SFS 2018:1176 Lag om ändring i lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster / SFS 2018:1176 Lag om ändring i lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster
SFS2018-1176.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:1174) om informationssäkerhet

för samhällsviktiga och digitala tjänster
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 8 § lagen (2018:1174) om infor-

1

mationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster ska ha

följande lydelse.

8 § Lagen gäller inte för verksamhet som omfattas av säkerhetsskydds-

lagen (2018:585).

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Ida Wettervik

(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2017/18:205, bet. 2017/18:FöU14, rskr. 2017/18:375.

SFS 2018:1176

Publicerad

den 27 juni 2018

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.