SFS 2007:1419 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

071419.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 18 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen

(1999:1229)

2

1

Prop. 2007/08:27, bet. 2007/08:SkU10, rskr. 2007/08:90.

2

Senaste lydelse av

1 kap. 5 § 2005:826
1 kap. 11 § 2006:1344
1 kap. 13 § 2004:1149
2 kap. 2 a § 2003:1086
2 kap. 3 § 2004:66
2 kap. 26 § 2000:997
5 kap. 3 § 2003:1086
6 kap. 8 § 2005:1170
6 kap. 9 § 2003:1086
6 a kap. 3 § 2004:614
6 a kap. 4 § 2004:614
6 a kap. 6 § 2004:614
8 kap. 21 § 2004:790
9 kap. 5 § 2003:1086
10 kap. 11 § 2000:1341
11 kap. 10 a § 2006:982
11 kap. 14 § 2002:1006
11 kap. 15 § 2005:1142
11 kap. 16 § 2000:1341
11 kap. 18 § 2003:1194
11 kap. 21 § 2006:5
11 kap. 22 § 2000:1161
11 kap. 26 § 2003:745
11 kap. 26 a § 2003:745
11 kap. 27 § 2006:5
11 kap. 30 § 2002:213
11 kap. 31 § 2001:908
11 kap. 33 § 2000:1341
11 kap. 35 § 2007:394
11 kap. 36 § 2000:1341
11 kap. 40 § 2002:213
11 kap. 45 § 2005:1142
11 kap. 48 § 2006:1344
12 kap. 2 § 2006:1344
12 kap. 3 § 2006:1351
12 kap. 6 a § 2006:992
12 kap. 14 § 2000:540
12 kap. 15 § 2000:540
12 kap. 16 § 2000:540
12 kap. 17 § 2006:992
12 kap. 18 § 2006:982
12 kap. 24 § 2003:745
12 kap. 25 § 2003:745

SFS 2007:1419

Utkom från trycket
den 28 december 2007

13 kap. 1 a § 2002:536
13 kap. 7 § 2004:438
14 kap. 2 § 2006:908
14 kap. 8 § 2003:1102
14 kap. 11 § 2003:1086
14 kap. 13 a § 2002:536
14 kap. 19 § 2003:224
15 kap. 1 § 2002:536
15 kap. 3 § 2005:1142
15 kap. 6 § 2000:1356
15 kap. 10 § 2003:1206
16 kap. 1 § 2003:224
16 kap. 11 § 2005:1146
16 kap. 16 § 2000:1356
16 kap. 18 § 2001:1176
16 kap. 19 § 2003:1086
16 kap. 20 a § 2003:342
16 kap. 22 § 2003:1194
16 kap. 28 a § 2000:540
16 kap. 28 b § 2000:540
16 kap. 29 § 2000:1341
16 kap. 30 § 2000:1341
16 kap. 36 § 2000:540
17 kap. 3 § 2006:908
17 kap. 5 § 2003:1102
17 kap. 6 § 2000:1341
17 kap. 7 § 2000:1341
17 kap. 7 a § 2006:1422
17 kap. 15 § 2004:66
17 kap. 17 § 2003:1102
17 kap. 19 a § 2003:1102
17 kap. 20 § 2004:1181
17 kap. 20 a § 2003:1102
17 kap. 20 b § 2003:1102
17 kap. 21 § 2003:1102
17 kap. 22 c § 2006:620
17 kap. 22 d § 2006:620
17 kap. 22 e § 2006:620
17 kap. 22 f § 2006:620
17 kap. 24 § 2006:908
18 kap. 11 § 2000:1341
18 kap. 13 § 2006:908
18 kap. 17 a § 2000:1355
18 kap. 17 b § 2000:1355

