Prop. 1973:37 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om åtgärder möt vissa våldsdåd med internationell bakgrund; given Stockholms slott den 23 februari 1973