SFS 1960:331

600331.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:34px;font-family:JACMRC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:JACMRC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:JACMRC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:UWFJFU+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:19px;font-family:JIPNAP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;font-family:JIPNAP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;font-family:UWFJFU+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:13px;font-family:WDKNGD+Arial;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:WDKNGD+Arial;color:#000000;} .ft22{font-size:19px;font-family:JIPNAP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;font-family:WDKNGD+Arial;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:19px;font-family:JIPNAP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:34px;font-family:JIPNAP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:JACMRC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:25px;font-family:NHVIAJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:15px;font-family:XXZXSF+ArialMT;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:JIPNAP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft42{font-size:10px;font-family:JIPNAP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft43{font-size:15px;font-family:JIPNAP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft44{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft45{font-size:16px;line-height:20px;font-family:JIPNAP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft46{font-size:16px;line-height:22px;font-family:JIPNAP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft47{font-size:10px;line-height:16px;font-family:JIPNAP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft48{font-size:15px;line-height:19px;font-family:JIPNAP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft49{font-size:15px;line-height:18px;font-family:JIPNAP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1200px;"> <img width="892" height="1200" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:60px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING </b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>X960 " Nr 331 </b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:501px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>utkom fr�n trycket den 27 jnnl i960 </b></p> <p style="position:absolute;top:271px;left:381px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Nr 331 </b></p> <p style="position:absolute;top:304px;left:388px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:338px;left:140px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om skydds�tg�rder vid olyckor i atomanl�ggningar m. m.; </b></p> <p style="position:absolute;top:370px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>given Stockholms slott den 3 juni 1960. </i></p> <p style="position:absolute;top:405px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft14">Vi GUSTAF ADOLF, med Guds n�de, Sveriges, G�tes ocJi </p> <p style="position:absolute;top:424px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft14">Vendes Konung, g�ra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit </p> <p style="position:absolute;top:443px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft14">gott f�rordna som i�ljer. </p> <p style="position:absolute;top:461px;left:391px;white-space:nowrap" class="ft14">1 �. </p> <p style="position:absolute;top:485px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft14">Utspridas fr�n atomreaktor eller annan atomanl�ggning, bel�gen inom </p> <p style="position:absolute;top:504px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft14">riket, radioaktiva �mnen i s�dan m�ngd att s�rskilda �tg�rder p�kallas f�r </p> <p style="position:absolute;top:523px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft14">att skydda allm�nheten, skall l�nsstyrelsen s�rja f�r att erforderliga �tg�r�</p> <p style="position:absolute;top:543px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft14">der vidtagas. </p> <p style="position:absolute;top:562px;left:394px;white-space:nowrap" class="ft14">2 �. </p> <p style="position:absolute;top:585px;left:92px;white-space:nowrap" class="ft14">I l�n, som Konungen best�mmer, skall l�nsstyrelsen </p> <p style="position:absolute;top:604px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft14">1) uppr�tta en organisationsplan avseende de �tg�rder som erfordras f�r </p> <p style="position:absolute;top:624px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft14">att skydda allm�nheten mot radioaktiva �mnen fr�n atomanl�ggning; samt </p> <p style="position:absolute;top:643px;left:92px;white-space:nowrap" class="ft14">2) utse en befattningshavare, som �ger att besluta i l�nsstyrelsens st�lle f�r </p> <p style="position:absolute;top:663px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft14">den h�ndelse dess beslut icke utan ol�genhet kan avvaktas, �vensom en eller </p> <p style="position:absolute;top:682px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft14">flera st�llf�retr�dare f�r denne befattningshavare. </p> <p style="position:absolute;top:709px;left:394px;white-space:nowrap" class="ft14">3 �. </p> <p style="position:absolute;top:732px;left:92px;white-space:nowrap" class="ft14">Har vid atomanl�ggning intr�ffat h�ndelse, som kan antagas komma att </p> <p style="position:absolute;top:752px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft14">p�kalla s�rskilda �tg�rder till skydd f�r