SFS 2010:939 Lag om ändring i lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor / SFS 2010:939 Lag om ändring i lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
100939.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1999:381) om �tg�rder f�r att <br/>f�rebygga och begr�nsa f�ljderna av allvarliga <br/>kemikalieolyckor;</b></p> <p style="position:absolute;top:404px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 1 juli 2010.</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:437px;left:325px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1999:381) om �tg�r-</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">der f�r att f�rebygga och begr�nsa f�ljderna av allvarliga kemikalieolyckor </p> <p style="position:absolute;top:475px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att i 9 och 22 �� ordet milj�domstol ska bytas ut mot ordet mark-</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">och milj�domstol, </p> <p style="position:absolute;top:510px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att 25 � ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:546px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>25 �</b></p> <p style="position:absolute;top:545px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:546px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft10">En kommuns beslut enligt denna lag eller enligt f�reskrifter som har</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">meddelats med st�d av lagen f�r �verklagas hos l�nsstyrelsen. Beslut som<br/>fattats av l�nsstyrelsen eller Myndigheten f�r samh�llsskydd och beredskap<br/>f�r �verklagas hos mark- och milj�domstol enligt 21 kap. 1 � andra stycket<br/>milj�balken. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Beslut om tillsynsprogram f�r inte �verklagas. </p> <p style="position:absolute;top:671px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 2 maj 2011.</p> <p style="position:absolute;top:706px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:742px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">STEN TOLGFORS</p> <p style="position:absolute;top:759px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft110">Maria Diamant<br/>(F�rsvarsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2008:1404.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2010:939</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 13 juli 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1999:381) om �tg�rder f�r att
f�rebygga och begr�nsa f�ljderna av allvarliga
kemikalieolyckor;

utf�rdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1999:381) om �tg�r-

der f�r att f�rebygga och begr�nsa f�ljderna av allvarliga kemikalieolyckor

dels att i 9 och 22 �� ordet milj�domstol ska bytas ut mot ordet mark-

och milj�domstol,

dels att 25 � ska ha f�ljande lydelse.

25 �

2

En kommuns beslut enligt denna lag eller enligt f�reskrifter som har

meddelats med st�d av lagen f�r �verklagas hos l�nsstyrelsen. Beslut som
fattats av l�nsstyrelsen eller Myndigheten f�r samh�llsskydd och beredskap
f�r �verklagas hos mark- och milj�domstol enligt 21 kap. 1 � andra stycket
milj�balken.

Beslut om tillsynsprogram f�r inte �verklagas.

Denna lag tr�der i kraft den 2 maj 2011.

P� regeringens v�gnar

STEN TOLGFORS

Maria Diamant
(F�rsvarsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364.

2 Senaste lydelse 2008:1404.

SFS 2010:939

Utkom fr�n trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;
Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.