SFS 2016:513 Lag om ändring i vapenlagen (1996:67)

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Vapenlag (1996:67) / SFS 2016:513 Lag om ändring i vapenlagen (1996:67)
160513.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:GOPCEC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:GOPCED+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:GOPCED+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:GOPCEC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:GOPCED+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:GOPCED+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:GOPCEC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:GOPCEC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:GOPCED+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GOPCEC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:GOPCEC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:GOPCEC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i vapenlagen (1996:67);</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 26 maj 2016.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:281px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att det i vapenlagen (1996:67) ska inf�-</p> <p style="position:absolute;top:300px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ras en ny paragraf, 9 kap. 8 �, av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>9 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:370px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:370px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r f�rs�k, f�rberedelse eller st�mpling till grovt vapenbrott eller syn-</p> <p style="position:absolute;top:387px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">nerligen grovt vapenbrott d�ms det till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.</p> <p style="position:absolute;top:423px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2016.</p> <p style="position:absolute;top:458px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:493px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ANDERS YGEMAN</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft19">Helena Swenz�n<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2015/16:113, bet. 2015/16:JuU16, rskr. 2015/16:234.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2016:513</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 3 juni 2016</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2016</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i vapenlagen (1996:67);

utf�rdad den 26 maj 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att det i vapenlagen (1996:67) ska inf�-

ras en ny paragraf, 9 kap. 8 �, av f�ljande lydelse.

9 kap.

8 �

F�r f�rs�k, f�rberedelse eller st�mpling till grovt vapenbrott eller syn-

nerligen grovt vapenbrott d�ms det till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2016.

P� regeringens v�gnar

ANDERS YGEMAN

Helena Swenz�n
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:113, bet. 2015/16:JuU16, rskr. 2015/16:234.

SFS 2016:513

Utkom fr�n trycket
den 3 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

;
Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.