allm�nheten, �ligger det anl�ggning�</p> <p style="position:absolute;top:771px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft14">ens innehavare eller den som innehavaren utsett att om h�ndelsen genast </p> <p style="position:absolute;top:790px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft14">underr�tta polismyndigheten i orten samt l�nsstyrelsen eller, om f�rbindel�</p> <p style="position:absolute;top:810px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft14">se med l�nsstyrelsen icke omedelbart kan erh�llas, befattningshavare som i </p> <p style="position:absolute;top:828px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft14">2 � s�gs. </p> <p style="position:absolute;top:848px;left:390px;white-space:nowrap" class="ft14">4 �. </p> <p style="position:absolute;top:871px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft14">F�r att utr�na i vilken omfattning radioaktiva �mnen spritts m�, utan </p> <p style="position:absolute;top:890px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft14">hinder av att intr�ng d�rigenom sker i enskilds r�tt, efter f�rordnande av </p> <p style="position:absolute;top:909px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft14">l�nsstyrelsen eller p� uppdrag av innehavaren av den anl�ggning, varifr�n </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft14">�mnena spritts, utf�ras erforderliga m�tningar och andra unders�kningar. </p> <p style="position:absolute;top:955px;left:395px;white-space:nowrap" class="ft14">5 �. </p> <p style="position:absolute;top:978px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft14">I den m�n s� finnes p�kallat fr�n str�lskyddssynpunkt �ger l�nsstyrel�</p> <p style="position:absolute;top:998px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft14">sen, s�vitt g�ller omr�de som kan antagas vara eller bliva ber�rt av ut�</p> <p style="position:absolute;top:1016px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft14">spridningen av radioaktiva �mnen, </p> <p style="position:absolute;top:1053px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft15">^ Prop. I960: 139; L'U 45; Rskr 341. </p> <p style="position:absolute;top:1075px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft16"><i>217607024. Svensk f�rfattningssamling 1960, Nr 331 </i></p> <p style="position:absolute;top:604px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft17">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1200px;"> <img width="892" height="1200" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:164px;left:865px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>t </b></p> <p style="position:absolute;top:179px;left:864px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>id; </b></p> <p style="position:absolute;top:21px;left:440px;white-space:nowrap" class="ft22">1960 -Nr </p> <p style="position:absolute;top:56px;left:184px;white-space:nowrap" class="ft22">1) f�rel�gga dem ^orn uppeh�lla .sig inom. omr�det att icke vistas utom-</p> <p style="position:absolute;top:75px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft22">hus eller att lamna omr�det �ven-so�i f�tbjdda tilltr�de till detta; </p> <p style="position:absolute;top:95px;left:294px;white-space:nowrap" class="ft22">bortf�rande av levande djur eller livsmedel; samt </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:185px;white-space:nowrap" class="ft22">3) forordna om inskr�nkning uir�fteii att nyttja mark- eller vattenom�</p> <p style="position:absolute;top:132px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft22">r�de eller naturprodukter �vensom eljest i r�tten att bruka eller f�rfoga </p> <p style="position:absolute;top:147px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft22">�ver egendom. </p> <p style="position:absolute;top:170px;left:185px;white-space:nowrap" class="ft22">L�nsstyrelsen m� ock f�ranstalta om att livsmedel eller annat, som bli\at </p> <p style="position:absolute;top:189px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft22">f�rorenat med radioaktiva �mnen, omh�ndertages samt genom s�rskild f�r�</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft22">varing, beredning eller p� annat l�mpligt s�tt oskadligg�res. </p> <p style="position:absolute;top:226px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft22">L�nsstyrelsen skall vidtaga erforderliga �tg�rder f�r inkvartering och </p> <p style="position:absolute;top:245px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft22">utspisning av samt annat bist�nd �t dem som blivit i behov d�rav i anled�</p> <p style="position:absolute;top:264px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft22">ning av f�rel�ggande, som avses i. f�rsta stycket under 1). </p> <p style="position:absolute;top:295px;left:489px;white-space:nowrap" class="ft22">6 �. </p> <p style="position:absolute;top:318px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft22">Kan behovet av arbetskraft f�r genomf�rande av �tg�rd enligt 4 eller 5 � </p> <p style="position:absolute;top:337px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft22">icke med tillr�cldig skyndsamhet tillgodoses p� annat s�tt, �ger l�nssty-</p> <p style="position:absolute;top:357px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft22">relsen f�rordna, att envar som fyllt aderton men ej sextiofem �r skall vara i "' </p> <p style="position:absolute;top:376px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft22">skyldig att p� anfordran av polisbef�l som l�nsstyrelsen best�mmer l�mna </p> <p style="position:absolute;top:395px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft22">s�dant