background image

2

SFS 2007:1419

forts. fotnot 2

18 kap. 17 c § 2000:1355
18 kap. 20 § 2000:1355
19 kap. 14 § 2000:1355
19 kap. 14 a § 2000:1355
20 a kap. 1 § 2004:494
20 a kap. 2 § 2003:224
20 a kap. 3 § 2003:224
20 a kap. 4 § 2003:224
20 a kap. 5 § 2003:224
20 a kap. 6 § 2003:224
20 a kap. 7 § 2003:224
20 a kap. 8 § 2003:224
21 kap. 15 § 2003:342
21 kap. 24 § 2003:669
21 kap. 33 § 2001:1242
21 kap. 34 § 2003:669
21 kap. 36 § 2004:438
21 kap. 38 § 2004:438
21 kap. 40 § 2005:1166
22 kap. 10 § 2000:1341
22 kap. 13 § 2003:1086
23 kap. 2 § 2005:269
23 kap. 11 § 2001:1176
23 kap. 14 § 2000:1341
23 kap. 16 § 2000:502
23 kap. 19 § 2006:1422
23 kap. 23 a § 2006:1422
24 kap. 3 a § 2006:1422
24 kap. 8 § 2007:552
24 kap. 11 § 2004:66
24 kap. 12 § 2003:224
24 kap. 16 § 2003:1086
24 kap. 17 § 2003:224
24 kap. 17 a § 2004:1147
24 kap. 18 § 2003:224
24 kap. 19 § 2003:224
24 kap. 20 § 2004:1147
24 kap. 21 § 2003:224
24 kap. 22 § 2003:224
25 kap. 7 § 2003:224
25 kap. 8 § 2003:224
25 kap. 11 § 2003:224
25 a kap. 5 § 2003:224
25 a kap. 6 § 2003:224
25 a kap. 8 § 2003:224
25 a kap. 9 § 2003:224
25 a kap. 10 § 2003:224
25 a kap. 11 § 2003:224
25 a kap. 12 § 2003:224
25 a kap. 13 § 2003:224
25 a kap. 16 § 2003:224
25 a kap. 18 § 2003:224
25 a kap. 19 § 2005:1142
25 a kap. 21 § 2003:224
25 a kap. 22 § 2003:224
25 a kap. 23 § 2003:1086
25 a kap. 24 § 2003:1086
25 a kap. 25 § 2003:224
26 kap. 5 § 2006:1520
26 kap. 12 § 2003:1074
26 kap. 15 § 2006:1422
27 kap. 17 § 2000:1341
28 kap. 9 § 2002:213
28 kap. 12 a § 2005:1170
28 kap. 12 b § 2005:1170
28 kap. 26 § 2003:1194
29 kap. 3 § 2001:1176

30 kap. 2 § 2003:1086
30 kap. 6 a § 2004:1323
30 kap. 10 a § 2003:1086
30 kap. 11 § 2004:498
30 kap. 12 § 2004:498
30 kap. 12 a § 2004:1149
31 kap. 19 § 2003:669
31 kap. 25 a § 2000:1341
32 kap. 6 § 2001:1242
32 kap. 8 § 2004:438
32 kap. 10 § 2004:438
33 kap. 5 § 2004:1149
34 kap. 4 § 2004:1149
34 kap. 18 § 2004:1149
34 kap. 20 § 2004:498
35 kap. 2 a § 2000:1341
35 kap. 3 § 2003:224
35 kap. 4 § 2003:224
35 kap. 5 § 2000:1341
36 kap. 2 a § 2000:1341
36 kap. 3 § 2000:1341
37 kap. 16 § 2006:1422
37 kap. 28 § 2002:1143
37 kap. 30 a § 2006:1422
38 kap. 12 § 2000:78
38 kap. 16 § 2006:1422
38 kap. 17 a § 2006:1422
38 kap. 20 § 2006:1422
38 a kap. 2 § 2006:1422
38 a kap. 5 § 2006:1422
38 a kap. 6 § 2006:1422
38 a kap. 7 § 2006:1422
38 a kap. 8 § 2006:1422
38 a kap. 10 § 2006:1422
38 a kap. 11 § 2006:1422
38 a kap. 12 § 2006:1422
38 a kap. 13 § 2006:1422
38 a kap. 14 § 2006:1422
38 a kap. 15 § 2006:1422
38 a kap. 16 § 2006:1422
38 a kap. 18 § 2006:1422
38 a kap. 20 § 2006:1422
38 a kap. 22 § 2006:1422
39 kap. 6 § 2001:1185
39 kap. 12 § 2001:1185
39 kap. 13 b § 2005:1170
39 kap. 13 c § 2005:1170
39 kap. 13 f § 2005:1170
39 kap. 14 § 2004:66
39 kap. 17 § 2003:224
39 kap. 20 § 2004:66
39 kap. 22 § 2000:494
39 kap. 23 § 2006:619
39 kap. 24 a § 2006:619
39 kap. 25 § 2006:1344
39 kap. 26 § 2006:1344
39 a kap. 1 § 2003:1086
39 a kap. 2 § 2003:1086
39 a kap. 3 § 2003:1086
39 a kap. 4 § 2003:1086
39 a kap. 5 § 2003:1086
39 a kap. 7 § 2003:1086
39 a kap. 8 § 2003:1086
39 a kap. 9 § 2003:1086
39 a kap. 10 § 2003:1086
39 a kap. 11 § 2003:1086
39 a kap. 12 § 2003:1086
39 a kap. 13 § 2003:1086
40 kap. 2 § 2006:1422

