SFS 1980:584

800584.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:16px;font-family:VRRGUN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:22px;font-family:VRRGUN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:VRRGUN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:21px;font-family:VRRGUN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:846px;height:1262px;"> <img width="846" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:3px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft10">\ </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft11">SFS 1980:584 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft11">Lag </p> <p style="position:absolute;top:85px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft10">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:105px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">den 8juli 1980 </p> <p style="position:absolute;top:74px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft11">om �ndring i vapenlagen (1973:1176); </p> <p style="position:absolute;top:121px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 12 juni 1980. </p> <p style="position:absolute;top:164px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut* f�reskrivs att 32 och 41 �� vapenlagen </p> <p style="position:absolute;top:186px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft12">(1973; 1176) skall ha nedan angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:229px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft12">32 � F�religger risk f�r missbruk av skjutvapen, kan polismyndighet be�</p> <p style="position:absolute;top:251px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft12">sluta att vapnet och d�rtill h�rande ammunition skall omh�ndertagas. �r </p> <p style="position:absolute;top:273px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft14">faran f�r missbruk �verh�ngande, f�r polisman �ven utan s�dant beslut <br/>omh�ndertaga vapnet och ammunitionen. I s� dant fall skall polismannen <br/>skyndsamt anm�la �tg�rden hos polismyndigheten, som omedelbart skall </p> <p style="position:absolute;top:338px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft12">pr�va om o mh�ndertagandet skall best�. </p> <p style="position:absolute;top:360px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft12">Vad som i f�rsta stycket s�gs. om polisman g�ller �ven av l�nsstyrelsen </p> <p style="position:absolute;top:381px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft12">f�rordnad jakttillsynsman samt personal vid dom�nverket, tullverket eller </p> <p style="position:absolute;top:404px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft12">renn�ringsavdelning vid lantbruksn�mnd. </p> <p style="position:absolute;top:426px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft12">Finns n�gon som har tillst�nd att inneha den omh�ndertagna egendomen </p> <p style="position:absolute;top:448px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft14">och �terkallas ej tillst�ndet, skall egendomen �terl�mnas till innehavaren <br/>s� snart det sk�ligen kan antagas att det ej l�ngre f�religger n�gon risk f�r </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft12">missbruk. </p> <p style="position:absolute;top:535px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft14">41 � Ang�ende beslag av egendom, som kan a ntagas vara f�rverkad en�<br/>ligt 40 �, g�ller best�mmelserna om beslag i r�tteg �ngsbalken med f�ljande <br/>avvikelser. </p> <p style="position:absolute;top:601px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft12">1. Av l�nsstyrelsen f�rordnad jakttillsynsman samt personal vid dom�n�</p> <p style="position:absolute;top:623px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft14">verket, tullverket eller renn�ringsavdelning vid lantbruksn�mnd �ger sam�<br/>ma r�tt att taga egendom i beslag som tillkommer polisman. </p> <p style="position:absolute;top:666px;left:266px;white-space:nowrap" class="ft12">2. Best�mmelsen att �tal skall v�ckas inom viss tid g�ller ej i annat fall </p> <p style="position:absolute;top:689px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft12">�n d� r�tten utsatt s�dan tid. </p> <p style="position:absolute;top:732px;left:266px;white-space:nowrap" class="ft12">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1981. Vad som enligt 32 och 41 �� i </p> <p style="position:absolute;top:754px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft12">deras nya lydelse f�reskrivs om jakttillsynsman skall intill utg�ngen av �r </p> <p style="position:absolute;top:776px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft12">1982 till�mpas �ven i fr�ga om den som f�re ikrafttr�dandet har f�rordnats </p> <p style="position:absolute;top:798px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft12">att vara ordningsvakt f�r jaktbevakning s� l�nge f�rordnandet g�ller. </p> <p style="position:absolute;top:842px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft12">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:885px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft12">H�KAN WINBERG </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:537px;white-space:nowrap" class="ft14">Johan Munck <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1117px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft12">1196 </p> <p style="position:absolute;top:1120px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft10">' Prop. 1979/80; 122, JuU 44, rskr 391. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> </div>
background image

\

SFS 1980:584

Lag

Utkom fr�n trycket

den 8juli 1980

om �ndring i vapenlagen (1973:1176);

utf�rdad den 12 juni 1980.

Enligt riksdagens beslut* f�reskrivs att 32 och 41 �� vapenlagen

(1973; 1176) skall ha nedan angivna lydelse.

32 � F�religger risk f�r missbruk av skjutvapen, kan polismyndighet be�

sluta att vapnet och d�rtill h�rande ammunition skall omh�ndertagas. �r

faran f�r missbruk �verh�ngande, f�r polisman �ven utan s�dant beslut
omh�ndertaga vapnet och ammunitionen. I s� dant fall skall polismannen
skyndsamt anm�la �tg�rden hos polismyndigheten, som omedelbart skall

pr�va om o mh�ndertagandet skall best�.

Vad som i f�rsta stycket s�gs. om polisman g�ller �ven av l�nsstyrelsen

f�rordnad jakttillsynsman samt personal vid dom�nverket, tullverket eller

renn�ringsavdelning vid lantbruksn�mnd.

Finns n�gon som har tillst�nd att inneha den omh�ndertagna egendomen

och �terkallas ej tillst�ndet, skall egendomen �terl�mnas till innehavaren
s� snart det sk�ligen kan antagas att det ej l�ngre f�religger n�gon risk f�r

missbruk.

41 � Ang�ende beslag av egendom, som kan a ntagas vara f�rverkad en�
ligt 40 �, g�ller best�mmelserna om beslag i r�tteg �ngsbalken med f�ljande
avvikelser.

1. Av l�nsstyrelsen f�rordnad jakttillsynsman samt personal vid dom�n�

verket, tullverket eller renn�ringsavdelning vid lantbruksn�mnd �ger sam�
ma r�tt att taga egendom i beslag som tillkommer polisman.

2. Best�mmelsen att �tal skall v�ckas inom viss tid g�ller ej i annat fall

�n d� r�tten utsatt s�dan tid.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1981. Vad som enligt 32 och 41 �� i

deras nya lydelse f�reskrivs om jakttillsynsman skall intill utg�ngen av �r

1982 till�mpas �ven i fr�ga om den som f�re ikrafttr�dandet har f�rordnats

att vara ordningsvakt f�r jaktbevakning s� l�nge f�rordnandet g�ller.

P� regeringens v�gnar

H�KAN WINBERG

Johan Munck
(Justitiedepartementet)

1196

' Prop. 1979/80; 122, JuU 44, rskr 391.

;
Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.