SFS 2000:348 Lag om ändring i lagen (2000:147) om ändring i vapenlagen (1996:67)

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Vapenlag (1996:67) / SFS 2000:348 Lag om ändring i lagen (2000:147) om ändring i vapenlagen (1996:67)
000348.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:-17px;left:5px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:-12px;left:11px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2000:147) om �ndring i <br/>vapenlagen (1996:67);</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:268px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 25 maj 2000.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:301px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att 11 kap. 1 � vapenlagen (1996:67) i</p> <p style="position:absolute;top:321px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft114">st�llet f�r dess lydelse enligt lagen (2000:147) om �ndring i n�mnda lag<br/>skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:383px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>11 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:409px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>1 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:409px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen f�r meddela f�reskrifter om att </p> <p style="position:absolute;top:427px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">a) denna lag eller vissa f�reskrifter i lagen skall till�mpas �ven i fr�ga om</p> <p style="position:absolute;top:444px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft114">andra f�rem�l �n s�dana som anges i 1 kap. 2 och 3 ��, om f�rem�len �r s�r-<br/>skilt �gnade att anv�ndas vid brott mot n�gons liv, h�lsa eller personliga s�-<br/>kerhet, </p> <p style="position:absolute;top:497px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">b) anslagsenergin eller utg�ngshastigheten hos en projektil fr�n ett skjut-</p> <p style="position:absolute;top:515px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft114">vapen skall understiga ett visst v�rde f�r att vapnet skall anses vara effektbe-<br/>gr�nsat enligt 2 kap. 1 �, </p> <p style="position:absolute;top:550px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">c) best�mmelserna om tillst�nd i 2 kap. 1 � inte skall g�lla innehav av</p> <p style="position:absolute;top:568px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">skjutvapen som l�mnats �ver fr�n staten till </p> <p style="position:absolute;top:585px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11"> statliga tj�nstem�n eller personer som tillh�r det milit�ra f�rsvaret, r�dd-</p> <p style="position:absolute;top:603px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">ningstj�nsten eller polisv�sendet, </p> <p style="position:absolute;top:621px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft114"> den som f�r statens r�kning tillverkar krigsmateriel, eller<br/> frivilliga f�rsvarsorganisationer,<br/>d) tillst�nd skall kr�vas f�r �verf�ring av skjutvapen eller ammunition</p> <p style="position:absolute;top:674px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">fr�n Sverige till ett annat land,</p> <p style="position:absolute;top:691px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">e) den som avser att f�ra ut ett skjutvapen fr�n Sverige eller l�nar ut ett</p> <p style="position:absolute;top:709px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft114">skjutvapen till n�gon som �r fast bosatt i ett annat land och inte skall an-<br/>v�nda vapnet endast i Sverige, skall anm�la detta till polismyndigheten, och<br/>om att</p> <p style="position:absolute;top:762px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">f) denna lag inte skall g�lla i fr�ga om skjutvapen och ammunition som en</p> <p style="position:absolute;top:780px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft114">f�retr�dare f�r en annan stats myndighet medf�r vid tillf�llig tj�nstg�ring i<br/>Sverige.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">1</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft111">Prop. 1999/2000:64, bet. 1999/2000:JuU17, rskr. 1999/2000:215.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>SFS 2000:348</b></p> <p style="position:absolute;top:201px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft115">Utkom fr�n trycket<br/>den 7 juni 2000</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2000:348</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:493px;white-space:nowrap" class="ft24">Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:952px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft24">Elanders Gotab, Stockholm 2000</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:86px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">LAILA FREIVALDS</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:404px;white-space:nowrap" class="ft25">Agneta B�cklund<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2000:147) om �ndring i
vapenlagen (1996:67);

utf�rdad den 25 maj 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att 11 kap. 1 � vapenlagen (1996:67) i

st�llet f�r dess lydelse enligt lagen (2000:147) om �ndring i n�mnda lag
skall ha f�ljande lydelse.

11 kap.

1 �

Regeringen f�r meddela f�reskrifter om att

a) denna lag eller vissa f�reskrifter i lagen skall till�mpas �ven i fr�ga om

andra f�rem�l �n s�dana som anges i 1 kap. 2 och 3 ��, om f�rem�len �r s�r-
skilt �gnade att anv�ndas vid brott mot n�gons liv, h�lsa eller personliga s�-
kerhet,

b) anslagsenergin eller utg�ngshastigheten hos en projektil fr�n ett skjut-

vapen skall understiga ett visst v�rde f�r att vapnet skall anses vara effektbe-
gr�nsat enligt 2 kap. 1 �,

c) best�mmelserna om tillst�nd i 2 kap. 1 � inte skall g�lla innehav av

skjutvapen som l�mnats �ver fr�n staten till

 statliga tj�nstem�n eller personer som tillh�r det milit�ra f�rsvaret, r�dd-

ningstj�nsten eller polisv�sendet,

 den som f�r statens r�kning tillverkar krigsmateriel, eller
 frivilliga f�rsvarsorganisationer,
d) tillst�nd skall kr�vas f�r �verf�ring av skjutvapen eller ammunition

fr�n Sverige till ett annat land,

e) den som avser att f�ra ut ett skjutvapen fr�n Sverige eller l�nar ut ett

skjutvapen till n�gon som �r fast bosatt i ett annat land och inte skall an-
v�nda vapnet endast i Sverige, skall anm�la detta till polismyndigheten, och
om att

f) denna lag inte skall g�lla i fr�ga om skjutvapen och ammunition som en

f�retr�dare f�r en annan stats myndighet medf�r vid tillf�llig tj�nstg�ring i
Sverige.

1

Prop. 1999/2000:64, bet. 1999/2000:JuU17, rskr. 1999/2000:215.

SFS 2000:348

Utkom fr�n trycket
den 7 juni 2000

background image

2

SFS 2000:348

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

P� regeringens v�gnar

LAILA FREIVALDS

Agneta B�cklund
(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.