SFS 2009:523 Lag om ändring i lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott / SFS 2009:523 Lag om ändring i lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott
090523.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2007:979) om �tg�rder f�r att <br/>f�rhindra vissa s�rskilt allvarliga brott;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 20 maj 2009.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:326px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 18 � lagen (2007:979) om �tg�rder</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">f�r att f�rhindra vissa s�rskilt allvarliga brott ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>18 �</b></p> <p style="position:absolute;top:473px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft10">Om det g�ller sekretess enligt 15 kap. 1 eller 2 �, 18 kap. 1, 2 eller 3 �</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">eller 35 kap. 1 eller 2 � offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) f�r<br/>uppgifter som avses i 17 �, ska en underr�ttelse enligt 16 � skjutas upp till<br/>dess att sekretess inte l�ngre g�ller.</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Har det p� grund av sekretess enligt f�rsta stycket inte kunnat l�mnas</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">n�gon underr�ttelse inom ett �r fr�n det att det �rende i vilket �tg�rden vid-<br/>togs avslutades, f�r underr�ttelsen underl�tas.</p> <p style="position:absolute;top:615px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 30 juni 2009.</p> <p style="position:absolute;top:650px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft19">Katrin Hollunger W�gnert<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2009:523</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 2 juni 2009</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2007:979) om �tg�rder f�r att
f�rhindra vissa s�rskilt allvarliga brott;

utf�rdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 18 � lagen (2007:979) om �tg�rder

f�r att f�rhindra vissa s�rskilt allvarliga brott ska ha f�ljande lydelse.

18 �

Om det g�ller sekretess enligt 15 kap. 1 eller 2 �, 18 kap. 1, 2 eller 3 �

eller 35 kap. 1 eller 2 � offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) f�r
uppgifter som avses i 17 �, ska en underr�ttelse enligt 16 � skjutas upp till
dess att sekretess inte l�ngre g�ller.

Har det p� grund av sekretess enligt f�rsta stycket inte kunnat l�mnas

n�gon underr�ttelse inom ett �r fr�n det att det �rende i vilket �tg�rden vid-
togs avslutades, f�r underr�ttelsen underl�tas.

Denna lag tr�der i kraft den 30 juni 2009.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Katrin Hollunger W�gnert
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

SFS 2009:523

Utkom fr�n trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009

;
Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.