SFS 2023:872 Lag om ändring i vapenlagen (1996:67)

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Vapenlag (1996:67) / SFS 2023:872 Lag om ändring i vapenlagen (1996:67)
SFS2023-872.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:FAAAAJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:19px;font-family:FAAABE+TimesNewRomanPS;color:#ffffff;-moz-transform: matrix( 0, 1, 1, 0, 0, 0);-webkit-transform: matrix( 0, 1, 1, 0, 0, 0);-o-transform: matrix( 0, 1, 1, 0, 0, 0);-ms-transform: matrix( 0, 1, 1, 0, 0, 0);-moz-transform-origin: left 75%;-webkit-transform-origin: left 75%;-o-transform-origin: left 75%;-ms-transform-origin: left 75%;} .ft12{font-size:15px;font-family:FAAAAJ+TimesNewRomanPSMT;color:#ffffff;-moz-transform: matrix( 0, 1, 1, 0, 0, 0);-webkit-transform: matrix( 0, 1, 1, 0, 0, 0);-o-transform: matrix( 0, 1, 1, 0, 0, 0);-ms-transform: matrix( 0, 1, 1, 0, 0, 0);-moz-transform-origin: left 75%;-webkit-transform-origin: left 75%;-o-transform-origin: left 75%;-ms-transform-origin: left 75%;} .ft13{font-size:28px;font-family:FAAABE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:21px;font-family:FAAABE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:11px;font-family:FAAAAJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;font-family:FAAABE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:FAAABE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:FAAACA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:9px;font-family:FAAAAJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;font-family:FAAAAJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:19px;font-family:FAAABE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;font-family:XOZMCO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft113{font-size:15px;font-family:FAAAAJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:15px;font-family:IHJAAS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft115{font-size:17px;line-height:20px;font-family:FAAAAJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft116{font-size:18px;line-height:30px;font-family:FAAABE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft117{font-size:17px;line-height:20px;font-family:FAAACA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft118{font-size:13px;line-height:16px;font-family:FAAAAJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft119{font-size:15px;line-height:17px;font-family:FAAAAJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:16px;font-family:FAAABE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:CNMILE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:17px;font-family:FAAAAJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;line-height:20px;font-family:FAAAAJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:893px;height:1262px;"> <img width="893" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:1229px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 </b>1 2 3 4 5 6 7 8 9 0</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>om �ndring i vapenlagen (1996:67) </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 14 december 2023 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 9 kap. 1 och 1 a �� vapenlagen <br/>(1996:67) ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>9 kap. <br/>1 �</b>2 Den som upps�tligen innehar ett skjutvapen utan att ha r�tt till det <br/>eller �verl�ter, yrkesm�ssigt f�rmedlar eller l�nar ut ett skjutvapen till n�gon <br/>som inte har r�tt att inneha vapnet d�ms f�r <i>vapenbrott</i> till f�ngelse i h�gst <br/>fem �r. </p> <p style="position:absolute;top:518px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Om g�rningen har beg�tts av oaktsamhet eller om brottet �r ringa, d�ms </p> <p style="position:absolute;top:538px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">till b�ter eller f�ngelse i h�gst sex m�nader. </p> <p style="position:absolute;top:579px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>1 a �</b>3 Om brott som avses i 1 � f�rsta stycket �r grovt, d�ms f�r <i>grovt <br/>vapenbrott</i> till f�ngelse i l�gst fyra och h�gst sju �r. Vid bed�mningen av <br/>om brottet �r grovt ska det s�rskilt beaktas om </p> <p style="position:absolute;top:640px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. vapnet har innehafts p� allm�n plats eller p� en annan plats d�r</p> <p style="position:absolute;top:661px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">m�nniskor brukar samlas eller har samlats eller i ett fordon p� en s�dan plats, </p> <p style="position:absolute;top:681px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft115">2. vapnet har varit av s�rskilt farlig beskaffenhet,<br/>3. innehavet, �verl�telsen, f�rmedlingen eller utl�ningen har avsett flera</p> <p style="position:absolute;top:722px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">vapen, </p> <p style="position:absolute;top:743px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">4. vapnet har innehafts i en s�dan milj� att det typiskt sett kan befaras</p> <p style="position:absolute;top:763px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">komma till brottslig anv�ndning, eller </p> <p style="position:absolute;top:783px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft115">5. g�rningen annars har varit av s�rskilt farlig art.<br/>Om brott som avses i 1 � f�rsta stycket �r synnerligen grovt, d�ms f�r</p> <p style="position:absolute;top:824px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115"><i>synnerligen grovt vapenbrott</i> till f�ngelse i l�gst sex och h�gst tio �r. Vid <br/>bed�mningen av om brottet �r synnerligen grovt ska det s�rskilt beaktas om <br/>innehavet, �verl�telsen, f�rmedlingen eller utl�ningen har avsett ett stort <br/>antal vapen eller flera vapen av s�rskilt farlig beskaffenhet. </p> <p style="position:absolute;top:906px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid bed�mningen enligt f�rsta och andra styckena ska ett enhandsvapen </p> <p style="position:absolute;top:926px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">anses vara av s�rskilt farlig beskaffenhet, om det �r kraftfullt eller har en <br/>s�rskilt farlig konstruktion eller utformning. </p> <p style="position:absolute;top:989px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2024. </p> <p style="position:absolute;top:1108px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft118">1 Prop. 2023/24:33, bet. 2023/24:JuU4, rskr. 2023/24:84. <br/>2 Senaste lydelse 2023:372. <br/>3 Senaste lydelse 2023:372. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft112"><b> 2023:872</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft119">Publicerad<br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft114"> 16 december 2023</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:893px;height:1262px;"> <img width="893" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:704px;white-space:nowrap" class="ft21"><b> 2023:872</b></p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft22">2</p> <p style="position:absolute;top:52px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:93px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">GUNNAR STR�MMER </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft23">Maria Lindeberg <br/>(Justitiedepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i vapenlagen (1996:67)

