SFS 2015:448 Lag om ändring i vapenlagen (1996:67)

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Vapenlag (1996:67) / SFS 2015:448 Lag om ändring i vapenlagen (1996:67)
150448.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:HDHNMJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:HDHNMK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:HDHNMK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:HDHNMJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:HDHNMK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:HDHNMK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:HDHNMJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:HDHNMJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:HDHNMK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HDHNMJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:HDHNMJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:HDHNMJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i vapenlagen (1996:67);</b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 25 juni 2015.</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 1 a kap. 14 � och 6 kap. 7 � vapen-</p> <p style="position:absolute;top:297px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">lagen (1996:67) ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 a kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:367px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:367px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">S�kerhetspolisen, Tullverket och Kustbevakningen f�r medges direkt-</p> <p style="position:absolute;top:384px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">�tkomst till vapenregister.</p> <p style="position:absolute;top:402px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">En myndighet som har beviljats direkt�tkomst ansvarar f�r att tillg�ngen</p> <p style="position:absolute;top:419px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">till personuppgifter begr�nsas till vad varje tj�nsteman beh�ver f�r att kunna<br/>fullg�ra sina arbetsuppgifter.</p> <p style="position:absolute;top:480px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>6 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:506px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:504px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:506px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Om Polismyndigheten f�r k�nnedom om omst�ndigheter som kan med-</p> <p style="position:absolute;top:523px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">f�ra att en person som tillh�r hemv�rnets personal �r ol�mplig att inneha<br/>skjutvapen, ska myndigheten omedelbart underr�tta F�rsvarsmakten om<br/>dessa omst�ndigheter. Om S�kerhetspolisen f�r k�nnedom om s�dana om-<br/>st�ndigheter ska myndigheten i s� stor utstr�ckning som dess verksamhet<br/>medger det underr�tta F�rsvarsmakten om dessa.</p> <p style="position:absolute;top:629px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2015.</p> <p style="position:absolute;top:664px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:699px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ANDERS YGEMAN</p> <p style="position:absolute;top:716px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft19">Helena Swenz�n<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2014/15:94, bet. 2014/15:JuU25, rskr. 2014/15:260.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2014:591.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 2014:591.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2015:448</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 7 juli 2015</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2015</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i vapenlagen (1996:67);

utf�rdad den 25 juni 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 1 a kap. 14 � och 6 kap. 7 � vapen-

lagen (1996:67) ska ha f�ljande lydelse.

1 a kap.

14 �

2

S�kerhetspolisen, Tullverket och Kustbevakningen f�r medges direkt-

�tkomst till vapenregister.

En myndighet som har beviljats direkt�tkomst ansvarar f�r att tillg�ngen

till personuppgifter begr�nsas till vad varje tj�nsteman beh�ver f�r att kunna
fullg�ra sina arbetsuppgifter.

6 kap.

7 �

3

Om Polismyndigheten f�r k�nnedom om omst�ndigheter som kan med-

f�ra att en person som tillh�r hemv�rnets personal �r ol�mplig att inneha
skjutvapen, ska myndigheten omedelbart underr�tta F�rsvarsmakten om
dessa omst�ndigheter. Om S�kerhetspolisen f�r k�nnedom om s�dana om-
st�ndigheter ska myndigheten i s� stor utstr�ckning som dess verksamhet
medger det underr�tta F�rsvarsmakten om dessa.

Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2015.

P� regeringens v�gnar

ANDERS YGEMAN

Helena Swenz�n
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2014/15:94, bet. 2014/15:JuU25, rskr. 2014/15:260.

2 Senaste lydelse 2014:591.

3 Senaste lydelse 2014:591.

SFS 2015:448

Utkom fr�n trycket
den 7 juli 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

;
Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.