SFS 1994:1730 Lag om ändring i vapenlagen (1973:1176)

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Vapenlag (1996:67) / SFS 1994:1730 Lag om ändring i vapenlagen (1973:1176)
SFS 1994_1730 Lag om ändring i vapenlagen (1973_1176)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:18px;line-height:20px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:18px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:641px;height:902px;"> <img width="641" height="902" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:845px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10">6332 </p> <p style="position:absolute;top:334px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 1994:1730 <br/></b>Utkom fr�n trycket <br/>den 29 december 1994 </p> <p style="position:absolute;top:334px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>Lag <br/>om �ndring i vapenlagen (1973:1176); </b></p> <p style="position:absolute;top:387px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 15 december 1994. </p> <p style="position:absolute;top:420px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 45 � vapenlagen (1973:1176)2 </p> <p style="position:absolute;top:436px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft10">skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>45 �</b> Best�mmelserna i 5 � g�ller inte innehav av skjutvapen som �ver-<br/>l�mnats fr�n staten till </p> <p style="position:absolute;top:501px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft10">1. statlig tj�nsteman eller person som tillh�r det milit�ra f�rsvaret, </p> <p style="position:absolute;top:517px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft111">r�ddningstj�nsten eller polisv�sendet om denne �r skyldig att inneha vap-<br/>net f�r tj�nsten, </p> <p style="position:absolute;top:550px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft10">2. den som f�r statens r�kning tillverkar krigsmateriel.</p> <p style="position:absolute;top:566px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:584px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft10">innehav av skjutvapen som �verl�mnats fr�n staten till sammanslutningar. </p> <p style="position:absolute;top:600px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft10">Den till vilken vapen �verl�mnats med st�d av f�rsta eller andra stycket </p> <p style="position:absolute;top:616px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft111">�r �ven ber�ttigad att utan tillst�nd inneha beh�vlig ammuntion till vap-<br/>net. </p> <p style="position:absolute;top:665px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1995. </p> <p style="position:absolute;top:698px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:731px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft10">LAILA FREIVALDS </p> <p style="position:absolute;top:763px;left:381px;white-space:nowrap" class="ft111">Fredrik Wers�ll <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:837px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:835px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"> Prop. 1994/95:7, bet. 1994/95: F�U2, rskr. 1994/95:80. </p> <p style="position:absolute;top:851px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:848px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft16"> Lagen omtryckt 1991:1181. </p> <p style="position:absolute;top:567px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft17"> Regeringen bemyndigas att f�reskriva om undantag fr�n 5 </p> <p style="position:absolute;top:566px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft10">� �ven f�r </p> </div> </div>
background image

6332

SFS 1994:1730
Utkom fr�n trycket
den 29 december 1994

Lag
om �ndring i vapenlagen (1973:1176);

utf�rdad den 15 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 45 � vapenlagen (1973:1176)2

skall ha f�ljande lydelse.

45 � Best�mmelserna i 5 � g�ller inte innehav av skjutvapen som �ver-
l�mnats fr�n staten till

1. statlig tj�nsteman eller person som tillh�r det milit�ra f�rsvaret,

r�ddningstj�nsten eller polisv�sendet om denne �r skyldig att inneha vap-
net f�r tj�nsten,

2. den som f�r statens r�kning tillverkar krigsmateriel.

innehav av skjutvapen som �verl�mnats fr�n staten till sammanslutningar.

Den till vilken vapen �verl�mnats med st�d av f�rsta eller andra stycket

�r �ven ber�ttigad att utan tillst�nd inneha beh�vlig ammuntion till vap-
net.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1995.

P� regeringens v�gnar

LAILA FREIVALDS

Fredrik Wers�ll
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1994/95:7, bet. 1994/95: F�U2, rskr. 1994/95:80.

2

Lagen omtryckt 1991:1181.

Regeringen bemyndigas att f�reskriva om undantag fr�n 5

� �ven f�r

;
Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.