background image

3

SFS 2007:1419

forts. fotnot 2

40 kap. 18 § 2000:1341
40 kap. 21 § 2006:554
41 kap. 8 § 2004:438
42 kap. 15 § 2005:1142
42 kap. 16 § 2006:1422
42 kap. 16 a § 2000:1341
42 kap. 16 b § 2006:1422
42 kap. 17 § 2005:1142
42 kap. 20 § 2005:1142
42 kap. 20 a § 2000:1341
42 kap. 21 § 2006:1422
42 kap. 21 a § 2006:619
42 kap. 22 § 2003:1086
42 kap. 25 § 2003:349
42 kap. 29 § 2003:1206
44 kap. 8 § 2006:1422
44 kap. 19 § 2005:1142
44 kap. 20 § 2005:1142
44 kap. 27 § 2006:1520
44 kap. 36 § 2004:1346
45 kap. 15 a § 2003:342
45 kap. 31 § 2003:224
46 kap. 16 § 2003:224
46 kap. 17 § 2000:1341
47 kap. 3 § 2006:1520
47 kap. 5 a § 2003:1206
47 kap. 10 § 2006:1520
47 kap. 11 a § 2006:1520
47 kap. 13 a § 2001:1221
47 kap. 15 § 2006:1520
48 kap. 1 § 2006:1520
48 kap. 2 § 2005:1142
48 kap. 6 a § 2005:1142
48 kap. 6 b § 2005:1142
48 kap. 7 § 2006:1422
48 kap. 8 § 2000:1341
48 kap. 9 § 2000:1341
48 kap. 12 § 2004:498
48 kap. 17 a § 2001:1176
48 kap. 18 a § 2006:1422
48 kap. 18 b § 2006:1422
48 kap. 18 c § 2006:1422
48 kap. 18 d § 2006:1422
48 kap. 18 e § 2006:1422
48 kap. 19 § 2000:540
48 kap. 20 § 2006:614
48 kap. 20 a § 2006:614
48 kap. 21 § 2004:66
48 kap. 24 § 2005:1136
48 kap. 25 § 2003:224
48 kap. 26 § 2003:224
48 kap. 27 § 2003:224
48 a kap. 2 § 2005:1142
48 a kap. 4 § 2001:1176
48 a kap. 4 a § 2002:1143
48 a kap. 5 § 2001:1176
48 a kap. 6 § 2006:1422
48 a kap. 6 a § 2002:1143
48 a kap. 7 § 2006:1422
48 a kap. 8 § 2001:1176
48 a kap. 8 a § 2006:1422
48 a kap. 8 c § 2006:1422
48 a kap. 9 § 2002:1143
48 a kap. 10 § 2005:1136
48 a kap. 11 § 2002:1143
48 a kap. 12 § 2002:1143
48 a kap. 13 § 2002:1143

