SFS 2004:1005 Lag om ändring i vapenlagen (1996:67)

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Vapenlag (1996:67) / SFS 2004:1005 Lag om ändring i vapenlagen (1996:67)
041005.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:IBBHBG+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:IBBHBH+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:IBBHBH+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:IBBHBG+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:IBBHBH+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:IBBHBH+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:IBBHBG+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:IBBHBG+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:IBBHBH+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:IBBHBH+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IBBHBG+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:16px;font-family:IBBHBG+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:IBBHBG+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i vapenlagen (1996:67);</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 18 november 2004.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:281px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 11 kap. 3 � vapenlagen (1996:67)</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>11 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:371px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:371px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�r besluta att lagen inte skall g�lla skjutvapen och ammu-</p> <p style="position:absolute;top:389px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">nition som innehas av en fr�mmande stats milit�ra styrka som befinner sig i<br/>Sverige inom ramen f�r internationellt milit�rt samarbete eller internationell<br/>krishantering.</p> <p style="position:absolute;top:461px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2005.</p> <p style="position:absolute;top:496px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:531px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">THOMAS BODSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:549px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft110">Charlotte von Essen<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2004/05:7, bet. 2004/05:F�U2, rskr. 2004/05:44.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2004:1005</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 30 november 2004</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:941px;left:499px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Gotab, Stockholm 2004</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i vapenlagen (1996:67);

utf�rdad den 18 november 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 11 kap. 3 � vapenlagen (1996:67)

skall ha f�ljande lydelse.

11 kap.

3 �

Regeringen f�r besluta att lagen inte skall g�lla skjutvapen och ammu-

nition som innehas av en fr�mmande stats milit�ra styrka som befinner sig i
Sverige inom ramen f�r internationellt milit�rt samarbete eller internationell
krishantering.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2005.

P� regeringens v�gnar

THOMAS BODSTR�M

Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2004/05:7, bet. 2004/05:F�U2, rskr. 2004/05:44.

SFS 2004:1005

Utkom fr�n trycket
den 30 november 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

;
Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.