SFS 1984:426

840426.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1984; 426

om ändring i ransoneringslagen (1978:268);

utkom från trycket

den 19juni 1984

utfärdad den 7 juni 1984.

Enligt riksdagens

beslut' föreskrivs att 51 § ransoneringslagen

(1978:268) skall ha nedan angivna lydelse.

51 § Allmänt åtal för brott som avses i 46 § far väckas endast efter

medgivande av myndighet som regeringen bestämmer.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984.

På regeringens vägnar

ANDERS THUNBORG

Olof Forssberg
(Försvarsdepartementet)

' Prop. 1983/84:142, JuU 28, rskr341.

1013

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.