SFS 1972:103

720103.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:SXPOLQ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:WIBTVE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;line-height:21px;font-family:WIBTVE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:864px;height:1262px;"> <img width="864" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:275px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Kungl. Maj:ts kung�relse </b></p> <p style="position:absolute;top:299px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>om �ndring i brandstadgan (1962: 91); </b></p> <p style="position:absolute;top:336px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft11">given Stockholms slott den 24 mars 1972, </p> <p style="position:absolute;top:381px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft11">Kungl. Maj:t har, efter riksdagens h�rande^, funnit gott f�rordna, att </p> <p style="position:absolute;top:403px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft11">20 � brandstadgan (1962: 91) skall ha nedan angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:444px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft11">20 � F�r kommun skall finnas sotningstaxa, upptagande de avgifter </p> <p style="position:absolute;top:466px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft11">som �gare och innehavare av byggnad, annan anl�ggning eller l�genhet </p> <p style="position:absolute;top:488px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft11">hava att erl�gga f�r sotnings-, unders�knings- och besiktningsarbete, som </p> <p style="position:absolute;top:510px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�res av skorstensfejare. </p> <p style="position:absolute;top:532px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft11">Sotningstaxa antages av kommunfullm�ktige. </p> <p style="position:absolute;top:585px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna kung�relse tr�der i kraft den 1 juli 1972. </p> <p style="position:absolute;top:615px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft11">Det alla som vederb�r hava sig h�rsamligen att efterr�tta. Till ytter�</p> <p style="position:absolute;top:637px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft13">mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med V�rt <br/>kungl. sigill bekr�fta l�tit. </p> <p style="position:absolute;top:688px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft11">Stockholms slott den 24 mars 1972. </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1972:103 </b></p> <p style="position:absolute;top:311px;left:611px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:331px;left:610px;white-space:nowrap" class="ft11">den 25 a pril 1972 </p> <p style="position:absolute;top:732px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>GUSTAF ADOLF </b></p> <p style="position:absolute;top:763px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft11">(L.S.) </p> <p style="position:absolute;top:800px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft11">1 Prop. 1972; 12, KU 11, rs kr 45. </p> <p style="position:absolute;top:741px;left:351px;white-space:nowrap" class="ft11">SVANTE LUNDKVIST </p> <p style="position:absolute;top:763px;left:352px;white-space:nowrap" class="ft11">(Civildepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft12">�</p> </div> </div>
background image

Kungl. Maj:ts kung�relse

om �ndring i brandstadgan (1962: 91);

given Stockholms slott den 24 mars 1972,

Kungl. Maj:t har, efter riksdagens h�rande^, funnit gott f�rordna, att

20 � brandstadgan (1962: 91) skall ha nedan angivna lydelse.

20 � F�r kommun skall finnas sotningstaxa, upptagande de avgifter

som �gare och innehavare av byggnad, annan anl�ggning eller l�genhet

hava att erl�gga f�r sotnings-, unders�knings- och besiktningsarbete, som

utf�res av skorstensfejare.

Sotningstaxa antages av kommunfullm�ktige.

Denna kung�relse tr�der i kraft den 1 juli 1972.

Det alla som vederb�r hava sig h�rsamligen att efterr�tta. Till ytter�

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med V�rt
kungl. sigill bekr�fta l�tit.

Stockholms slott den 24 mars 1972.

SFS 1972:103

Utkom fr�n trycket

den 25 a pril 1972

GUSTAF ADOLF

(L.S.)

1 Prop. 1972; 12, KU 11, rs kr 45.

SVANTE LUNDKVIST

(Civildepartementet)

;
Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.