48 a kap. 15 § 2002:1143
48 a kap. 16 § 2006:1422
48 a kap. 17 § 2006:1422
49 kap. 2 § 2006:1422
49 kap. 5 § 2003:224
49 kap. 8 § 2006:1422
49 kap. 9 § 2006:1422
49 kap. 11 § 2006:1422
49 kap. 12 § 2001:1176
49 kap. 13 § 2002:1143
49 kap. 14 § 2002:1143
49 kap. 17 § 2002:1143
49 kap. 18 § 2001:1176
49 kap. 19 § 2002:1143
49 kap. 19 a § 2006:1422
49 kap. 19 b § 2003:224
49 kap. 23 § 2003:224
49 kap. 24 § 2001:1176
49 kap. 26 § 2006:1422
49 kap. 28 § 2001:1176
49 kap. 32 § 2006:1422
49 a kap. 3 § 2002:536
49 a kap. 8 § 2002:536
49 a kap. 10 § 2002:536
49 a kap. 11 § 2003:224
49 a kap. 12 § 2002:536
49 a kap. 13 § 2003:224
50 kap. 8 § 2002:536
50 kap. 10 § 2003:224
50 kap. 11 § 2003:224
51 kap. 6 § 2001:1242
52 kap. 6 § 2003:224
56 kap. 5 § 2000:1341
57 kap. 2 § 2005:1136
57 kap. 3 § 2005:1136
57 kap. 4 § 2005:1136
57 kap. 5 § 2005:1136
57 kap. 6 § 2005:1136
57 kap. 7 § 2006:1422
57 kap. 7 a § 2006:1422
57 kap. 7 b § 2006:1422
57 kap. 7 c § 2006:1422
57 kap. 10 § 2005:1136
57 kap. 11 § 2006:1344
57 kap. 11 a § 2006:1422
57 kap. 13 § 2006:1422
57 kap. 15 § 2006:1422
57 kap. 17 § 2006:1344
57 kap. 18 § 2005:1136
57 kap. 19 § 2005:1136
57 kap. 20 § 2005:1136
57 kap. 20 a § 2006:1422
57 kap. 20 b § 2006:1422
57 kap. 20 c § 2006:1422
57 kap. 22 § 2005:1136
57 kap. 23 § 2005:1136
57 kap. 23 a § 2006:1422
57 kap. 24 § 2006:1422
57 kap. 24 a § 2006:1422
57 kap. 25 § 2005:1136
57 kap. 28 § 2005:1136
57 kap. 29 § 2005:1136
57 kap. 30 § 2005:1136
57 kap. 32 § 2005:1136
57 kap. 33 § 2005:1136
57 kap. 34 § 2005:1136
57 kap. 36 § 2005:1136
58 kap. 1 b § 2005:1170
58 kap. 9 § 2003:669

