SFS 2020:900 Lag om ändring i vapenlagen (1996:67)

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Vapenlag (1996:67) / SFS 2020:900 Lag om ändring i vapenlagen (1996:67)
SFS2020-900.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:VMZHLI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:VMZHLI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:18px;line-height:30px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft115{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft116{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft117{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:AOKFJY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i vapenlagen (1996:67) </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 5 november 2020 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 9 kap. 1 a � och 11 kap. 3 � vapen-<br/>lagen (1996:67) ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>9 kap. <br/>1 a �</b>2 Om brott som avses i 1 � f�rsta stycket �r grovt, d�ms f�r <i>grovt <br/>vapenbrott</i> till f�ngelse i l�gst tv� och h�gst fem �r. Vid bed�mningen av <br/>om brottet �r grovt ska det s�rskilt beaktas om </p> <p style="position:absolute;top:497px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. vapnet har innehafts p� allm�n plats eller p� en annan plats d�r</p> <p style="position:absolute;top:518px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">m�nniskor brukar samlas eller har samlats eller i ett fordon p� en s�dan plats, </p> <p style="position:absolute;top:538px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft113">2. vapnet har varit av s�rskilt farlig beskaffenhet,<br/>3. innehavet, �verl�telsen eller utl�ningen har avsett flera vapen,<br/>4. vapnet har innehafts i en s�dan milj� att det typiskt sett kan befaras</p> <p style="position:absolute;top:600px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">komma till brottslig anv�ndning, eller </p> <p style="position:absolute;top:620px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft113">5. g�rningen annars har varit av s�rskilt farlig art.<br/>Om brott som avses i 1 � f�rsta stycket �r synnerligen grovt, d�ms f�r</p> <p style="position:absolute;top:661px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><i>synnerligen grovt vapenbrott</i> till f�ngelse i l�gst fyra och h�gst sju �r. Vid <br/>bed�mningen av om brottet �r synnerligen grovt ska det s�rskilt beaktas om <br/>innehavet, �verl�telsen eller utl�ningen har avsett ett stort antal vapen eller <br/>flera vapen av s�rskilt farlig beskaffenhet. </p> <p style="position:absolute;top:743px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid bed�mningen enligt f�rsta och andra styckena ska ett enhandsvapen </p> <p style="position:absolute;top:763px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">anses vara av s�rskilt farlig beskaffenhet, om det �r kraftfullt eller har en <br/>s�rskilt farlig konstruktion eller utformning. </p> <p style="position:absolute;top:824px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>11 kap. <br/>3 �</b>3 Regeringen eller, efter regeringens best�mmande, F�rsvarsmakten f�r <br/>i enskilda fall besluta att lagen inte ska g�lla skjutvapen och ammunition <br/>som innehas av en fr�mmande stats milit�ra styrka som befinner sig i <br/>Sverige inom ramen f�r internationellt milit�rt samarbete eller internationell <br/>krishantering. </p> <p style="position:absolute;top:978px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 december 2020. </p> <p style="position:absolute;top:1108px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116">1 Prop. 2019/20:200, bet. 2020/21:JuU5, rskr. 2020/21:31. <br/>2 Senaste lydelse 2017:1139. <br/>3 Senaste lydelse 2004:1005. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>2020:900</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft117">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft112">10 november 2020</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>2020:900</b></p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft22">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">MIKAEL DAMBERG </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft23">Jenny Ferm <br/>(Justitiedepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i vapenlagen (1996:67)

Utf�rdad den 5 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 9 kap. 1 a � och 11 kap. 3 � vapen-
lagen (1996:67) ska ha f�ljande lydelse.

9 kap.
1 a �
2 Om brott som avses i 1 � f�rsta stycket �r grovt, d�ms f�r grovt
vapenbrott
till f�ngelse i l�gst tv� och h�gst fem �r. Vid bed�mningen av
om brottet �r grovt ska det s�rskilt beaktas om

1. vapnet har innehafts p� allm�n plats eller p� en annan plats d�r

m�nniskor brukar samlas eller har samlats eller i ett fordon p� en s�dan plats,

2. vapnet har varit av s�rskilt farlig beskaffenhet,
3. innehavet, �verl�telsen eller utl�ningen har avsett flera vapen,
4. vapnet har innehafts i en s�dan milj� att det typiskt sett kan befaras

komma till brottslig anv�ndning, eller

5. g�rningen annars har varit av s�rskilt farlig art.
Om brott som avses i 1 � f�rsta stycket �r synnerligen grovt, d�ms f�r

synnerligen grovt vapenbrott till f�ngelse i l�gst fyra och h�gst sju �r. Vid
bed�mningen av om brottet �r synnerligen grovt ska det s�rskilt beaktas om
innehavet, �verl�telsen eller utl�ningen har avsett ett stort antal vapen eller
flera vapen av s�rskilt farlig beskaffenhet.

Vid bed�mningen enligt f�rsta och andra styckena ska ett enhandsvapen

anses vara av s�rskilt farlig beskaffenhet, om det �r kraftfullt eller har en
s�rskilt farlig konstruktion eller utformning.

11 kap.
3 �
3 Regeringen eller, efter regeringens best�mmande, F�rsvarsmakten f�r
i enskilda fall besluta att lagen inte ska g�lla skjutvapen och ammunition
som innehas av en fr�mmande stats milit�ra styrka som befinner sig i
Sverige inom ramen f�r internationellt milit�rt samarbete eller internationell
krishantering.

Denna lag tr�der i kraft den 1 december 2020.

1 Prop. 2019/20:200, bet. 2020/21:JuU5, rskr. 2020/21:31.
2 Senaste lydelse 2017:1139.
3 Senaste lydelse 2004:1005.

SFS

2020:900

Publicerad
den

10 november 2020

background image

SFS

2020:900

2

P� regeringens v�gnar

MIKAEL DAMBERG

Jenny Ferm
(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.