de anst�llda uppr�tta en intern
plan f�r r�ddningsinsatser. Denna plan skall fogas till s�kerhetsrapporten.

Den interna planen skall f�rnyas vart tredje �r eller n�r det annars finns

anledning till det. Planen skall l�mnas till tillsynsmyndigheten som skall
granska den.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

n�rmare f�reskrifter om planens inneh�ll.

P�verkan p� omgivningen

13 �

I s�kerhetsarbetet skall verksamhetsut�varna, ut�ver f�rh�llandena

vid den egna verksamheten, �ven ta h�nsyn till andra faktorer i omgivningen

background image

4

SFS 1999:381

som kan p�verka s�kerheten. N�rheten till annan verksamhet som omfattas
av lagen skall s�rskilt beaktas.

Vid utredningen av om det finns s�dana faktorer som s�gs i f�rsta stycket

skall verksamhetsut�varen samr�da med statliga och kommunala myndighe-
ter, organisationer och enskilda som kan ha intresse i saken. Om det beh�vs
f�r utredningen, f�r verksamhetsut�varen beg�ra hj�lp fr�n tillsynsmyndig-
heten enligt 21 �.

F�rekomsten av n�mnda faktorer samt �tg�rder som av den anledningen

vidtagits eller planerats skall redovisas i anm�lan enligt 7 � och i s�ker-
hetsrapporten.

Information

14 �

Kommunen skall se till att personer som l�per risk att p�verkas av en

allvarlig kemikalieolycka vid en verksamhet som omfattas av kravet p� s�-
kerhetsrapport informeras om vilka s�kerhets�tg�rder som skall vidtas och
hur man skall f�rfara vid en olycka. Detta g�ller �ven i f�rh�llande till perso-
ner i en annan kommun eller utomlands.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

f�reskrifter om vad informationen skall inneh�lla.

Verksamhetsut�varen skall svara f�r kostnaderna f�r den information som

skall l�mnas enligt f�rsta stycket.

Tillsyn

Allm�nt om tillsynen

15 �

Statens r�ddningsverk, l�nsstyrelsen och kommunerna (tillsyns-

myndigheterna) skall, i enlighet med vad regeringen best�mmer, ha tillsyn
�ver att denna lag och f�reskrifter som har meddelats med st�d av lagen
f�ljs.

L�nsstyrelsen och kommunerna skall ha tillsyn �ver verksamhet som om-

fattas av tillst�ndsplikt enligt milj�balken i enlighet med den ansvarsf�rdel-
ning f�r tillsynen av milj�farlig verksamhet som f�ljer av milj�balken. Till-
synsmyndigheterna skall samordna tillsynen med den tillsyn som sker enligt
milj�balken.

F�r verksamhet som inte omfattas av andra stycket skall l�nsstyrelsen

vara tillsynsmyndighet. L�nsstyrelsen f�r �verl�ta �t en kommun att ha till-
synen om kommunen gjort framst�llning om det.

16 �

Om en kommun gjort framst�llning om att tillsynen skall �verl�tas

enligt 15 � tredje stycket och l�nsstyrelsen finner att tillsynen inte b�r �ver-
l�tas, skall l�nsstyrelsen med eget yttrande �verl�mna �rendet till regeringen
f�r avg�rande, om kommunen beg�r det.

L�nsstyrelsen f�r �terkalla �verl�telsen av tillsynen till en kommun. Om

regeringen har beslutat om �verl�telse, skall regeringen besluta om �terkal-
lelse.

17 �

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-

dela f�reskrifter om att tillsynsmyndigheterna skall l�mna s�dana uppgifter

background image

5

SFS 1999:381

som beh�vs f�r att en central tillsynsmyndighet skall kunna fullg�ra sitt
samordnande, kontrollerande och uppf�ljande ansvar.

18 �

Tillsynsmyndigheterna skall utarbeta ett tillsynsprogram f�r varje

verksamhet. F�r verksamheter som omfattas av kravet p� s�kerhetsrapport
skall tillsynsprogrammet grunda sig p� en analys och en planm�ssig bed�m-
ning av riskerna f�r allvarliga kemikalieolyckor i samband med verksamhe-
ten.

Tilltr�de f�r tillsyn

19 �

F�r tillsynen har tillsynsmyndigheten r�tt att f� tilltr�de till en verk-

samhet. Tillsynsmyndigheten har ocks� r�tt att f� de upplysningar och till-
g�ng till de handlingar som beh�vs f�r tillsynen.

Polismyndigheten skall l�mna den hj�lp som beh�vs f�r att tillsyns-

myndigheten skall f� tilltr�de till en verksamhet.

F�rel�ggande och f�rbud

20 �

En tillsynsmyndighet f�r meddela de f�rel�gganden och f�rbud som

beh�vs i ett enskilt fall f�r att s�kerst�lla att denna lag eller f�reskrifter som
har meddelats med st�d av lagen f�ljs. Detsamma g�ller f�r domar och be-
slut enligt milj�balken.

F�rel�gganden och f�rbud f�r inte begr�nsa ett beslut eller en dom om till-

st�nd i ett ans�kningsm�l enligt milj�balken som har r�ttskraft enligt 24 kap.
1 � milj�balken.

Mer ingripande �tg�rder �n vad som beh�vs i det enskilda fallet f�r inte

tillgripas.

21 �

Tillsynsmyndigheten f�r vid s�dan utredning av effekter som s�gs i

13 � f�rel�gga en verksamhetsut�vare eller n�gon annan att l�mna de upp-
gifter som beh�vs f�r utredningen.

Vite

22 �

Beslut om f�rel�gganden eller f�rbud f�r f�renas med vite. Fr�gor om

att d�ma ut vite pr�vas av milj�domstol.

Verkst�llighet p� den felandes bekostnad

23 �

Om en verksamhetsut�vare inte g�r det som han eller hon �r skyldig

till enligt tillsynsmyndighetens f�rel�ggande, f�r myndigheten vidta �tg�r-
den p� hans eller hennes bekostnad.

�vriga best�mmelser

24 �

Om det finns s�rskilda sk�l, f�r en tillsynsmyndighet best�mma att

dess beslut skall g�lla �ven om det �verklagas.

background image

6

SFS 1999:381

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

�verklagande

25 �

En kommuns beslut enligt denna lag eller enligt f�reskrifter som har

meddelats med st�d av lagen f�r �verklagas hos l�nsstyrelsen. L�ns-
styrelsens och Statens r�ddningsverks beslut f�r �verklagas hos milj�-
domstol enligt 20 kap. 2 � andra stycket milj�balken.

Beslut om tillsynsprogram f�r inte �verklagas.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1999.
2. F�r befintlig verksamhet som omfattas av lagen skall anm�lan enligt 7 �

ges in till tillsynsmyndigheten senast den 1 januari 2000 samt s�kerhetsrap-
porten och den interna planen f�r r�ddningsinsatser senast den 1 januari
2001. F�r befintlig verksamhet som inte omfattades av r�dets direktiv om
risker f�r storolyckor i vissa industriella verksamheter, 82/501/EEG, skall
dock s�kerhetsrapporten och den interna planen f�r r�ddningsinsatser ges in
till tillsynsmyndigheten senast den 1 februari 2002.

P� regeringens v�gnar

G�RAN PERSSON

BJ�RN VON SYDOW
(F�rsvarsdepartementet)

;
Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.