background image

4

SFS 2007:1419

dels

att i 1 kap. 3�7 och 10�14 §§, 2 kap. 2 a, 3, 10�12, 20, 26 och 31�

33 §§, 3 kap. 5�7, 13 och 20 §§, 5 kap. 1 och 3 §§, 6 kap. 8, 9 och 11 §§, 6 a
kap. 3, 4 och 6 §§, 7 kap. 4�6, 8�10, 18 och 21 §§, 8 kap. 5 och 21 §§, 9 kap.
5 §, 10 kap. 1, 6�11 och 13�16 §§, 11 kap. 1�6, 8�11, 13�22, 24�33, 35�40,
42, 43 och 45�48 §§, 12 kap. 1�3, 6, 6 a, 13�18, 22, 24�26, 31�34, 36 och
37 §§, 13 kap. 1 a, 6�9 §§, 14 kap. 2�8, 10, 11, 13�17, 19, 21 och 22 §§, 15
kap. 1�6 och 8�10 §§, 16 kap. 1�5, 7�14, 16, 18, 19, 20 a�26, 28�32 och
34�36 §§, 17 kap. 3, 5�7 a, 10, 15, 17, 19 a�20 b, 21, 22 c�24, 26 och 28�
32 §§, 18 kap. 3, 5, 10, 11, 13 och 17 a�22 §§, 19 kap. 3�5, 7, 10�14 a, 17,
20 och 24�29 §§, 20 kap. 2, 4�7, 10, 11, 16, 18 och 22�27 §§, 20 a kap. 1�
8 §§, 21 kap. 2, 3, 5, 8, 13, 15, 17, 24, 29, 31, 33, 34 och 36�40 §§, 22 kap.
1, 5 och 7�13 §§, 23 kap. 2, 8�12, 14�23 a och 29 §§, 24 kap. 3, 3 a, 6�8, 11,
12 och 16�22 §§, 25 kap. 7, 8 och 11 §§, 25 a kap. 5, 6, 8�13, 16, 18, 19 och
21�25 §§, 26 kap. 1�5, 7�10, 12 och 15 §§, 27 kap. 7, 8 och 11�17 §§,
28 kap. 5, 7�9, 11�13 och 16�26 §§, 29 kap. 3�15 §§, 30 kap. 2�4 och 6 a�
12 a §§, 31 kap. 2, 7, 8, 14, 17�22 och 25 a §§, 32 kap. 4, 6 och 8�11 §§, 33
kap. 2�5, 7, 11�14, 16 och 20 §§, 34 kap. 2�4, 7, 8, 13�20 och 22 §§, 35
kap. 1, 2 a och 3�6 §§, 36 kap. 1 och 2 a�4 §§, 37 kap. 3, 5, 8, 10�12, 15�18,
20, 24, 25, 28, 29 och 30 a §§, 38 kap. 2, 4�7, 9�16, 17 a, 18 och 20 §§, 38 a
kap. 2, 5�8, 10�16, 18, 20 och 22 §§, 39 kap. 3, 6, 9, 11, 12, 13 b, 13 c, 13 f,
14, 16�21, 22, 23 och 24�31 §§, 39 a kap. 1�5, 7�13 §§, 40 kap. 2, 12, 15,
16 och 18�21 §§, 41 kap. 6�9, 11 och 12 §§, 42 kap. 4, 5, 7, 9, 11�14, 15 a�
17, 20�26, 28�32 och 34 §§, 44 kap. 4, 8, 13, 15�21, 23�32 och 34�37 §§,
45 kap. 1, 3�5, 8�10, 13, 15, 15 a, 16�20, 23, 25, 26 och 28�32 §§, 46 kap.
3�7, 11, 12 och 14�17 §§, 47 kap. 3, 5 a, 10, 11 a�13 a och 15 §§, 48 kap. 1�
4, 6�9, 12, 14, 17, 17 a, 18 a�21 och 23�27 §§, 48 a kap. 2, 4�8 a, 8 c�13
och 15�17 §§, 49 kap. 2, 4�6, 8, 9, 11�15, 17�21, 23, 24, 26 och 28�32 §§,
49 a kap. 3, 8, 10�13 §§, 50 kap. 3, 5, 6 och 8�11 §§, 51 kap. 2, 3, 5 och
6 §§, 52 kap. 2�7 §§, 53 kap. 3�5, 7, 8, 10, och 11 §§, 54 kap. 3�6 §§, 55
kap. 3, 4 och 6�11 §§, 56 kap. 5 §, 57 kap. 2�7 c, 10, 11, 11 a, 13, 15, 17�20
c, 22�25, 28�30, 32�34 och 36 §§, 58 kap. 1 b, 9�15, 18, 22, 23, 25, 27�30
och 33 §§, 59 kap. 3, 4, 7, 10, 12, 13, och 15�17 §§, 60 kap. 2, 3, 6 och 9�
14 §§, 61 kap. 2�5, 7�18 och 19 b�21 §§, 62 kap. 4�9 §§, 63 kap. 2, 4 och
5 §§, 64 kap. 2 §, 65 kap. 3, 6, 8, 9 och 9 d�11 §§, 66 kap. 4�6, 8, 10, 12�17,
20 och 22 §§ ordet ⬝skall⬝ ska bytas ut mot ⬝ska⬝,

dels

att i rubrikerna till 11 kap., 12 kap., 15 kap., 16 kap. och 42 kap. samt

i rubrikerna närmast före 22 kap. 9 §, 28 kap. 22 § och 46 kap. 3 § ordet
⬝skall⬝ ska bytas ut mot ⬝ska⬝,

forts. fotnot 2

58 kap. 10 § 2003:669
58 kap. 18 § 2006:554
59 kap. 10 § 2003:669
59 kap. 12 § 2003:669
59 kap. 16 § 2004:1139
61 kap. 3 § 2003:745
61 kap. 3 a § 2000:1002
61 kap. 4 § 2000:1002
61 kap. 5 § 2007:471
61 kap. 7 § 2001:908
61 kap. 8 a § 2006:1497
61 kap. 9 § 2006:1497

