SFS 2007:1419 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

071419.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.