bist�nd, som hans kroppskrafter och h�lsotillst�nd medgiva. </p> <p style="position:absolute;top:414px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft22">Finnes behovet av m�tinstrument, transportmedel eller annan f�rn�den-</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft22">het, som erfordras f�r att genomf�ra �tg�rd enligt 4 eller 5 �, icke med </p> <p style="position:absolute;top:452px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft22">tillr�cklig skyndsamhet kunna tillgodoses p� annat s�tt, m� l�nsstyrelsen , . </p> <p style="position:absolute;top:471px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft22">f�rordna, att envar som innehar s�dan egendom skall vara skyldig att p� </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft22">anfordran av polisbef�l som l�nsstyrelsen best�mmer tillhandah�lla egen- ^ </p> <p style="position:absolute;top:510px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft22">domen. S�lunda tillhandah�llen egendom skall anses hava tagits i anspr�k </p> <p style="position:absolute;top:529px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft22">med nyttjander�tt, d�rest annat icke s�rskilt angivits eller ock framg�r av </p> <p style="position:absolute;top:548px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft22">omst�ndigheterna, </p> <p style="position:absolute;top:572px;left:490px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>7 �. </b></p> <p style="position:absolute;top:572px;left:863px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>alli </b></p> <p style="position:absolute;top:590px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft22">Kan behovet av arbetskraft eller f�rn�denheter Icke tillgodoses inom l�- aia </p> <p style="position:absolute;top:609px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft22">net, m� �ven l�nsstyrelse i l�n, som icke ber�res av utspridningen av radio-</p> <p style="position:absolute;top:629px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft22">aktiva �mnen, f�rordna enligt 6 �. </p> <p style="position:absolute;top:656px;left:489px;white-space:nowrap" class="ft22">8 �. </p> <p style="position:absolute;top:678px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft22">Den som uttagits till arbete med st�d av 6 � f�rsta stycket �ger av stats�</p> <p style="position:absolute;top:698px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft22">medel erh�lla ers�ttning f�r resa och andra kostnader f�r inst�llelse samt </p> <p style="position:absolute;top:717px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft22">gottg�relse f�r utf�rt arbete och f�r skada som d�runder �samkats honom, </p> <p style="position:absolute;top:736px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft22">allt enligt de f�reskrifter Konungen meddelar. </p> <p style="position:absolute;top:755px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft22">F�r egendom, som tagits i anspr�k j�mlikt 6 � andra stycket, skall en�</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft22">ligt f�reskrifter, som meddelas av Konungen, l�mnas ers�ttning av stats�</p> <p style="position:absolute;top:793px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft22">medel, Har egendomen tagits i anspr�k med nyttjander�tt, skall ers�ttning </p> <p style="position:absolute;top:812px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft22">utg�, f�rutom f�r den f�rlorade avkastningen eller nyttan, j�mv�l f�r den </p> <p style="position:absolute;top:832px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft22">skada eller f�rs�mring egendomen m� hava lidit. </p> <p style="position:absolute;top:850px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft22">Ers�ttning av statsmedel m� �ven tillerk�nnas den som genom eget arbete </p> <p style="position:absolute;top:869px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft22">eller genom att tillhandah�lla f�rn�denhet frivilligt varit verksam i skydds�</p> <p style="position:absolute;top:890px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft22">arbete som avses i denna lag, </p> <p style="position:absolute;top:915px;left:490px;white-space:nowrap" class="ft22">9 �. </p> <p style="position:absolute;top:937px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft22">Kommunal myndighet �ligger att p� beg�ran l�mna l�nsstyrelsen erfor�</p> <p style="position:absolute;top:957px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft22">derligt bist�nd f�r skydds�tg�rder som avses i denna lag, </p> <p style="position:absolute;top:982px;left:484px;white-space:nowrap" class="ft22">10 �, </p> <p style="position:absolute;top:1006px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft22">Med dagsb�ter eller f�ngelse i h�gst sex m�nader straffes </p> <p style="position:absolute;top:1024px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft22">1) den som underl�ter att l�mna underr�ttelse enligt 3 �; </p> <p style="position:absolute;top:1043px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft22">2) den som f�rhindrar eller f�rsv�rar unders�kning som avses i 4 �; </p> <p style="position:absolute;top:1062px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft22">3) den som bryter mot f�reskrift som meddelats med st�d av 5 �; samt </p> <p style="position:absolute;top:604px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft24">�</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1200px;"> <img width="892" height="1200" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:18px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft30">o " Nr 33X </p> <p style="position:absolute;top:18px;left:722px;white-space:nowrap" class="ft30">869 </p> <p style="position:absolute;top:56px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft30">4) den som underl�ter att fullg�ra skyldighet, som �lagts honom med </p> <p style="position:absolute;top:74px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft30">t�d av 6 �. </p> <p style="position:absolute;top:95px;left:383px;white-space:nowrap" class="ft30">11 �. </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft30">, V�grar eller f�rsummar n�gon att st�lla sig till efterr�ttelse beslut som </p> <p style="position:absolute;top:132px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft30">.meddelats med st�d av 5 � f�rsta eller andra stycket eller 6 � andra stycket </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft30">&#34;ger polismyndighet vidtaga erforderliga �tg�rder f�r beslutets genomf�-</p> <p style="position:absolute;top:171px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft30">de. Handr�ckning m� j�mv�l l�mnas den som erh�llit i uppdrag att ut�</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft30">f�ra unders�kning som i 4 � s�gs. </p> <p style="position:absolute;top:217px;left:382px;white-space:nowrap" class="ft30">12 �. </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft30">; Beslut av befattningshavare som avses i 2 � skall of�rdr�j ligen under�</p> <p style="position:absolute;top:254px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft30">st�llas l�nsstyrelsens pr�vning, </p> <p style="position:absolute;top:274px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft30">�ver l�nsstyrelses beslut enligt denna lag m� klagan f�ras hos Konungen. </p> <p style="position:absolute;top:293px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft30">Beslut, som meddelats med st�d av denna lag, skall l�nda till efterr�t�</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft30">telse utan hinder av f�rd klagan, om ej annat f�rordnas. </p> <p style="position:absolute;top:339px;left:382px;white-space:nowrap" class="ft30">13 �. </p> <p style="position:absolute;top:359px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft30">Erfordras vid utspridning av radioaktiva �mnen i annat fall �n som av�</p> <p style="position:absolute;top:378px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft30">ses i 1 � s�rskilda �tg�rder f�r att skydda allm�nheten, �ger Konungen el�</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft30">ler myndighet som Konungen best�mmer meddela s�dana f�rordnanden och </p> <p style="position:absolute;top:417px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft30">f�reskrifter som i 4, 5 eller 6 � s�gs. D�rvid skall i till�mpliga delar g�lla </p> <p style="position:absolute;top:435px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft30">vad i �vrigt stadgas i lagen. </p> <p style="position:absolute;top:455px;left:382px;white-space:nowrap" class="ft30">14 �. </p> <p style="position:absolute;top:475px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft30">N�rmare f�reskrifter ang�ende till�mpningen av denna lag meddelas av </p> <p style="position:absolute;top:493px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft30">Konungen. </p> <p style="position:absolute;top:536px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft30">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1960. </p> <p style="position:absolute;top:563px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft30">Det alla som vederb�r hava sig h�rsamligen att efterr�tta. Till yttermera </p> <p style="position:absolute;top:582px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft30">visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med V�rt kungl. sigill </p> <p style="position:absolute;top:600px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft30">bekr�fta l�tit. </p> <p style="position:absolute;top:623px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft30">Stockholms slott den 3 juni 1960. </p> <p style="position:absolute;top:650px;left:273px;white-space:nowrap" class="ft31">GUSTAF ADOLF </p> <p style="position:absolute;top:682px;left:379px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>(L. S.) </b></p> <p style="position:absolute;top:705px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft30">(Inrikesdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:705px;left:552px;white-space:nowrap" class="ft30">RUNE B. JOHANSSON </p> <p style="position:absolute;top:827px;left:10px;white-space:nowrap" class="ft33"><i><b>,0 </b></i></p> <p style="position:absolute;top:604px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft34">�</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1200px;"> <img width="892" height="1200" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:367px;left:869px;white-space:nowrap" class="ft40">D </p> <p style="position:absolute;top:498px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft41">Nr 331, Vi </p> <p style="position:absolute;top:498px;left:344px;white-space:nowrap" class="ft41">Stockholm 1950. Kungl. Boktryckeriet, P. A. Norstedt &amp; S�ner </p> <p style="position:absolute;top:712px;left:860px;white-space:nowrap" class="ft45">t�ii <br/>�ihf </p> <p style="position:absolute;top:792px;left:859px;white-space:nowrap" class="ft49">hhl <br/>iS|ti <br/>lis <br/>Uir <br/>tv </p> <p style="position:absolute;top:604px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft44">�</p> </div> </div>
background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