61 kap. 17 a § 2006:1344
61 kap. 18 § 2000:1002
61 kap. 19 b § 2001:1175
62 kap. 6 § 2005:347
62 kap. 9 § 2004:1139
63 kap. 2 § 2004:1139
63 kap. 4 § 2004:1139
64 kap. 2 § 2005:347
65 kap. 3 § 2003:669
65 kap. 6 § 2004:1055
65 kap. 9 d § 2006:1344
65 kap. 10 § 2005:826
65 kap. 11 § 2005:347

background image

5

SFS 2007:1419

dels

att 3 kap. 18 §, 41 kap. 3 §, 45 kap. 33 §, 46 kap. 18 §, 47 kap. 5 b, 7�

9 a och 11 §§ samt 65 kap. 12 § ska ha följande lydelse,

dels

att det i lagen ska införas en ny paragraf, 47 kap. 11 b §, samt när-

mast före 47 kap. 11 b § en ny rubrik av följande lydelse.

3 kap.

18 §

3

Den som är begränsat skattskyldig är skattskyldig i

1. inkomstslaget tjänst för inkomster som anges i 5 § lagen (1991:586) om

särskild inkomstskatt för utomlands bosatta med undantag för inkomster
som anges i 6 § 1, 4 och 5 den lagen, om en begäran har gjorts enligt 4 § den
lagen,

2. inkomstslaget näringsverksamhet för inkomst från ett fast driftställe el-

ler en fastighet i Sverige,

3. inkomstslaget näringsverksamhet för återförda avdrag på grund av att

en näringsbostadsrätt som innefattar nyttjanderätt till ett hus eller en del av
ett hus i Sverige avyttras eller blir privatbostadsrätt,

4. inkomstslaget näringsverksamhet för återförda avdrag för egenavgifter,
5. inkomstslaget kapital för ett positivt räntefördelningsbelopp som avser

ett fast driftställe eller en näringsfastighet i Sverige,

6. inkomstslaget kapital för löpande inkomster av en privatbostadsfastig-

het eller en privatbostadsrätt i Sverige,

7. inkomstslaget kapital för kapitalvinst på en fastighet i Sverige eller på

en privat- eller näringsbostadsrätt som innefattar nyttjanderätt till ett hus el-
ler en del av ett hus i Sverige,

8. inkomstslaget kapital för återfört uppskovsbelopp samt schablonintäkt

enligt 47 kap., och

9. inkomstslaget näringsverksamhet eller kapital för utdelning på andelar i

svenska ekonomiska föreningar.

Ersättning i form av sådan royalty eller periodvis utgående avgift för att

materiella eller immateriella tillgångar utnyttjas som ska räknas till in-
komstslaget näringsverksamhet ska anses som inkomst från ett fast drift-
ställe i Sverige, om ersättningen kommer från en näringsverksamhet med ett
fast driftställe här.

Skattskyldighet för inkomster som avses i första stycket 9 gäller inte för

sådana begränsat skattskyldiga personer som avses i 17 § 2�4.

41 kap.

3 §

4

Till inkomstslaget kapital räknas också

1. återfört avdrag för avsättning till ersättningsfond och särskilt tillägg i

den omfattning som anges i 31 kap. 21 och 22 §§,

2. fördelningsbelopp vid räntefördelning i enlighet med bestämmelserna i

42 kap. 9 §,

3. avdrag som motsvarar inkomst av ränteförmån i enlighet med bestäm-

melserna i 42 kap. 11 §,

3

Senaste lydelse 2006:1520.

4

Senaste lydelse 2006:1520.

background image

6

SFS 2007:1419

4. underskott av näringsverksamhet i den utsträckning som följer av

42 kap. 33 §, 45 kap. 32 § och 46 kap. 17 §,

5. underskott av avslutad näringsverksamhet i den utsträckning som följer

av 42 kap. 34 §,

6. avdrag för uppskovsbelopp, återfört uppskovsbelopp och särskilt tillägg

enligt 47 kap. i den utsträckning som följer av 45 kap. 33 §, 46 kap. 18 § och
48 kap. samt schablonintäkt enligt 47 kap. 11 b §, och

7. premier för pensionsförsäkringar och inbetalningar på pensionsspar-

konton i den utsträckning som följer av 59 kap. 15 §.

45 kap.

33 §

5

I inkomstslaget kapital ska tjugotvå trettiondelar av kapitalvinsten på

en privatbostadsfastighet och 90 procent av kapitalvinsten på en näringsfast-
ighet tas upp.

