SFS 2014:750 Lag om ändring i lagen (2012:806) om beredskapslagring av olja

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2012:806) om beredskapslagring av olja / SFS 2014:750 Lag om ändring i lagen (2012:806) om beredskapslagring av olja
140750.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:GADNFF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:GADNGF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:GADNGF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:GADNFF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:GADNGF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:GADNGF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:GADNFF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:GADNFF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:GADNGF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GADNFF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:GADNFF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:GADNFF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2012:806) om <br/>beredskapslagring av olja;</b></p> <p style="position:absolute;top:265px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 12 juni 2014.</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 8 kap. 2 � lagen (2012:806) om</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">beredskapslagring av olja ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:360px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>8 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:387px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:386px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Den som �r eller har varit lagringsskyldig eller den som utf�r eller har</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">utf�rt lagerh�llning �t n�gon annan enligt 4 kap. ska p� tillsynsmyndighetens<br/>beg�ran l�mna de upplysningar och de handlingar som myndigheten beh�ver<br/>f�r tillsynen. </p> <p style="position:absolute;top:456px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Den som �r eller har varit lagringsskyldig eller den som utf�r eller har ut-</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">f�rt lagerh�llning �t n�gon annan enligt 4 kap. ska p� tillsynsmyndighetens<br/>beg�ran l�ta myndigheten f� tilltr�de till anl�ggningar samt lokaler och omr�-<br/>den som h�r till s�dana anl�ggningar i den utstr�ckning som myndigheten be-<br/>h�ver f�r tillsynen.</p> <p style="position:absolute;top:543px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Polismyndigheten ska p� beg�ran l�mna den hj�lp som beh�vs f�r s�dant</p> <p style="position:absolute;top:560px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">tilltr�de. En s�dan beg�ran f�r g�ras endast om</p> <p style="position:absolute;top:578px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. det p� grund av s�rskilda omst�ndigheter kan befaras att �tg�rden inte</p> <p style="position:absolute;top:595px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">kan vidtas utan att en polismans s�rskilda befogenheter enligt 10 � polislagen<br/>(1984:387) beh�ver tillgripas, eller</p> <p style="position:absolute;top:630px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. det annars finns synnerliga sk�l.</p> <p style="position:absolute;top:666px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2015.</p> <p style="position:absolute;top:701px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:736px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ANNA-KARIN HATT</p> <p style="position:absolute;top:753px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft19">Magnus Corell<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2014:750</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 27 juni 2014</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2014</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2012:806) om
beredskapslagring av olja;

utf�rdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 8 kap. 2 � lagen (2012:806) om

beredskapslagring av olja ska ha f�ljande lydelse.

8 kap.

2 �

Den som �r eller har varit lagringsskyldig eller den som utf�r eller har

utf�rt lagerh�llning �t n�gon annan enligt 4 kap. ska p� tillsynsmyndighetens
beg�ran l�mna de upplysningar och de handlingar som myndigheten beh�ver
f�r tillsynen.

Den som �r eller har varit lagringsskyldig eller den som utf�r eller har ut-

f�rt lagerh�llning �t n�gon annan enligt 4 kap. ska p� tillsynsmyndighetens
beg�ran l�ta myndigheten f� tilltr�de till anl�ggningar samt lokaler och omr�-
den som h�r till s�dana anl�ggningar i den utstr�ckning som myndigheten be-
h�ver f�r tillsynen.

Polismyndigheten ska p� beg�ran l�mna den hj�lp som beh�vs f�r s�dant

tilltr�de. En s�dan beg�ran f�r g�ras endast om

1. det p� grund av s�rskilda omst�ndigheter kan befaras att �tg�rden inte

kan vidtas utan att en polismans s�rskilda befogenheter enligt 10 � polislagen
(1984:387) beh�ver tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga sk�l.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2015.

P� regeringens v�gnar

ANNA-KARIN HATT

Magnus Corell
(N�ringsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

SFS 2014:750

Utkom fr�n trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

;
Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.