X960 " Nr 331

utkom fr�n trycket den 27 jnnl i960

Nr 331

Lag

om skydds�tg�rder vid olyckor i atomanl�ggningar m. m.;

given Stockholms slott den 3 juni 1960.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds n�de, Sveriges, G�tes ocJi

Vendes Konung, g�ra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott f�rordna som i�ljer.

1 �.

Utspridas fr�n atomreaktor eller annan atomanl�ggning, bel�gen inom

riket, radioaktiva �mnen i s�dan m�ngd att s�rskilda �tg�rder p�kallas f�r

att skydda allm�nheten, skall l�nsstyrelsen s�rja f�r att erforderliga �tg�r�

der vidtagas.

2 �.

I l�n, som Konungen best�mmer, skall l�nsstyrelsen

1) uppr�tta en organisationsplan avseende de �tg�rder som erfordras f�r

att skydda allm�nheten mot radioaktiva �mnen fr�n atomanl�ggning; samt

2) utse en befattningshavare, som �ger att besluta i l�nsstyrelsens st�lle f�r

den h�ndelse dess beslut icke utan ol�genhet kan avvaktas, �vensom en eller

flera st�llf�retr�dare f�r denne befattningshavare.

3 �.

Har vid atomanl�ggning intr�ffat h�ndelse, som kan antagas komma att

p�kalla s�rskilda �tg�rder till skydd f�r allm�nheten, �ligger det anl�ggning�

ens innehavare eller den som innehavaren utsett att om h�ndelsen genast

underr�tta polismyndigheten i orten samt l�nsstyrelsen eller, om f�rbindel�

se med l�nsstyrelsen icke omedelbart kan erh�llas, befattningshavare som i

2 � s�gs.

4 �.

F�r att utr�na i vilken omfattning radioaktiva �mnen spritts m�, utan

hinder av att intr�ng d�rigenom sker i enskilds r�tt, efter f�rordnande av

l�nsstyrelsen eller p� uppdrag av innehavaren av den anl�ggning, varifr�n

�mnena spritts, utf�ras erforderliga m�tningar och andra unders�kningar.

5 �.

I den m�n s� finnes p�kallat fr�n str�lskyddssynpunkt �ger l�nsstyrel�

sen, s�vitt g�ller omr�de som kan antagas vara eller bliva ber�rt av ut�

spridningen av radioaktiva �mnen,

^ Prop. I960: 139; L'U 45; Rskr 341.

217607024. Svensk f�rfattningssamling 1960, Nr 331

background image

t

id;

1960 -Nr

1) f�rel�gga dem ^orn uppeh�lla .sig inom. omr�det att icke vistas utom-

hus eller att lamna omr�det �ven-so�i f�tbjdda tilltr�de till detta;

bortf�rande av levande djur eller livsmedel; samt

3) forordna om inskr�nkning uir�fteii att nyttja mark- eller vattenom�

r�de eller naturprodukter �vensom eljest i r�tten att bruka eller f�rfoga

�ver egendom.

L�nsstyrelsen m� ock f�ranstalta om att livsmedel eller annat, som bli\at

f�rorenat med radioaktiva �mnen, omh�ndertages samt genom s�rskild f�r�

varing, beredning eller p� annat l�mpligt s�tt oskadligg�res.

L�nsstyrelsen skall vidtaga erforderliga �tg�rder f�r inkvartering och

utspisning av samt annat bist�nd �t dem som blivit i behov d�rav i anled�

ning av f�rel�ggande, som avses i. f�rsta stycket under 1).

6 �.

Kan behovet av arbetskraft f�r genomf�rande av �tg�rd enligt 4 eller 5 �

icke med tillr�cldig skyndsamhet tillgodoses p� annat s�tt, �ger l�nssty-

relsen f�rordna, att envar som fyllt aderton men ej sextiofem �r skall vara i "'

skyldig att p� anfordran av polisbef�l som l�nsstyrelsen best�mmer l�mna

s�dant bist�nd, som hans kroppskrafter och h�lsotillst�nd medgiva.

