SFS 1985:430

850430.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:21px;font-family:ZZLPWI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:ZZLPWI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;line-height:21px;font-family:ZZLPWI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:817px;height:1262px;"> <img width="817" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:664px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft10">Lag </p> <p style="position:absolute;top:664px;left:623px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1985:430 </p> <p style="position:absolute;top:688px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft10">om �ndring i vapenlagen (1973:1176); </p> <p style="position:absolute;top:688px;left:625px;white-space:nowrap" class="ft10">utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:710px;left:623px;white-space:nowrap" class="ft11">den 17juni 1985 </p> <p style="position:absolute;top:733px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 6juni 1985. </p> <p style="position:absolute;top:778px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 3 � vapenlagen ( 1973; 1176) skall </p> <p style="position:absolute;top:799px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft11">ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:842px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft11">3 � Med ammunition f�rst�s i denna lag patron eller proj ektil till handva�</p> <p style="position:absolute;top:863px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft11">pen p� vilket lagen �ger till�mpning samt t�ndhatt eller annat t�ndmedel till </p> <p style="position:absolute;top:886px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft11">s�dan patron eller projektil. </p> <p style="position:absolute;top:908px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft11">Om ammunition som �r att h�nf�ra till explosiv vara eller som inneh�ller </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft11">gift finns best�mmelser �ven i f�rordningen (1949: 341) om explosiva varor </p> <p style="position:absolute;top:951px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft11">och i lagen (1985 :426) om kemiska produkter. </p> <p style="position:absolute;top:994px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1986. </p> <p style="position:absolute;top:1037px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:1081px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft11">STEN WICKBOM </p> <p style="position:absolute;top:1101px;left:333px;white-space:nowrap" class="ft13">Sten Heckscher <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1122px;left:723px;white-space:nowrap" class="ft11">^063 </p> <p style="position:absolute;top:1146px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop. 1984/85: 118, JoU 30. rskr 340. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft12">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1985:430

om �ndring i vapenlagen (1973:1176);

utkom fr�n trycket

den 17juni 1985

utf�rdad den 6juni 1985.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 3 � vapenlagen ( 1973; 1176) skall

ha f�ljande lydelse.

3 � Med ammunition f�rst�s i denna lag patron eller proj ektil till handva�

pen p� vilket lagen �ger till�mpning samt t�ndhatt eller annat t�ndmedel till

s�dan patron eller projektil.

Om ammunition som �r att h�nf�ra till explosiv vara eller som inneh�ller

gift finns best�mmelser �ven i f�rordningen (1949: 341) om explosiva varor

och i lagen (1985 :426) om kemiska produkter.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1986.

P� regeringens v�gnar

STEN WICKBOM

Sten Heckscher
(Justitiedepartementet)

^063

' Prop. 1984/85: 118, JoU 30. rskr 340.

;
Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.