SFS 1998:828 Lag om ändring i räddningstjänstlagen (1986:1102)

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2003:778) om skydd mot olyckor / SFS 1998:828 Lag om ändring i räddningstjänstlagen (1986:1102)
980828.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:8px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:1039px;left:749px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:0px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:197px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:5px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>Lag<br/>om �ndring i r�ddningstj�nstlagen (1986:1102);</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:365px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 11 juni 1998.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:399px;left:347px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:401px;left:352px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att 28 </p> <p style="position:absolute;top:401px;left:474px;white-space:nowrap" class="ft11">a </p> <p style="position:absolute;top:401px;left:484px;white-space:nowrap" class="ft11">� r�ddningstj�nstlagen</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">(1986:1102)</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:417px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:418px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft11"> skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:8px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:454px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>28 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:454px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft11">I 10 � lagen (1984:3) om k�rnteknisk verksamhet finns best�mmel-</p> <p style="position:absolute;top:471px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft113">ser om skyldighet f�r innehavare av k�rnteknisk anl�ggning att vidta de �t-<br/>g�rder som beh�vs f�r att uppr�tth�lla s�kerheten vid anl�ggningen. </p> <p style="position:absolute;top:8px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:525px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1999.</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">LENA HJELM-WALL�N</p> <p style="position:absolute;top:613px;left:410px;white-space:nowrap" class="ft113">Ingvar �kesson<br/>(F�rsvarsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:13px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft18">1</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:1025px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279.</p> <p style="position:absolute;top:13px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft18">2</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:1038px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">Lagen omtryckt 1992:948.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:641px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 1998:828</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:641px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 7 juli 1998</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:12px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:587px;white-space:nowrap" class="ft21">Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:600px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders Gotab, Stockholm 1998</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i r�ddningstj�nstlagen (1986:1102);

utf�rdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att 28

a

� r�ddningstj�nstlagen

(1986:1102)

2

skall ha f�ljande lydelse.

28 a �

I 10 � lagen (1984:3) om k�rnteknisk verksamhet finns best�mmel-

ser om skyldighet f�r innehavare av k�rnteknisk anl�ggning att vidta de �t-
g�rder som beh�vs f�r att uppr�tth�lla s�kerheten vid anl�ggningen.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1999.

P� regeringens v�gnar

LENA HJELM-WALL�N

Ingvar �kesson
(F�rsvarsdepartementet)

1

Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279.

2

Lagen omtryckt 1992:948.

SFS 1998:828

Utkom fr�n trycket
den 7 juli 1998

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

;
Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.