Finnes behovet av m�tinstrument, transportmedel eller annan f�rn�den-

het, som erfordras f�r att genomf�ra �tg�rd enligt 4 eller 5 �, icke med

tillr�cklig skyndsamhet kunna tillgodoses p� annat s�tt, m� l�nsstyrelsen , .

f�rordna, att envar som innehar s�dan egendom skall vara skyldig att p�

anfordran av polisbef�l som l�nsstyrelsen best�mmer tillhandah�lla egen- ^

domen. S�lunda tillhandah�llen egendom skall anses hava tagits i anspr�k

med nyttjander�tt, d�rest annat icke s�rskilt angivits eller ock framg�r av

omst�ndigheterna,

7 �.

alli

Kan behovet av arbetskraft eller f�rn�denheter Icke tillgodoses inom l�- aia

net, m� �ven l�nsstyrelse i l�n, som icke ber�res av utspridningen av radio-

aktiva �mnen, f�rordna enligt 6 �.

8 �.

Den som uttagits till arbete med st�d av 6 � f�rsta stycket �ger av stats�

medel erh�lla ers�ttning f�r resa och andra kostnader f�r inst�llelse samt

gottg�relse f�r utf�rt arbete och f�r skada som d�runder �samkats honom,

allt enligt de f�reskrifter Konungen meddelar.

F�r egendom, som tagits i anspr�k j�mlikt 6 � andra stycket, skall en�

ligt f�reskrifter, som meddelas av Konungen, l�mnas ers�ttning av stats�

medel, Har egendomen tagits i anspr�k med nyttjander�tt, skall ers�ttning

utg�, f�rutom f�r den f�rlorade avkastningen eller nyttan, j�mv�l f�r den

skada eller f�rs�mring egendomen m� hava lidit.

Ers�ttning av statsmedel m� �ven tillerk�nnas den som genom eget arbete

eller genom att tillhandah�lla f�rn�denhet frivilligt varit verksam i skydds�

arbete som avses i denna lag,

9 �.

Kommunal myndighet �ligger att p� beg�ran l�mna l�nsstyrelsen erfor�

derligt bist�nd f�r skydds�tg�rder som avses i denna lag,

10 �,

Med dagsb�ter eller f�ngelse i h�gst sex m�nader straffes

1) den som underl�ter att l�mna underr�ttelse enligt 3 �;

2) den som f�rhindrar eller f�rsv�rar unders�kning som avses i 4 �;

3) den som bryter mot f�reskrift som meddelats med st�d av 5 �; samt

background image

o " Nr 33X

869

4) den som underl�ter att fullg�ra skyldighet, som �lagts honom med

t�d av 6 �.

11 �.

, V�grar eller f�rsummar n�gon att st�lla sig till efterr�ttelse beslut som

.meddelats med st�d av 5 � f�rsta eller andra stycket eller 6 � andra stycket

"ger polismyndighet vidtaga erforderliga �tg�rder f�r beslutets genomf�-

de. Handr�ckning m� j�mv�l l�mnas den som erh�llit i uppdrag att ut�

f�ra unders�kning som i 4 � s�gs.

12 �.

; Beslut av befattningshavare som avses i 2 � skall of�rdr�j ligen under�

st�llas l�nsstyrelsens pr�vning,

�ver l�nsstyrelses beslut enligt denna lag m� klagan f�ras hos Konungen.

Beslut, som meddelats med st�d av denna lag, skall l�nda till efterr�t�

telse utan hinder av f�rd klagan, om ej annat f�rordnas.

13 �.

Erfordras vid utspridning av radioaktiva �mnen i annat fall �n som av�

ses i 1 � s�rskilda �tg�rder f�r att skydda allm�nheten, �ger Konungen el�

ler myndighet som Konungen best�mmer meddela s�dana f�rordnanden och

f�reskrifter som i 4, 5 eller 6 � s�gs. D�rvid skall i till�mpliga delar g�lla

vad i �vrigt stadgas i lagen.

14 �.

N�rmare f�reskrifter ang�ende till�mpningen av denna lag meddelas av

Konungen.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1960.

Det alla som vederb�r hava sig h�rsamligen att efterr�tta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med V�rt kungl. sigill

bekr�fta l�tit.

Stockholms slott den 3 juni 1960.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Inrikesdepartementet)

RUNE B. JOHANSSON

,0

background image

D

Nr 331, Vi

Stockholm 1950. Kungl. Boktryckeriet, P. A. Norstedt & S�ner

t�ii
�ihf

hhl
iS|ti
lis
Uir
tv

;
Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.