Utf�rdad den 14 december 2023

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 9 kap. 1 och 1 a �� vapenlagen
(1996:67) ska ha f�ljande lydelse.

9 kap.
1 �
2 Den som upps�tligen innehar ett skjutvapen utan att ha r�tt till det
eller �verl�ter, yrkesm�ssigt f�rmedlar eller l�nar ut ett skjutvapen till n�gon
som inte har r�tt att inneha vapnet d�ms f�r vapenbrott till f�ngelse i h�gst
fem �r.

Om g�rningen har beg�tts av oaktsamhet eller om brottet �r ringa, d�ms

till b�ter eller f�ngelse i h�gst sex m�nader.

1 a �3 Om brott som avses i 1 � f�rsta stycket �r grovt, d�ms f�r grovt
vapenbrott
till f�ngelse i l�gst fyra och h�gst sju �r. Vid bed�mningen av
om brottet �r grovt ska det s�rskilt beaktas om

1. vapnet har innehafts p� allm�n plats eller p� en annan plats d�r

m�nniskor brukar samlas eller har samlats eller i ett fordon p� en s�dan plats,

2. vapnet har varit av s�rskilt farlig beskaffenhet,
3. innehavet, �verl�telsen, f�rmedlingen eller utl�ningen har avsett flera

vapen,

4. vapnet har innehafts i en s�dan milj� att det typiskt sett kan befaras

komma till brottslig anv�ndning, eller

5. g�rningen annars har varit av s�rskilt farlig art.
Om brott som avses i 1 � f�rsta stycket �r synnerligen grovt, d�ms f�r

synnerligen grovt vapenbrott till f�ngelse i l�gst sex och h�gst tio �r. Vid
bed�mningen av om brottet �r synnerligen grovt ska det s�rskilt beaktas om
innehavet, �verl�telsen, f�rmedlingen eller utl�ningen har avsett ett stort
antal vapen eller flera vapen av s�rskilt farlig beskaffenhet.

Vid bed�mningen enligt f�rsta och andra styckena ska ett enhandsvapen

anses vara av s�rskilt farlig beskaffenhet, om det �r kraftfullt eller har en
s�rskilt farlig konstruktion eller utformning.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2024.

1 Prop. 2023/24:33, bet. 2023/24:JuU4, rskr. 2023/24:84.
2 Senaste lydelse 2023:372.
3 Senaste lydelse 2023:372.

SFS

2023:872

Publicerad
den

16 december 2023

background image

SFS

2023:872

2

P� regeringens v�gnar

GUNNAR STR�MMER

Maria Lindeberg
(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.