Uppkommer det en kapitalförlust, ska i det förra fallet 50 procent av för-

lusten och i det senare fallet 63 procent av förlusten dras av.

Innan kvotering görs enligt första och andra styckena, ska tidigare beviljat

uppskovsbelopp återföras och avdrag för uppskovsbelopp göras enligt
47 kap. 7 eller 8 §.

46 kap.

18 §

6

I inkomstslaget kapital ska tjugotvå trettiondelar av kapitalvinsten på

en privatbostadsrätt och 90 procent av kapitalvinsten på en näringsbostads-
rätt tas upp.

Uppkommer det en kapitalförlust, ska i det förra fallet 50 procent av för-

lusten och i det senare fallet 63 procent av förlusten dras av.

Innan kvotering görs enligt första och andra styckena, ska tidigare beviljat

uppskovsbelopp återföras och avdrag för uppskovsbelopp göras enligt
47 kap. 7 eller 8 §.

47 kap.

5 b §

7

Vid tillämpning av 5 § 5 ska en ekonomisk förening eller ett aktie-

bolag som inte uppfyller villkoren i 2 kap. 17 § för att vara ett privatbostads-
företag jämställas med ett sådant företag, om

1. företaget tillhandahåller bostäder åt sina medlemmar eller delägare i

byggnader som ägs av företaget, och

2. den förvärvade bostaden är belägen i en fastighet som ägs av företaget,

och

�

kommunal fastighetsavgift enligt bestämmelserna i 6

§ lagen

(2007:1398) om kommunal fastighetsavgift inte ska tas ut på fastighetens
bostadsdel, eller

� byggnaden på fastigheten ännu inte åsatts värdeår.

5

Senaste lydelse 2006:1520.

6

Senaste lydelse 2006:1520.

7

Senaste lydelse 2006:1520.

background image

7

SFS 2007:1419

�r fastigheten belägen utomlands, ska prövning enligt första stycket göras

som om fastigheten hade varit belägen i Sverige.

7 §

8

Om den skattskyldige förvärvar en ersättningsbostad före utgången av

det år då han avyttrar ursprungsbostaden och bosätter sig där senast den
2 maj året därefter, beräknas uppskovsbeloppet på följande sätt.

1. Om ersättningen för ersättningsbostaden är minst lika stor som ersätt-

ningen för ursprungsbostaden, motsvarar uppskovsbeloppet kapitalvinsten
ökad med tidigare uppskovsbelopp.

2. Om ersättningen för ursprungsbostaden överstiger ersättningen för er-

sättningsbostaden, motsvarar uppskovsbeloppet kapitalvinsten ökad med ti-
digare uppskovsbelopp och minskad med skillnaden mellan ersättningen för
ursprungsbostaden samt ersättningen för ersättningsbostaden.

3. Om ersättningsbostaden är en fastighet och om den skattskyldige har

haft eller avser att ha utgifter för ny-, till- eller ombyggnad av ersättningsbo-
staden under tiden mellan den 2 maj året efter det år då han avyttrade ur-
sprungsbostaden och den 2 maj andra året efter avyttringen, motsvarar upp-
skovsbeloppet kapitalvinsten ökad med tidigare uppskovsbelopp, om den
skattskyldige begär det.

Ett uppskovsbelopp enligt första stycket får inte överstiga ett belopp som

motsvarar 1 600 000 kronor multiplicerat med den skattskyldiges andel av
bostaden. �verskjutande del ska tas upp till beskattning.

8 §

9

Om den skattskyldige inte förvärvar en ersättningsbostad före ut-

gången av det år då han avyttrar ursprungsbostaden eller inte bosätter sig på
en ersättningsbostad senast den 2 maj året därefter, motsvarar uppskovsbe-
loppet kapitalvinsten ökad med tidigare uppskovsbelopp.

Ett uppskovsbelopp enligt första stycket får inte överstiga ett belopp som

motsvarar 1 600 000 kronor multiplicerat med den skattskyldiges andel av
bostaden. �verskjutande del ska tas upp till beskattning.

9 §

10

Om den skattskyldige har fått ett avdrag för uppskovsbelopp enligt

7 § första stycket 3 eller 8 §, ska uppskovsbeloppet återföras till beskattning
nästa år.

