Lag (2019:547) om förbud mot användning av vissa uppgifter för att utreda brott

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 2019:547
Departement: Justitiedepartementet L4
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2019:547) om förbud mot användning av vissa uppgifter för att utreda brott
SFS nr:

2019:547
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L4
Utfärdad: 2019-06-27
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Förbud mot användning av uppgifter

1 §   Uppgifter i underrättelser som Försvarets radioanstalt rapporterat till en annan myndighet i enlighet med lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet får inte användas för att utreda brott.

Tillgång till uppgifter

2 §   De brottsbekämpande myndigheterna ska se till att tillgången till sådana uppgifter som avses i 1 § begränsas till vad var och en behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter. Det ska särskilt beaktas att uppgifterna inte får användas för att utreda brott.

Tillsyn

3 §   Bestämmelser om tillsyn över Polismyndighetens och Säker- hetspolisens tillämpning av denna lag finns i lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet.
Viktiga lagar inom ordning och säkerhet