Om den skattskyldige senast året efter det år då han avyttrade ursprungs-

bostaden förvärvar en ersättningsbostad och bosätter sig där senast den
2 maj andra året efter avyttringen, gäller dock följande.

1. Om ersättningen för ersättningsbostaden är minst lika stor som ersätt-

ningen för ursprungsbostaden, behöver ingen del av uppskovsbeloppet åter-
föras till beskattning.

2. Om ersättningen för ursprungsbostaden överstiger ersättningen för er-

sättningsbostaden, får uppskovsbeloppet inte överstiga ett belopp som upp-
går till föregående års kapitalvinst ökad med tidigare uppskovsbelopp och
minskad med skillnaden mellan ersättningen för ursprungsbostaden samt er-
sättningen för ersättningsbostaden. �verskjutande del ska återföras till be-
skattning.

8

Senaste lydelse 2006:1520.

9

Senaste lydelse 2006:1520.

10

Senaste lydelse 2006:1520.

background image

8

SFS 2007:1419

9 a §

11

Ett uppskovsbelopp får uppgå till ett lägre belopp än vad som följer

av 7 § första stycket 1�2 och 9 § om den skattskyldige begär det, dock lägst
belopp enligt 6 §.

Om den skattskyldige begär det, ska hela eller en del av uppskovsbeloppet

återföras till beskattning. �&terföring av en del av ett uppskovsbelopp får
dock ske med lägst 20 000 kronor per år.

11 §

12

Vid avyttring av ersättningsbostaden ska uppskovsbeloppet återföras

till beskattning.

Vid avyttring av en del av ersättningsbostaden, ska den del av uppskovs-

beloppet som belöper sig på den avyttrade delen återföras till beskattning.
Det återförda beloppet ska motsvara den del av uppskovsbeloppet som er-
sättningen för den avyttrade delen utgör av marknadsvärdet på hela till-
gången. �&terföringen ska alltså beräknas enligt följande formel:

uppskovsbeloppet x

Med avyttring likställs vid tillämpningen av denna paragraf när bostaden
övergår till någon annan genom arv, testamente, gåva eller bodelning. Avytt-
ring anses dock inte ha skett vid övergång genom arv eller testamente till en
make eller en sambo eller ett hemmavarande barn under 18 år. Avyttring an-
ses inte heller ha skett vid övergång genom bodelning med anledning av
upphörande av ett samboförhållande, äktenskapsskillnad eller makens eller
sambons död. När avyttring anses ha skett enligt detta stycke av en del av
bostaden, ska i stället för vad som sägs i andra stycket den återförda delen av
uppskovsbeloppet motsvara den del av uppskovsbeloppet som marknadsvär-
det på den avyttrade delen utgör av marknadsvärdet på hela tillgången. �&ter-
föringen ska alltså i sådant fall beräknas enligt följande formel:

uppskovsbeloppet x

Schablonintäkt

11 b §

Den som har en ersättningsbostad med ett uppskovsbelopp ska ta

upp en schablonintäkt. Intäkten ska beräknas till 1,67 procent av uppskovs-
beloppets storlek vid beskattningsårets ingång.

En schablonintäkt enligt första stycket ska inte beräknas på en sådan del

av ett uppskovsbelopp som ska återföras enligt 9 §.

65 kap.

12 §

13

Skattereduktion ska räknas av mot kommunal och statlig inkomst-

skatt, mot statlig fastighetsskatt enligt lagen (1984:1052) om statlig fastig-
hetsskatt samt mot kommunal fastighetsavgift enligt lagen (2007:1398) om

11

Senaste lydelse 2006:1520.

12

Senaste lydelse 2006:1520.

13

Senaste lydelse 2006:1344.

ersättningen för den avyttrade delen

marknadsvärdet på hela tillgången

marknadsvärdet på den avyttrade delen

marknadsvärdet på hela tillgången

background image

9

SFS 2007:1419

kommunal fastighetsavgift. Skattereduktion enligt 9 a�9 d §§ skall dock räk-
nas av endast mot kommunal inkomstskatt.

Skattereduktion ska göras för sjöinkomst, allmän pensionsavgift, arbetsin-

komst och underskott av kapital i nu nämnd ordning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas första gången vid

2009 års taxering. 47 kap. 7�9 a §§ i sin nya lydelse tillämpas på avyttringar
som skett efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007